B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

04 augustus 2009

De lijdensweg van de heraanleg van de N253

De N253 is de gewestweg die Leuven met Overijse verbindt. Deze gewestweg ligt mij nauw aan het hart, vermits Korbeek-Dijle, het dorp waar ik woon, aan deze gewestweg ligt.

In een eerder bericht op dit blog schreef ik reeds :
Deze gewestweg is volgens Gorik De Koker van de Administratie Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant een unicum door het grote aantal bochten, het glooiende landschap en het feit dat deze gewest op Michelin-kaarten als een toeristische route aangeduid staat. Door de eisen die nu aan een dergelijke gewestweg gesteld worden en door de bedenkelijke kwaliteit van de huidige weg is heraanleg noodzakelijk.

Hoe halucinant een tochtje met de fiets over de N253 wel kan zijn wordt aangetoond in een filmpje van de Fietsersbond Druivenstreek.Vorig jaar werd minister Crevits tijdens een uitzending van het één programma Volt geconfronteerd met een fragment uit dit filmpje. Ze was duidelijk niet goed voorbereid en wist dan ook niets zinnigs te zeggen over de situatie op de N253, niettegenstaande er al meer dan 30 jaar sprake is van een heraanleg en dat haar diensten op het tijdstip van de opname volop bezig waren met dit dossier.De heraanleg van de N253 lijkt een verhaaltje zonder einde te zijn. Telkens zijn er goede voornemens en beloftes om er iets aan te doen, telkens blijkt er weer uitstel te zijn.

In 2004 stelt Vlaams parlementslid Marc Demesmaeker een parlementaire vraag waarin hij informeert naar de stand van zaken van de heraanleg van de N253. Het antwoord van minister Kris Peeters vermeldt dat de eerste faze van de werken vermoedelijk in 2007 zal kunnen starten.

In 2006 is er tijdens informatievergaderingen in Korbeek-Dijle en Huldenberg sprake van realisatie ten vroegste in 2009 (bron).

In 2007 wordt een studiebureau aangeduid voor de opmaak van het definitief ontwerp (bron).

In juni 2008 blijkt dat de onteigingen voor de heraanleg op de lange baan geschoven worden. In het antwoord op een volgende parlementaire vraag van Marc Demesmaeker deelt minister Hilde Crevits mee dat de start van de werken ten vroegste in 2011 voorzien wordt. De burgemeester van Huldenberg vermoedt echter dat de eigenlijke werken pas in 2012 zullen starten (bron).

Begin juli 2009 wordt bekend dat de Inspectie van Financiën negatief advies heeft geformuleerd wegens de hoge onteigeningskost, waardoor het dossier geblokkeerd is. De gemeente Bertem spreekt zich niet uit over een verwachte realisatiedatum (bron). De burgemeester van Huldenberg vermoedt dat er uitstel zal zijn tot 2013 (bron).

Het zou mij absoluut niet verbazen indien de realisatie nog later zou zijn ...

Het spijtige van de zaak is dat de personen die uitkijken naar een heraanleg van de N253 heel talrijk zijn, alle inwoners van het Dijleland hebben immers baat bij een veiligere gewestweg. De politici en de administratie maken zich niet bepaald populair door dit dossier steeds voor zich uit te schuiven. Je zou je beginnen afvragen wie er welk belang bij heeft dit dossier niet te realiseren.

1 Bedenking(en) :
Blogger Paul Cobbaut had op 05 augustus, 2009 15:03, de volgende bedenking ...

Ha, dat is een van mijn favoriete wegen. Vooral midden en eind jaren 90 heb ik die regelmatig gereden (met de auto!), heel pittoresk sommige van die bochtjes.
Met de fiets zou ik daar niet aan beginnen, veel te gevaarlijk.

Chapeau voor dit artikel en de twee goeie filmpkes erbij!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails