B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 oktober 2015

Clarabridge Engagor C3 Conference

Afgelopen woensdag vond in Londen een Clarabridge Engagor event plaats. Het Belgisch bedrijf Engagor heeft enkele maanden terug  bekend gemaakt dat het overgenomen was door het Amerikaanse Clarabridge, aanbieder van customer experience oplossingen. Vroeger organiseerde Engagor Engagor Days in België, nu was het een gezamenlijk Clarabridge Engagor event, in Londen dus.
Als je in pre-internettijden naar een conferentie ging, dan kwam je thuis met een tas vol met afdrukken van slides van de presentaties. Nu moet je hopen dat de presentaties achteraf digitaal ter beschikking gesteld worden. Een alternatief is hopen dat de aanwezigen voldoende van zich lieten horen op sociale media. Je moet er dan wel snel bij zijn om de relevante tweets en instagram-plaatjes te pakken te krijgen. En dan komt Storify handig van pas. Dankzij Storify kunnen verschillende berichten gegroepeerd worden, zodat je nadien nog een idee krijgt van het gebeuren.

Ik heb de sociale media berichten van drie presentaties (telkens Engagor cases) en de afsluitende keynote presentatie opgezocht en in vier Storify stories samengevat.

Traffic Scotland: Delivering Cutting-Edge Real-Time Social Customer Service
Douglas Cairns; Traffic Scotland, Operations Support Manager

https://storify.com/BVLG/trafficscotland-presentation-c3europe

JUST EAT: Don’t be a “nice guy”How a Confident Tone of Voice Improves Social Engagement
Anthony Leung, Just Eat, Social Media Manager

https://storify.com/BVLG/justeat-presentation-c3europe

Airbnb: Scaling Global Customer Experience Through Social Media
Claire Rogister, Airbnb, CX Social Media Lead

https://storify.com/BVLG/airbnb-presentation-c3europe

Closing Keynote Jay Baer, a marketing-strategist, speaker and best selling author and President of the social media and content marketing consultancy, Convince & Convert
https://storify.com/BVLG/closing-keynote-jay-baer-c3-europe

Veel plezier met het bekijken van de Storify's.

23 oktober 2015

Social Media Jobs

Als je verschillende maanden na elkaar dezelfde gegevens opvraagt, kan je soms trends vaststellen. Op enkele belangrijkste jobsites ga ik nu al een tijdje na hoeveel resultaten er zijn voor zoekopdrachten naar "social media".

De site van de VDAB gaf op 20 oktober het grootste aantal zoekresultaten (531), iets meer dan LinkedIn (512) - vorige maand waren er iets meer zoekresultaten bij LinkedIn, zie dit bericht.

De gestapelde vlakken op de onderstaande grafiek geven aan dat het aantal zoekresultaten lichtjes gedaald is ten opzichte van vorige maand. Vooral bij LinkedIn was er een daling (-56), bij de overige sites was er telkens sprake van een lichte afname tot lichte toename (VDAB -9, JobAt +15). Het is best mogelijk dat sommige vacatures op meerdere sites gepubliceerd worden, zodat de totale som van de zoekresultaten een overschatting van het effectief aantal vacatures zou kunnen zijn.

Personen die op zoek zijn naar een nieuwe functie in het "social media" domein, hebben nog steeds meer mogelijkheden dan personen die zoeken naar "online marketing", "digital marketing" of "seo" (wat staat voor search engine optimisation).

Hieronder kan u kennis maken met het overzicht van het aantal zoekresultaten voor de zes jobsites voor de afgelopen maanden voor de verschillende zoektermen "social media", "online marketing", "digital marketing" en "seo". Het aantal zoekresultaten voor alle zoektermen is bij LinkedIn de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen, maar in oktober lijken de aantallen zoekresultaten eerder weinig evolutie te tonen. De overige jobsites geven geen bijzondere evoluties aan in oktober.

Door op de afbeelding te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

22 oktober 2015

Belgian Social Media Monitor - oktober 2015

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin oktober 2015 geeft. Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

De belangrijkste vaststellingen deze maand zijn alvast:
  • Facebook blijft ter plaatse trappelen, begin oktober waren er 5,9 miljoen Belgen op Facebook, de groei op jaarbasis bedraagt nog maar 5%.
  • LinkedIn blijft nog stevig groeien (+16% op jaarbasis), de groei vertraagt echter maand na maand.
  • Voor Twitter zijn er nog steeds geen publieke Belgische cijfers.
  • Voor Google+ lijkt het aantal gebruikers in België weinig evolutie te kennen, het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de bron is.
  • Blogplatformen blijken maar beperkte groei te kennen, sommige gaan er zelfs op achteruit.
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin oktober 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand en van vorig jaar (oktober 2014). Door een samenloop van omstandigheden is de Social Media Monitor niet verschenen in september, de gegevens heb ik wel verzameld.

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van oktober 2014 tot oktober 2015.


Facebook
- Facebook : 5.900.000 people who live in Belgium net als vorige maand, vorige maand waren dat er nog 5.800.000, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 7 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 31 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 143 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 635.208 checkins.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.648.451 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.465 groups refering to Belgium, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 42.343 jobs in Belgium, een stijging van 396% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 1600% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 30.392 companies, een stijging van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.

En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.

De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform. De manier waarop Linkedin het aantal bedrijven voor een locatie bepaalt is al enkele maanden blijkbaar niet meer zo stabiel.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin oktober 2015 waren er 122.913 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte afname ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar. Sinds maart is er elke maand een zeer lichte, maar systematische daling.

Begin januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de groei de afgelopen maanden telkens lichtjes vertraagde. In september ging de trend plots lichtjes omhoog. Meer info in dit bericht.

Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,745 billion accounts, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar.

Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.065.363 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.279 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 182.111 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.701.092 blogs, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.366.651 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.

Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 256,9 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 121,2 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend.


Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De stats-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 19,4 billion pages worden maandelijks bekeken, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- 52,4 million new posts maandelijks, een daling van 3%ten opzichte van vorige maand, een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar
- 47,0 million new comments maandelijks, een daling van 6% ten opzichte van vorige maand, een daling van 15% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

De grafiek lijkt te wijzen dat de indicatoren eerder stabiel blijven of lichtjes dalen. Groei zeker niet meer in ...

Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 266.305.522 leden, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 175.121.934 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 122% ten opzichte van vorig jaar

Flickr
- Belgium group : 6.470 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.478.843 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 6.124 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 57% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 9.315 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 80% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 119.469 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei. Sinds twee maanden zijn er opnieuw gegevens voor de zoekopdracht naar "Belgium".

Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is aangepast ten opzichte van de info van vorige maand, de vorige info heeft er 8 maanden ongewijzigd gestaan.
- 400 million monthly active users
- 40 billion photos shared
- 80 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht.

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 93.038 photos, een plotse daling van 22% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 377.333 photos, een plotse daling van 16% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 61% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 3.229.808 photos, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 537.000, een stijging van 36% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.240.000, een stijging van 29% ten opzichte van vorige maand, een daling van 27% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.360.000, een stijging van 38% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.

Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.671, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 63% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.333, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 28.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.901, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgique : 47.536, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- Dailymotion videos for Belgium : 36.551, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand

Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.836.997, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 719.904, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3.682, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde september 2015 waren er 1.525.395 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van oktober 2014.

De laatste grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members meer dan te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

06 oktober 2015

POP-UP CLASS ‘15

Een tijdje terug kreeg ik een uitnodiging voor een Facebook-event "Press & Friends event Pop-up Class". Zo'n uitnodiging kon ik natuurlijk niet afslaan.
Popup-Class wil een interactieve meetingspot zijn voor jonge ondernemers, talenten en ambitieuze studenten, pop-up gewijs. Een plaats waar 's middags een boke kan worden gegeten en een plek waar 's avonds een pintje wordt gedronken na een inspiratiesessie door één van de sprekers.

De boel werd op gang getrokken op maandag 5 oktober. De eerste avond stonden Alex Agnew en Jozefien Daelemans (van het online magazine Charlie) op het programma.

Alex Agnew is gekend als een stand-up comedian met een straffe mening en een stevig rock'n roll gehalte. Het verhaal dat hij op Pop-up Class '15 bracht was geen stand-up comedy, het was zijn  persoonlijk verhaal over ondernemen. De reden van succes? Daarop had Alex Agnew geen antwoord, begin gewoon met het te proberen. Alex Agnew had nog heel wat leuke en interessante boodschappen. Zoals @JanSeurinck opmerkte, onder de stand-uplaag zit wel degelijk een ondernemer. De adviezen die hij gaf waren op zichzelf niet origineel, het was wel verrassend dat Alex Agnew ze bracht.


De tweede spreker was Jozefien Daelemans, de kapitein van het Charlie Magazine schip. Het was een groot contrast met de eerste spreker, een vrouw in plaats van een man, blond in plaats van zwart, zonder bril en naar eigen zeggen boordevol zenuwen, waar Alex Agnew duidelijk geen last van had. Jozefien Daelemans bracht een persoonlijk en emotioneel verhaal over haar ervaringen als ondernemer, wat lukte en evenzeer hoe ze met problemen omging. Ze sloot af met "Er zit een dunne lijn tussen een enthousiaste ondernemer en een geobsedeerde gek." Voorwaar een pertinente boodschap naar het publiek waaronder zich verschillende actieve en potentiële ondernemers bevonden.

Alex Agnew had het in zijn verhaal nog over een pop-up restaurant. Indien het niet goed is, is het niet zo erg, het is er toch snel mee gedaan. Dit pop-up gebeuren daarentegen lijkt mij zeer interessant. Spijtig genoeg is het vrij snel gedaan. Als je je kan vrijmaken, loop dan zeker eens langs. Het programma, dat nog tot 16 oktober loopt, ziet er in ieder geval veelbelovend uit. De sprekers waar je nog kennis mee kan maken zijn Lien De Pau, Peter Bertels, Vincent Buyssens, Gert Kerkstoel, Inge Onsea, Steven Beeckman, Matthias Dobbelaere-Welvaert, Nele Reymen, Jarri Van der Haegen, Herman Konings, Sofie Vertongen, Bart Van Der Roost, Bart Kiggen en Magali Elali, Angelique Fore, Elfi De Bruyn, Diana Delgado, Eva Daeleman, Claire Tillekaerts.

Een heleboel leuke quotes van de sprekers van de eerste avond werden ruim gedeeld op sociale media. In de Storify hieronder kan je er kennis mee maken.

05 oktober 2015

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Waar de afgelopen maanden de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts maand na maand daalde, is er nu opnieuw sprake van een lichte stijging! De toename bedroeg 1,8% in augustus en was in september 2,0%.

De Twitter-account van de Twitter Bel200 die de grootste groei liet optekenen is net als de vorige maanden @Vannieuwkerke, de account van Karl Vannieuwkerke. Er kwamen in september 5021 followers bij. Studio Brussel doet het ook prima, met een aangroei van 4714 followers in september. De top drie van grootste toename wordt volledig gemaakt door Philippe Geubels, die netto 4458 extra followres kon aantrekken. Cain Ransbottyn is de hekkesluiter, zijn Twitter-account kende een afname van 72 followers (hij houdt er nog steeds meer dan 21.000 over ...).

De grootste procentuele stijging per categorie is net als vorige maand voor de CEO's (+4,2%) gevolgd door de federale regering (+3,0%). De groep van universiteiten en hogescholen kende een globale stijging van 2,7%, zou de start van het academiejaar daar iets voor tussen zitten? De minst grote stijging is net als vorige maand voor de Social Media Incrowd (+0,6%).De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. In tegenstelling tot de globale lijst, is er hier wel sprake van een lichte vertraging van de toename van het aantal followers. In augustus bedroeg de toename nog 2,3%, in september was de toename maar 2,1%.


De grootste toenames per categorie zijn voor de beursgenoteerde bedrijven +8,2% (voornamelijk veroorzaakt door AB InBev News met een toename van 1890 followers), gevolgd door de energie-bedrijven +7,8% (hier is het Electrabel die een mooie toename van 801 followers kent) en tenslotte de categorie food & drinks +5,6% (sterke groeiers hier zijn Coca-Cola Belgique +683 followers, Coca-Cola België +723 followers en Alpro Belgium +1033 followers).

 
De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in september 2015 2,0%, voor de tweede maand op rij een lichte toename..
Het detail per categorie toont net als vorige maand geen grote uitschieters. De sterkste groeiende account (uit de lijst van 200 non-profit accounts) is Stad Antwerpen met 1087 extra followers. In september kwam AB Concerts op de tweede plaats met +1069 followers. De categorie "Verenigingsleven" kende in het augustus de grootste relatieve stijging, met name 3,1%. De Twitter-accounts van de OCMW's stegen maar met 0,6%.

De globale lijst van 200 Twitter-accounts kent opnieuw een iets grotere toename van followers, net als de lijst van 200 non-profit Twitter-accounts. Zouden dit indicaties zijn dat Twitter opnieuw een beetje sneller groeit in België? Zolang Twitter geen informatie vrijgeeft over het aantal Belgische accounts, moeten we het met deze indicaties doen.

Related Posts with Thumbnails