B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 oktober 2007

comScore over Social Networking in het Verenigd Koninkrijk

In een persbericht maakt comScore cijfers bekend over het gebruik van social networking sites in Europa in het algemeen en in het Verengid Koninkijk in het bijzonder.

Onder social networking sites verstaat comScore sites zoals Bebo.com, Facebook.com en MySpace.com. 56% van de Europese internetgebruikers heeft in de loop van augustus 2007 minstens één social networking site bezocht. Deze 56% komen overeen met 127,3 miljoen personen.

Uit de cijfers waarover comScore beschikt blijkt dat van de Europese gebruikers aan social networking sites de gebruikers uit het Verengid Koninkijk het meest actief zijn.comScore geeft bovendien aan dat het aangewezen is niet enkel de gemiddeldes te bekijken, maar ook iets verder te graven. Ze hebben bijvoorbeeld de gebruikers aan social networking sites opgedeeld in drie groepen, de "heavy users" (most active 20% users by time spent), de "medium users" en de "light users" (least active 50 percent of the social networking community by time spent social networking). De heavy users laten een veel intensiever gebruikspatroon zien.Uit de bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat een heavy user uit het VK elke dag drie kwartier actief is op social networking sites. Afhankelijk hoe je het begrip social networking sites interpreteert lijkt mij dit nog niet zo gek cijfer te zijn. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of blogging sites (zoals blogger.com of wordpress.com) of micro-blogging sites (zoals Twitter en Pownce) ook beschouwd worden als social networking sites.

Cijfers over het gebruik van social networking sites vanuit België zijn mij (nog) niet bekend. De mate waarin social networks in de Belgische blogosfeer vermeld worden daarentegen wel, zoals bekend gemaakt in een eerder bericht.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails