B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 januari 2016

Digimeter 2015 over sociale media

Digimeter is een jaarlijks onderzoek van iMinds waar het mediagebruik -bezit in kaart gebracht wordt. Enkele weken terug werd de laatste editie van dit onderzoek voorgesteld. Verschillende media rapporteerden over de "digibesitas" die door het Digimeter 2015 onderzoek vastgesteld werd.

Een deel van de voorgestelde resultaten heeft betrekking op het gebruik van sociale media. Het onderzoeksteam heeft er een mooie infografiek van gemaakt, te bekijken via deze link.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 74% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Facebook. Het overgrote deel van deze personen heeft de afgelopen maand Facebook bezocht.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 54% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Google+. De helft van deze personen heeft de afgelopen Google+ echter niet meer bezorgd.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 29% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op LinkedIn. 10% (of een derde) heeft LinkedIn echter de afgelopen maand niet meer bezocht.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 31% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Twitter. 12% (meer dan een derde) heeft Twitter echter de afgelopen maand niet meer bezocht.

Volgens het Digimiter 2015 onderzoek beschikt 24% van de personen die deelgenomen hebben aan het onderzoek over een account op Instagram. 7% (ongeveer een kwart) heeft Instagram echter de afgelopen maand niet meer bezocht.Het Digimeter 2015 onderzoek is gebaseerd op 2.181 antwoorden (bron).

Tussen 17 augustus en 2 oktober namen 2181 Vlamingen deel aan ons onderzoek. 649 respondenten vulden de vragenlijsten online in. 1532 respondenten beantwoordden onze vragenlijst tijdens een bezoekje aan de digiMeter-tent die opgesteld stond op veelbezochte locaties en evenementen.

Op basis van deze informatie is het niet duidelijk of de resultaten representatief zijn voor de ganse Vlaamse bevolking.

Volgens Statbel waren er op 1 januari 2015 6.444.127 personen woonachtig in Vlaanderen. De ganse Belgische bevolking telde 11.209.044 personen.

Als we nu eens de gebruikscijfers van het Digimeter 2015 onderzoek vermenigvuldigen met de bevolking van Vlaanderen en met die van België, wat zouden we dan bekomen?

De onderstaande tabel geeft de resultaten.

Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 4,7 miljoen Facebook-gebruikers tellen. Volgens eigen gegevens van Facebook zijn er op dit ogenblik 6 miljoen Facebook-accounts in België (bron Belgian Social Media Monitor - editie januari 2016). Indien de 74% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 8,182 miljoen gebruikers, wat duidelijk aanzienlijk meer is dan wat Facebook zelf aangeeft.


Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 1,869 miljoen LinkedIn-gebruikers tellen. Volgens eigen gegevens van LinkedIn zijn er op dit ogenblik 2,76 miljoen LinkedIn-accounts in België (bron Belgian Social Media Monitor - editie januari 2016). Indien de 29% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 3,251 miljoen gebruikers, wat duidelijk meer is dan wat LinkedIn zelf aangeeft.

Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 1,869 miljoen Twitter-gebruikers tellen. Indien de 31% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 3,475 miljoen gebruikers. Twitter heeft tot nu toe geen officiële gegevens vrijgegeven over het aantal accounts in België. In het najaar van 2014 was er sprake van 1 miljoen accounts. Sommige personen actief in het social media wereldje schatten het aantal actieve gebruikers in België op 100.000 tot 500.000. Deze aantallen liggen in ieder geval aanzienlijk lager dan de resultaten die kunnen afgeleid worden uit het Digimiter 2015 onderzoek.

Indien de voorgestelde cijfers voor het gebruik van sociale media volgens Digimiter 2015 representatief zouden zijn voor gans Vlaanderen, dan zou Vlaanderen 1,547 miljoen Instagram-gebruikers tellen. Indien de 24% zou gelden voor de ganse Belgische bevolking, zouden we uitkomen op 2,690 miljoen gebruikers. Voor zover mij bekend zijn er nog geen betrouwbare schattingen van het aantal Instagram-gebruikers in België.


De auteurs van het Digimeter 2015 onderzoek zouden wat duidelijkheid mogen verschaffen over de representativiteit van de resultaten van hun onderzoek naar het gebruik van sociale media. Indien de cijfers representatief zouden zijn voor Vlaanderen, dan is er duidelijk een probleem met een overschatting van het aantal gebruikers van de sociale media sites, zeker voor Twitter en vermoedelijk in iets minder mate voor Facebook en LinkedIn.

4 Bedenking(en) :
Blogger Paul Cobbaut had op 26 januari, 2016 09:44, de volgende bedenking ...

Ik lees hier dat 83% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar online is:
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/ict/

Je kan de cijfers van de enquete dus niet zomaar extrapoleren naar de gehele bevolking. Van de 74-plussers zullen er niet veel op Facebook zitten.

 
Blogger Unknown had op 26 januari, 2016 10:21, de volgende bedenking ...

Ik hoor vooral veel onduidelijkheid op vlak van absolute cijfers rond social media gebruik maar ben het niet eens met gebrek aan representativiteit. Net zoals Paul zei, je kan dit niet zomaar extrapoleren naar de gehele bevolking. En al zeker niet naar België, gezien dit een Vlaams onderzoek is van een Vlaams Digitaal Expertisecentrum. Als je het volledige rapport download kan je de gebruikte methodologie bekijken (pagina 10, min N=1500) en daar zie ik geen fout gebruik. En om af te sluiten: Zeker ook opletten met zomaar relatieve cijfers om te zetten naar absolute. Het blijft ook sociale wetenschap en geen exacte. :) Mochten we inderdaad meer toegang hebben tot absolute cijfers en statistieken en ruwe data, konden we veel meer te weten over ons huidige digitale gebruik. ;)

 
Blogger Bruno Peeters had op 27 januari, 2016 11:43, de volgende bedenking ...

@Paul, bedankt voor je toevoeging, bij een goed opgestelde enquete zorgen de onderzoekers er voor dat de doelgroep waar de enquete afgenomen representatief is samengesteld. Ik twijfel dat dit hier het geval is. Extrapoleren van de cijfers is dan inderdaad uit den boze ...

 
Blogger Bruno Peeters had op 27 januari, 2016 11:50, de volgende bedenking ...

@Pieter-Jan In de eerste plaats bedankt voor je feedback. Als iMinds deze cijfers publiceert, dan moeten ze er duidelijk bij vermelden of ze al dan niet representatief zijn. Dit doen ze niet expliciet, waaruit dus kan afgeleid worden dat zij van mening zijn dat ze representatief zijn. Dat ik de percentages omzet naar absolute cijfers lijkt mij een gerechtvaardigde stap. Trouwens bij elke goed opgezette enquete moet een foutenmarge opgegeven worden (wat tegenwoordig telkens gebeurt bij enquetes naar kiesintenties).

Als we een idee willen krijgen van het aantal gebruikers van sociale media in België zijn er twee mogelijkheden. Ofwel moeten we ons baseren op info van de platformen zelf (maar daar schittert Twitter door niets vrij te geven net als een heleboel andere platformen ...). Het alternatief is een ruim opgezette enquete. Op Marketingfacts is er zopas een artikel gepubliceerd met de resultaten van een dergelijke enquete in Nederland - gebaseerd op meer dan 10.000 deelnemers, zie http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2016-whatsapp-overstijgt-facebook. Ik ben benieuwd wie er in België ook een dergelijk breed en representatief onderzoek wil opzetten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd ...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails