B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 januari 2015

Belgian Social Media Monitor - januari 2015

Al meer dan vijf jaar kan u hier een overzicht vinden van publiek beschikbare gegevens over sociaalnetwerksites, met de nadruk op cijfers voor België. In het begin was het overzicht eerder beperkt (11 indicatoren), lees het bericht van juli 2009 er op na. Nu is dit overzicht uitgegroeid tot een uitgebreide verzameling indicatoren (misschien zelfs teveel ...) met een heleboel grafiekjes om de evolutie van de diverse indicatoren te illustreren.

Begin 2014 heb ik mij ook aan enkele voorspellingen gewaagd (zie hiervoor dit bericht).
 • Facebook blijft de grootste sociaalnetwerksite in België, het zal echter nog moeilijker worden exacte cijfers over het aantal gebruikers te pakken te krijgen.
  • Klopt. "Onafhankelijke" sites die het aantal Facebook-gebruikers per land gaven, zijn er mee gestopt: CheckFacebook, Zoomsphere, SocialBakers, ... Facebook geeft zelf maar het aantal gebruikers per land met sprongen van 200.000. De teller staat nu op 5.800.000 Belgische accounts.
 • Linkedin zal in 2014 de kaap van 2 miljoen members in België halen, de groei zal zich nog verder zetten. De kaap van 2,5 miljoen members zal voor 2014 echter te hoog gegrepen zijn.
  • Klopt. Het aantal zelf gerapporteerde members in België is ondertussen 2,377 miljoen.
 • Blogs blijven aanwezig, een beetje op de achtergrond in vergelijking met sommige andere social media platformen.
  • Klopt. Er is al een tijdje sprake van de revival van blogs. De "nieuwe" blogs maken veel minder gebruik van de blogplatformen, maar gebruiken eerder zelf gehoste Wordpress, en daarvan zijn geen statistieken beschikbaar.
 • Het zal een uitdaging blijven om van sommige platformen betrouwbare cijfers te pakken te krijgen (zoals Twitter, Pinterest, Foursquare, ...).
  • Klopt. Voor Twitter, Pinterest en Foursquare zijn er nog steeds geen betrouwbare bronnen. Andere bronnen houden er mee, zoals onlangs nog de stats-pagina van Wordpress.

Wat zijn mijn voorspellingen voor 2015.
 • Facebook zal naar het einde van 2015 de kaap van 6 miljoen Belgische accounts halen.
 • Linkedin zal in het 1e semester van 2015 de kaap van 2,5 miljoen Belgische members halen. Tegen het einde van het jaar zullen er vermoedelijk 2,8 miljoen Belgische members zijn.
 • De blogplatformen zullen net als de voorbije jaren een beperkte groei kennen (tussen 1% en 10% op jaarbasis).
 • Het aantal geregistreerde .be domeinen zal maar in beperkte mate aangroeien (minder dan 5% op jaarbasis), social media gebruikers zullen niet zo geneigd zijn een eigen domeinnaam te registreren, maar zullen eerder hun aanwezigheid (gratis) claimen op sociaalnetwerksites (Twitter-account, Facebook-page, Instagram-account, ...).

Wat zijn de belangrijkste tendenzen deze maand.
 • Facebook telt net als vorige maand 5,8 miljoen accounts in België.
 • Bij Linkedin zijn er op twaalf maanden tijd 24% nieuwe gebruikers bijgekomen, de groei vertraagt lichtjes ten opzichte van de afgelopen maanden.
 • Sommige blogplatformen groeien met zo'n 10% (Bloggen.be, Canalblog), anderen doen het veel kalmer aan (Seniorennet en Skyrock).
 • Nu dat Netlog er mee gestopt is, zal dit overzicht geen info meer bevatten over deze sociaalnetwerksite. Over de opvolger (Twoo) kan u al geruime tijd (globale) statistieken terugvinden in dit overzicht.
De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin januari 2015 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (december 2014) en van vorig jaar (januari 2014).

Het eerste plaatje geeft het aantal gebruikers van de grootse sociaalnetwerksites in België.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van januari 2014 tot januari 2015. Voor de eerste keer is Netlog niet meer opgenomen.


Ello
Eind september was er een kortstondige hype rond Ello, een nieuwe sociaalnetwerksite die beloofde reclamevrij te blijven. Door het creëren van het idee van schaarste (je kan enkel maar binnen met een invite), was er enkele weken sprake van (een beperkte) buzz. Een sociaalnetwerksite in een startfaze deelt natuurlijk geen cijfers mee. Onafhankelijke bronnen over het aantal gebruikers en de activiteitsgraad zijn er bijgevolg nog niet. Afgaande op de profielinfo heb ik al zo'n 1500 Belgische Ello-accounts geïdentificeerd. Sinds de initiële hype einde september/begin oktober is het een heel pak rustiger geworden op Ello, het aantal gepubliceerde berichten is er eerder beperkt. Het is er zelfs doodsstil geworden. U kan mij op Ello terugvinden als @bvlg.

Facebook
- Facebook : 5.800.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

Al geruime tijd is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans. Deze bron is echter niet betrouwbaar, zoals in november 2014 gemeld door een aandachtige lezer van dit blog.
- Er zijn volgens SocialNumbers 4 Belgische Facebook-pagina's met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 25 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 136 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.

De info over de Belgische Facebook-pagina's is ook grafisch voorgesteld.

LikeAlyzer is een bron waar je het aantal Facebook-checkins voor een land kan nagaan. In België blijkt Tomorrowland nog steeds de meest populaire checkin-locatie te zijn met 492.973 checkins.
Linkedin
- Linkedin profiles : 2.377.232 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een (Engelstalige) advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.420 groups refering to Belgium, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin Jobs : 2.244 jobs in Belgium, een daling van 22% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 29.762 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 14de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Turkije en voor Rusland.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.
En hier volgt de gedetailleerde grafiek van de evolutie van het aantal Linkedin profielen in België.
De onderstaande grafiek geeft het overzicht van het aantal bedrijven in België aanwezig op het Linkedin-platform.

Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er bestonden enkele jaren terug verschillende sites waar je een idee kon krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld gaven van Twitter in België. Bovendien hebben sommige van deze bronnen de geest gegeven. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek van 2012 die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011).


In een Twitter-conversatie in augustus en nadien nogmaals op een event in oktober bleek dat Twitter zelf informatie over het aantal gebruikers in België zou vrijgeven. De geruchten hadden het over 1 miljoen actieve gebruikers (die maandelijks Twitter bezochten, dus niet noodzakelijk zelf een tweet publiceerden). Op 19 november 2014 stond dit aantal zelfs expliciet in een artikel in De Tijd. Op 5 december 2014 was er een event van RCA Group waar sprake was 180.000 actieve Belgische gebruikers. Hoe dit aantal bepaald werd was niet duidelijk.

Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin januari 2015 waren er 102.128 dergelijke top Twitter influencers, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar.
Google Plus
Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 2,201 billion accounts, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 73% ten opzichte van vorig jaar.
CircleCount - Population rate per country wordt voor een heleboel landen waaronder België een extrapolatie gemaakt van het aantal Google+ users in het land. België staat op de 37ste plaats met 998.095 gebruikers, een (onverklaarbare) daling van 1% ten opzichte van vorige maand.
Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.844 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 175.967 blogs, een zeer beperkte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.178.241 blogs, een zeer lichte daling van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.305.237 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van de Belgische blogplatformen wordt hieronder voorgesteld.
Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 217,4 miljoen blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- 100,1 miljard posts, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast is niet meer bruikbaar, blijkbaar maakt de site geen gebruik meer van Quantcast.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina gaven ze tot begin april 2014 info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld. Ondertussen is de stats pagina niet meer publiek beschikbaar.
- begin april 2014 waren er 77.591.611 blogs

De cijfers die Wordpress.com vrijgaf werden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina werden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands stond in december 2014 op de 9de plaats in de top 10 met een aandeel van 0,6%.

Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.140.338 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar
- in maart 2014 12.419 members on Drupal.org who live in Belgium
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 232.632.291 leden, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 129.620.152 leden, een stijging van 21% percent ten opzichte van vorige maand, een stevige stijging van 283% ten opzichte van vorig jaar
Flickr
- Belgium group : 6.070 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 2.258.788 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 13% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 4.540 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 291% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 5.991 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 132% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : informatie is niet meer beschikbaar

De afgelopen maanden is er duidelijk een stabiele groei.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. De info is voor de eerste keer sinds april 2014 aangepast (stevig naar boven).
- 300 million monthly active users
- 30 billion photos shared
- 70 million average photos per day

Via websta.me kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 79.764 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 131% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgique : 278.903 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 151% ten opzichte van vorig jaar
- Instagram photos with tag #belgium : 2.293.492 photos, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 123% ten opzichte van vorig jaar
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 440.000, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 1.090.000, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 3.130.000, een daling van 16% ten opzichte van vorige maand, een daling van 18% ten opzichte van vorig jaar

Een overzicht van de meest bekeken Belgische YouTube-kanalen kan u terugvinden bij VidStatsX, er ontbreken wel enkele kanalen ...

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 1.379, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een daling van 13% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 7.997, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 57% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 24.800, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar

Voor de daling van het aantal Vimeo filmpjes voor Belgie is er geen duidelijke verklaring.
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 2.329, vorige maand was er sprake van 2200+, wat dus niet kan vergeleken worden, een stijging van 92% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 42.761, vorige maand was er sprake van 40000+, wat dus niet kan vergeleken worden, een stijging van 78% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 24.173, vorige maand was er sprake van 20000+, wat dus niet kan vergeleken worden, een stijging van 71% ten opzichte van vorig jaar

De grafiek zal vanaf nu opnieuw aangevuld worden met de nieuwe cijfers.
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 14.451, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 40% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 13.446, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 88.612, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

In april 2014 heeft Cleverwood het aantal Pinterest-gebruikers geschat op 45.000. Meer info in How big is the Belgian Pinterest user base?.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.805.452, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 654.887, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
Geregistreerde .be domeinen
dnsbelgium.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Einde december 2014 waren er 1.488.709 geregistreerde .be domeinen, een zeer lichte stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar.
 De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van januari 2014.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn. Op deze periode van iets meer dan 5 jaar, wist Linkedin het aantal Belgische members te vervijfvoudigen, voor Facebook is dit "maar" 2,5 keer.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails