B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 januari 2016

Social Media Jobs

Voor personen die op zoek zijn naar een nieuwe job die met social media te maken heeft, is er goed nieuws. Er zijn net als de afgelopen maand een heleboel resultaten voor "social media" op 6 jobsites (VDAB, Monster, Jobat, Stepstone, Vacature en LinkedIn). Voor de zoektermen "online marketing", "digital marketing" en "seo" zijn er eveneens een heleboel resultaten, weliswaar minder dan voor "social media".

Het is nu al een jaar dat ik het aantal zoekresultaten elke maand opvolg. Initieel was er enkel de zoekterm "social media". De evolutie is veelzeggend. Voor de 6 jobsites is er telkens een sterke toename van het aantal zoekrsultaten voor "social media", van +24% bij Monster tot +104% bij Jobat. VDAB, de site met het meeste aantal zoekresultaten, toonde een stijging van 53%. In januari 2015 waren er nog geen zoekresultaten voor LinkedIn.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van het aantal zoekresultaten op de 6 jobsites voor de verschillende zoektermen "social media", "online marketing", "digital marketing" en "seo". Voor "social media" zijn er gegevens voor 12 maanden, voor de drie andere zoektermen ben ik pas in maart 2015 gestart. De toename van het aantal zoekresultaten bij LinkedIn valt op en dit voor de vier zoektermen. Zonder LinkedIn zou er eerder sprake zijn van een stabilisatie of een lichte daling de afgelopen maanden (bij "digital marketing" en "seo").

Door de gegevens per site te tonen, bekomen we nog een andere kijk op de zaak.Voor LinkedIn is er sprake een duidelijke stijging, en dit voor alle zoektermen. LinkedIn heeft voor drie van de vier zoektermen al meer zoekresultaten dan de VDAB-site. De evolutie van de het aantal zoekresultaten van maart 2015 tot januari 2016 is bij de VDAB slechts lichtjes gestegen (voor "social media") of lichtjes gedaald (de andere zoektermen). De overige jobsites tonen een gelijkaardige trend - beperkte stijging of lichte daling.

Van de opgevolgde termen levert "social media" nog steeds het grootste aantal zoekresultaten op. Ten opzichte van het aantal zoekresultaten van een jaar terug is zelfs sprake van een aanzienlijke stijging. Zou dit ook in 2016 nog het geval zijn, zou social media nog steeds in de lift zitten in 2016?

Door op de afbeelding te klikken kan je telkens een grotere versie bekijken.

26 januari 2016

Digimeter 2015 over sociale media

Digimeter is een jaarlijks onderzoek van iMinds waar het mediagebruik -bezit in kaart gebracht wordt. Enkele weken terug werd de laatste editie van dit onderzoek voorgesteld. Verschillende media rapporteerden over de "digibesitas" die door het Digimeter 2015 onderzoek vastgesteld werd.

Een deel van de voorgestelde resultaten heeft betrekking op het gebruik van sociale media. Het onderzoeksteam heeft er een mooie infografiek van gemaakt, te bekijken via deze link.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 74% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Facebook. Het overgrote deel van deze personen heeft de afgelopen maand Facebook bezocht.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 54% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Google+. De helft van deze personen heeft de afgelopen Google+ echter niet meer bezorgd.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 29% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op LinkedIn. 10% (of een derde) heeft LinkedIn echter de afgelopen maand niet meer bezocht.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 31% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Twitter. 12% (meer dan een derde) heeft Twitter echter de afgelopen maand niet meer bezocht.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 24% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Instagram. 7% (ongeveer een kwart) heeft Instagram echter de afgelopen maand niet meer bezocht.Het Digimeter 2015 onderzoek is gebaseerd op 2.181 antwoorden (bron).

Tussen 17 augustus en 2 oktober namen 2181 Vlamingen deel aan ons onderzoek. 649 respondenten vulden de vragenlijsten online in. 1532 respondenten beantwoordden onze vragenlijst tijdens een bezoekje aan de digiMeter-tent die opgesteld stond op veelbezochte locaties en evenementen.

Op basis van deze informatie is het niet duidelijk of de resultaten representatief zijn voor de ganse Vlaamse bevolking.

Volgens Statbel waren er op 1 januari 2015 6.444.127 personen woonachtig in Vlaanderen. De ganse Belgische bevolking telde 11.209.044 personen.

Als we nu eens de gebruikscijfers van het Digimeter 2015 onderzoek vermenigvuldigen met de bevolking van Vlaanderen en met die van België, wat zouden we dan bekomen?

De onderstaande tabel geeft de resultaten.

Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 4,7 miljoen Facebook-gebruikers tellen. Volgens eigen gegevens van Facebook zijn er op dit ogenblik 6 miljoen Facebook-accounts in België (bron Belgian Social Media Monitor - editie januari 2016). Indien de 74% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 8,182 miljoen gebruikers, wat duidelijk aanzienlijk meer is dan wat Facebook zelf aangeeft.


Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 1,869 miljoen LinkedIn-gebruikers tellen. Volgens eigen gegevens van LinkedIn zijn er op dit ogenblik 2,76 miljoen LinkedIn-accounts in België (bron Belgian Social Media Monitor - editie januari 2016). Indien de 29% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 3,251 miljoen gebruikers, wat duidelijk meer is dan wat LinkedIn zelf aangeeft.

Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 1,869 miljoen Twitter-gebruikers tellen. Indien de 31% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 3,475 miljoen gebruikers. Twitter heeft tot nu toe geen officiële gegevens vrijgegeven over het aantal accounts in België. In het najaar van 2014 was er sprake van 1 miljoen accounts. Sommige personen actief in het social media wereldje schatten het aantal actieve gebruikers in België op 100.000 tot 500.000. Deze aantallen liggen in ieder geval aanzienlijk lager dan de resultaten die kunnen afgeleid worden uit het Digimiter 2015 onderzoek.

Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 1,547 miljoen Instagram-gebruikers tellen. Indien de 24% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 2,690 miljoen gebruikers. Voor zover mij bekend zijn er nog geen betrouwbare schattingen van het aantal Instagram-gebruikers in België.


De auteurs van het Digimeter 2015 onderzoek zouden wat duidelijkheid mogen verschaffen over de representativiteit van de resultaten van hun onderzoek naar het gebruik van sociale media. Indien de cijfers representatief zouden zijn voor Vlaanderen, dan is er duidelijk een probleem met een overschatting van het aantal gebruikers van de sociale media sites, zeker voor Twitter en vermoedelijk in iets minder mate voor Facebook en LinkedIn.

22 januari 2016

Belgian Social Media Monitor - januari 2016

Hoe staat het met de social media in België (en ook met een heleboel internationale platformen), dat komt u te weten in het onderstaande bericht dat de stand van zaken van begin januari 2016 geeft. Al zes jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.


Begin 2015 heb ik mij aan enkele voorspellingen gewaagd (zie hiervoor dit bericht).
 • Facebook zal naar het einde van 2015 de kaap van 6 miljoen Belgische accounts halen.
  • Klopt, maar nipt, begin december 2015 stond de teller nog op 5,9 miljoen, begin januari 2016 waren er volgens de eigen info van Facebook inderdaad 6 miljoen Belgische accounts.
 • Linkedin zal in het 1e semester van 2015 de kaap van 2,5 miljoen Belgische members halen. Tegen het einde van het jaar zullen er vermoedelijk 2,8 miljoen Belgische members zijn.
  • Klopt niet, de teller is blijven steken net onder de 2,8 miljoen, meer bepaald op 2,76 miljoen Belgische accounts.
 • De blogplatformen zullen net als de voorbije jaren een beperkte groei kennen (tussen 1% en 10% op jaarbasis).
  • Klopt, de Belgische platformen Seniorennet en Bloggen.be kenden respectievelijk een groei van 2% en 5%. Waar het Franse platform Canalblog nog een groei kende van 7%, ging het eveneens Franse platform Skyrock er 11% op achteruit. Wordpress geeft geen totaal aantal sites meer, maar de indicatoren die nog wel beschikbaar zijn (waaronder het aantal posts en comments), tonen eeerder een dalende trend.
 • Het aantal geregistreerde .be domeinen zal maar in beperkte mate aangroeien (minder dan 5% op jaarbasis), social media gebruikers zullen niet zo geneigd zijn een eigen domeinnaam te registreren, maar zullen eerder hun aanwezigheid (gratis) claimen op sociaalnetwerksites (Twitter-account, Facebook-page, Instagram-account, ...).
  • Klopt, de groei is zelfs blijven steken op 3%. Verder in dit bericht kan u kennis maken met statistieken over de .vlaanderen, .brussel en .gent domeinnamen. Het totaal aantal geregisteerde domeinen voor deze nieuwe domeinnamen blijft eerder beperkt.

Dit zijn mijn voorspellingen voor 2016.
 • De groei van Facebook zal in 2016 beperkt blijven tot enkele procenten. Naar het einde van 2016 zijn er vermoedelijk 6,1 tot 6,2 miljoen  Belgische accounts.
 • Linkedin zal in de loop van 2016 de kaap van de 3 miljoen Belgische accounts halen. Dit wil zeggen dat de groei op jaarbasis zal terugvallen tot 10%, nu is deze nog 16%.
 • De blogplatformen zullen net als de voorbije jaren een beperkte groei kennen, de groei zal nog vertragen en zal zich tussen de 1% en 5% situeren.
 • Hopelijk komen er in de loop van 2016 mogelijkheden om een idee te bekomen van het aantal Belgische gebruikers van platformen zoals Twitter, Instagram, Whatsapp, ...
Dit zijn de belangrijkste tendenzen deze maand.
 • Facebook telde begin januari 2016 6 miljoen accounts in België!
 • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 16% nieuwe gebruikers bijgekomen, de groei vertraagt nog steeds lichtjes ten opzichte van de afgelopen maanden.
 • De groei van de blogplatformen gaat minder snel Canalblog groeit nog met 7%, Bloggen.be blijft steken op 5%, Seniorennet moet het stellen met 2%, Skyrock laat een daling van 11% zien.
 • Voor het eerst kan u verderop in dit bericht kennis maken de statistieken over het aantal geregistreerde.vlaanderen, .brussel en .gent domeinen.
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin januari 2016 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (december 2015) en van vorig jaar (januari 2015).


Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootste sociaalnetwerksites in België.


De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van januari 2015 tot januari 2016.


Facebook
- Facebook : 6.000.000 people who live in Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.

SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 7 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 34 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 150 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld. De grafiek toont voor april 2015 een lichte dip, die ongetwijfeld samenhangt met de opkuis van inactieve fans door Facebook in de loop van de maand maart 2015.

Linkedin
- Linkedin profiles : 2.760.000 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 1.226 groups refering to Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 49% ten opzichte van vorig jaar - wat veroorzaakt werd door de vernieuwde aanpak van groepen door LinkedIn
- Linkedin Jobs : 58.484 jobs in Belgium, een daling van 9% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 2506% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 30.207 companies, een stijging van 21% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 1% ten opzichte van vorig jaar. De manier waarop Linkedin het aantal bedrijven voor een locatie bepaalt is blijkbaar niet zo stabiel meer, het lijkt niet logisch dat het aantal bedrijven afneemt.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.


De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het (verre) verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).In een Twitter-conversatie in augustus 2014 en nadien nogmaals op een event in oktober 2014 bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin januari 2016 waren er 122.407 dergelijke top Twitter influencers, een zeer lichte afname ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Sinds maart is er elke maand een zeer lichte, maar systematische daling. Ondertussen geeft de site de boodschap "twitto.be is under maintenance, stay tuned for a cooler version of the site in 2016 :)".


In januari 2015 heb ik een eigen initiatief aangekondigd, de Twitter Bel200. Dit is een lijst van 200 Belgische Twitter-accounts, samengesteld uit 20 groepen van telkens 10 accounts. Door elke maand de aangroei op te volgen van het aantal followers van deze accounts bekomen we hopelijk een interessante indicator. De Twitter Bel200 toont dat de toename van het aantal followers van januari tot augustus telkens lichtjes vertraagde tot augustus. Vanaf september lijkt de trend zich te stabiliseren, de toename van het aantal followers situeert zich rond de 2% per maand. Meer info in dit bericht. Als je de evolutie op jaarbasis bekijkt, krijg je toch een indrukwekkende toename van 32%. Meer info in dit bericht.
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,938 billion accounts, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar.
Op CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België zou 1.112.877 geregistreerde Google Plus gebruikers tellen, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand en een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar.

Ello
Eind september 2014 was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik in oktober/november 2014 zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober 2014 is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs akelig stil geworden.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 23.389 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 184.118 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 26.078.346 blogs, een daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.392.640 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.
Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 271,8 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- 126,8 miljard posts, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 27% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Het totaal aantal blogs wordt er niet meer vermeld.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De activity-pagina vermeldt gelukkig nog wel enkele andere interessante statistieken.
- 20,6 billion pages worden maandelijks bekeken, een stijging van  1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- 52,8 million new posts maandelijks, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
- 48,6 million new comments maandelijks, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een daling van 24% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de activity-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat nog steeds op de 10de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.


Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 292.482.759 leden, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar
TwooTwoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 177.444.771 leden, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 37% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 6.589 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.523.354 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
500px Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 6.647 foto's, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 46% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 10.138 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 69% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 130.160 foto's, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Na de daling van afgelopen maand is er opnieuw een lichte stijging deze maand.
InstagramInstagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is in oktober 2015 aangepast en bleef deze maand ongewijzigd, wat vermoedelijk nog verschillende maanden zo zal blijven.
- 400 million monthly active users
- 40 billion photos shared
- 80 million average photos per day

Een overzicht van de populairste Instagram-accounts van Belgische merken, bedrijven en organisaties kan u terugvinden in dit bericht van juni 2015.

Via websta.me kan je nagaan hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.- Instagram photos with tag #belgie : 108.960 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 37% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 446.846 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 60% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 3.633.105 photos, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar

Dit bericht van begin juni geeft een mooi inzicht welke hashtags van Belgische provinciehoofdsteden het goed doen op Instagram.
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 571.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.320.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.520.000, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 3.833, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 128% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 8.746, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 29.300, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.550, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 49.183, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 39.992, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 65% ten opzichte van vorig jaar
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.849.320, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 739.176, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 3.921, een daling van 3% ten opzichte van vorige maand

Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde december 2015 waren er 1.533.758 geregistreerde .be domeinen, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar.
Geregistreerde .vlaanderen, .brussels en .gent domeinen
Via de site ntldstats.com kan je het aantal geregistreerde domeinen opvragen per domeinnaam, vooral voor de "nieuwe" top level domeinnamen, dus niet voor de .be domeinen. Maar je kan er bijvoorbeeld wel info vinden op de .vlaanderen, .brussel en .gent domeinnamen. De eerste domeinen met deze extensies werden reeds in september 2014 geregistreerd.
- .vlaanderen domeinen : 6.596, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 358% ten opzichte van vorig jaar
- .brussels domeinen : 6.359, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 219% ten opzichte van vorig jaar
- .gent domeinen : 3.021, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 85% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal geregistreerde domeinen is weergegeven in de onderstaande grafiek.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van januari 2015.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds oktober 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van oktober 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members met een factor zes te vergroten, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.

Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

12 januari 2016

1 jaar Twitter Bel200

Het eerste bericht over de Twitter Bel200 verscheen op dit blog pas in februari 2015. Maar omdat ik info over de followers van de 200 Twitter accounts al voor vroeger kon recupereren, kan ik al een eerste jaaroverzicht maken. Gisteren kon u hier nog de analyse lezen over de evolutie van de Twitter Bel200 in december 2015.

De globale stijging van de Twitter Bel200 followers van 1/1/2015 tot 1/1/2016 bedroeg 32%. De grafiek hieronder geeft de evolutie per categorie. Er is één categorie die er op achteruitgegaan is, de "Social Media Incrowd". De reden hiervoor is de grote kuis die Cain Ransbottyn gedaan heeft. Hij is het jaar 2015 gestart met 86.137 followers, en een jaar later bleven er nog 21.475 over, een daling met 75! De best presterende categorie van de Twitter Bel200 is de categorie "CEO's". Marc Coucke wist zijn aantal followers te verdubbelen. De grootste individuele stijging was voor Studio Brussel, waar de Twitter-account nieuwe 80.301 followers wist te bekomen.

De globale stijging van de Twitter Bel200 Bedrijven followers van 1/1/2015 tot 1/1/2016 bedroeg 37%. De grafiek hieronder geeft de evolutie per categorie. De sterkste toename van het aantal followers per categorie is voor de categorie "Beursgenoteerd". AB InBev News slaagde er in 17.833 nieuwe followers aan te trekken, of een indrukwekkende stijging van 762%. De categorie "Food & Drinks" deed het ook prima, met een globale toename van het aantal followers met 81%. Enkele bedrijven (Coca Cola Belgium en Alpro) hebben het aantal followers van hun stevig weten op te drijven, ongetwijfeld dankzij het inzetten van advertenties. De minst grote toename van followers was het afgelopen jaar voor de categorieën "Agencies" en "Huishoudelektro", telkens met "maar" +12%.


De globale stijging van de Twitter Bel200 Non-Profit followers van 1/1/2015 tot 1/1/2016 bedroeg 37%. De grafiek hieronder geeft de evolutie per categorie. De sterkste toename van het aantal followers per categorie is voor de categorie "Openbaar Vervoer en Mobiliteit" met 57%, op de voet gevolgd door de categorie "Steden en Gemeenten" met 56%. De Brusselse Openbaar Vervoersmaatschappij MIVB deed het prima met een toename van 10.334 followers of +151%. De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn deed het in absolute termen nog beter met een toename van 14.450 followers, maar dit is "slechts" 68%. Bij de "Steden en Gemeenten" doen Stad Antwerpen (toename van 18.470 followers of +72%) en Stad Gent (toename van 11.883 followers of +64%) het prima.


De globale evolutie van het aantal followers voor de drie groepen van Twitter-accounts is telkens meer dan 30%. Dit is een duidelijk teken dat de activiteit in het Belgische Twitter-gebeuren nog steeds toeneemt. In welke mate hoe dit kan vertaald worden naar de toename van het aantal Belgische Twitter-accounts is spijtig genoeg niet duidelijk.

11 januari 2016

Twitter Bel200

De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

Vorige maand was er een plotse stijging, deze maand is de toename van het aantal followers van de 200 accounts opnieuw op het niveau van de maanden daarvoor gekomen. De 200 Twitter-accounts kregen er in december 2015 gemiddeld 2,1% nieuwe followers bij, ten opzichte van 3,1% in november en 2,0% in oktober 2015.

Het lijkt aannemelijk dat de stijging in november te maken had met de terreurdreiging die voor een hele stroom boodschappen zorgde. Door de toename per categorie voor december 2015 en november 2015 met elkaar te vergelijken, valt op dat specifieke categorieën in november sterk stegen en in december minder sterk : "Federale Regering" - de stijging is teruggevallen van 6,9% naar 2,8%, "Politie" - de stijging is teruggevallen van 5,4% naar 2,2%, "Kranten en Tijdschriften" - de stijging is teruggevallen van 4,8% naar 2,4%. De grootste individuele stijging is voor Studio Brussel die 7.350 nieuwe followers wist te bekomen in december - niet toevallig in de maand van #musicforlife. De tweede grootste stijger is voor Philippe Geubels, met een toename van 6.364 nieuwe followers. De categorie met de minst grote stijging is net als de afgelopen maanden de Social Media Incrowd (+0,4%). De startups/entrepreneurs doen het iets beter dan de social media incrowd met een stijging van 0,6%.


De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Vermits bedrijven af en toe gebruik maken van advertenties om het aantal followers op te drijven, moet er opgepast worden met conclusies over de evolutie van de followers van deze 200 accounts. Van december 2014 tot en met oktober 2015 was er eerder sprake van een dalende trend - met enkele maanden ertussen waar de toename toch plots eventjes hoger was ten opzichte van de voorgaande maand. In december 2015 is er opnieuw een iets minder grote toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven, een toename van 1,7% ten opzichte van een toename van 1,9% in november 2015.

De grootste toename per categorie is voor de categorie "Retail". Fnac Belgium heeft maar liefst 10.121 nieuwe followers bekomen, iets wat enkel maar mogelijk is door het inzetten van advertenties. De beursgenoteerde bedrijven doen het ook goed met +11%. Net zoals de voorbije maanden moet de verklaring gezocht worden bij AB InBev News met een toename van 4.464 followers.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in december 2015 2,0%, zodat ook hier sprake is van een minder sterke groei opzichte van november 2015 toen de toename nog 3,5%.

De sterkst groeiende categorie is "Openbaar vervoer en mobiliteit" (toename van 3,4%) gevolgd door de categorie "Steden en Gemeenten" (toename van 2,9%). De categorie met de minst grote stijging is "Jeugdhuizen", waar er slechts sprake is van een toename van 0,2%. De sterkte individuele groeier is de Twitter-account STIB-MIVB die een netto toename van 2.090 followers kende.


De iets snellere groei van het aantal followers van de Twitter Bel200 in november 2015 lijkt eerder een kortstondig fenomeen te zijn, geen teken van een versnelde groei. Zolang Twitter geen informatie vrijgeeft over het aantal Belgische accounts, moeten we het met dergelijke observaties doen.

Related Posts with Thumbnails