B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

22 november 2009

Rekeningrijden

De Nederlandse politici hebben besloten dat er in Nederland tegen 2012 rekeningrijden voor alle Nederlandse wagens zal ingevoerd worden. Het is de bedoeling dat in elke wagen een bakje geplaatst wordt. Onderweg zal dit bakje contact zoeken met GSM masten en op die manier doorgeven welk deel van de wegeninfrastructuur op welk tijdstip gebruikt wordt. Onderweg zal er met camera's op portieken gecontroleerd worden of in elke wagen (met Nederlandse numemerplaat) het rekeningrijden-bakje wel degelijk geactiveerd is.

De kans is zeer reëel dat wij in België op termijn eveneens een gelijkaardig systeem van rekeningrijden zullen invoeren. Rekeningrijden brengt met zich mee dat een systeem ingevoerd wordt waar alle verplaatsingen van voertuigen in kaart gebracht worden. Een dergelijk systeem kan een heleboel voordelen met zich mee brengen. Een lijstje.

Voor de politie
Bij vluchtmisdrijven is het kinderspel na te gaan wie er op het tijdstip van het ongeval in de buurt was. Onopgeloste vluchtmisdrijven zullen tot het verleden behoren.
Het wordt voor de politie veel eenvoudiger verdachten/misdadigers te volgen. Er is geen nood meer aan James Bond achtige gadgets die op auto's gekleefd worden.
Wagens van personen die een rijverbod gekregen hebben kunnen permanent in het oog gehouden worden.
Personen die hun gevangenisstraf thuis moeten uitzitten - met eventueel de mogelijkheid om overdag toch te gaan werken - kunnen naast de enkelbankd met een bijkomend systeem opgevolgd worden.

Voor verkeerdeskundigen
Verkeersdeskundigen krijgen de beschikking over gedetailleerde trajectgegevens, die veel uitgebreider zijn dan de info die ze nu via de tellussen in het wegdek bekomen. Ze kunnen op basis van volledige gegevens onderzoeken welke trajecten wanneer op de Belgisch verkeersinfrastructuur afgelegd worden. Op basis hiervan kunnen betere beslissingen met betrekking tot de verkeersinfrastructuur genomen worden.
Personen die dezelfde trajecten op dezelfde tijdstippen afleggen kunnen vanuit de overheid aangespoord worden te carpoolen.

Voor de belastingen
Belastingscontroleurs die nu op carpoolparkings noteren welke wagens er daar overdag geparkeerd staan, hoeven hun kantoor niet meer uit. Belastingsplichtigen die hun werkelijke bedrijfsonkosten (met inbegrip van auto-kosten) indienen kunnen best niet meer foeteren.
Belastingscontroleurs kunnen makkelijker nagaan of bedrijfwagens effectief voor bedrijfsdoeleinden gebruikt worden.

Voor dopingbestrijders
Op basis van de verplaatsingsgegevens van sporters kunnen de dopingbestrijders op minder onaangename uren hun controles uitvoeren.
Dopingbestrijders zullen niet meer tevergeefs aan een voordeur moeten gaan bellen indien blijkt dat het voertuig van de sporters zich niet in België bevindt.

Als de informatie over onze verplaatsingen ook aan instanties buiten de overheid verspreid wordt zijn er nog bijkomende toepassingsmogelijkheden.

Voor verzekeringsfirma's
Verzekeringsfirma's kunnen gebruiksbeperkingen in de verzekeringscontracten (jongeren die 's avonds en 's nachts in het weekend niet mogen rijden) eenvoudig controleren.
Het risico-profiel van een verzekeringsaanvraag kan zeer eenvoudig bepaald worden aan de verplaatsingshistoriek van de aanvrager.

Voor autoverhuurbedrijven
Een autoverhuurbedrijf kan te weten komen waar de vloot van huurwagens zich bevindt en kan makkelijker de politie ter hulp roepen indien een voertuig niet (tijdig) ingeleverd wordt.

Voor bedrijven
Bedrijven kunnen nauwkeurig de verplaatsingen nagaan van medewerkers die zich op de baan bevinden. Waar bevinden ze zich op welk tijdstip.
Zieke medewerkers die het huis niet mogen verlaten kunnen opgevolgd worden.

En zo zijn er nog tientallen, zoniet honderden extra gebruiksmogelijkheden te bedenken. Het is maar de vraag of al deze voorstellen van gebruik van verplaatsingsgegevens nu reeds wettelijk zijn of het ooit zullen worden. Een systeem van rekeningrijden heeft ontegensprekelijk een impact op de privacy van de burgers.

3 Bedenking(en) :
Anonymous Peter Dedecker had op 22 november, 2009 20:04, de volgende bedenking ...

Ik denk ook dat dat vooral veel theoretische (en technische) mogelijkheden zijn, maar idd de privacywetgeving voor veel van die zaken een stokje zal steken.

Bekijk ter vergelijking even het systeem van trajectcontrole zoals momenteel (in experimentele fase) toegepast op het viaduct van Gentbrugge: wie te snel reed, krijgt (in de toekomst) een boete. De gegevens (oa foto) van wie niet te snel reed, worden onmiddellijk gewist. Bij een ongeval met vluchtmisdrijf even de foto's opvragen en nagaan wie er passeerde met een bluts in de wagen, is hierdoor onmogelijk als die persoon niet te snel reed. Zou nochtans ook heel interessant kunnen zijn...

Privacy is belangrijk, maar het systeem mag niet te rigide zijn. Ik denk ook dat het beter is dat zulke gegevens beter gedurende een beperkte tijd (bvb max 2 weken) op een veilige plaats bewaard worden met een duidelijke procedure voor toegangscontrole. De voordelen zijn immers te groot.

 
Blogger bvlg had op 22 november, 2009 21:18, de volgende bedenking ...

@peter
Gelijk welk systeem van trajectcontrol genereert gegevens die privacy-gevoelig zijn. Welke garantie hebben wij als burgers dat deze gegevens niet misbruikt worden ? Welke garantie hebben wij dat de gegevens effectief zullen gewist worden ? Zullen er geen achterpoortjes zijn voor politie over andere overheidsdiensten ? Zelfs in Nederland is er sprake van dat de politie de gegevens zou kunnen inkijken.

 
Anonymous LVB had op 22 november, 2009 21:48, de volgende bedenking ...

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden nu al korting op autoverzekeringen voor jongeren, als er een tracker wordt ingebouwd in het voertuig én als de analyse van het rijgedrag dat daaruit volgt, positief is. Het gaat weliswaar om een proefproject, maar ik verwacht dat het in de toekomst sterk zal worden uitgebreid.

Lees bijvoorbeeld http://www.touring-verzekeringen.be/persbericht%20TATV%20Smart%20Pilot%20NL.pdf

Wat privacy betreft, is er veel mogelijk, zolang beide partijen contractueel akkoord gaan. Als het om een win-win situatie gaat, is er ook een motivering om ermee akkoord te gaan.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails