B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 november 2005

OpenBC

Ik ben zojuist ingegaan op een uitnodiging van mijn vrouw om mij te registreren op OpenBC. In een vorige posting begin oktober had ik het reeds over mijn aanmelding bij Ecademy. De website van OpenBC verschilt grondig van deze van Ecademy. Deze is veel soberder, er zijn minder franjes. Ik vond er mijn weg niet zo goed op terug.

Vooraleer je je kan aanmelden op OpenBC moet je een heleboel gegevens in je profiel inbrengen, veel meer dan bij Ecademy of LinkedIn. Het stoorde mij een beetje dat ik liever eerst een kijkje had willen nemen om daarna pas mijn profiel in te vullen.

Twee minuten na de ontvangst van de bevestigingsmail van OpenBC kreeg ik al een email met de vraag om in te gaan op een aanvraag tot contact, van iemand die ik helemaal niet kende. Daarna volgden er nog enkele dergeljke berichten. Blijkbaar zijn er op OpenBC een aantal personen actief die niets beters te doen hebben dan nieuwkomers te contacteren.

OpenBC biedt ook de mogelijkheid je adressenbestand op je computer (in Outlook of in Outlook Express) te doorzoeken naar personen die reeds aangemeld zijn. Het bleken er een 30-tal te zijn. De helft daarvan bleken zekere treffers te zijn, de rest onzekere treffers. Bij de onzekere treffers kon OpenBC niet met volledige zekerheid uitmaken of de gegevens op mijn computer overeenkomen met personen in OpenBC. Slechts voor enkele onzekere treffers kwamen mijn contactgegevens effectief overeen met de juiste persoon.

Ik heb reeds enkele kennissen die reeds op OpenBC aangemeld zijn uitgenodigd om tot mijn contacten te behoren. Tot nu toe zonder reactie, maar dat is niet verwonderlijk gezien het tijdstip van verzending (een vrijdagavond die bovendien nog een feestdag is).

Een bedenking die bij mij opkwam is dat ik die online business networks voornamelijk gebruik om contacten te leggen met bestaande contacten. Personen die ik reeds in real life ken, heb ik soms gelinkt in LinkedIn. Enkele ervan ben ik ook al tegengekomen op Ecademy en nu dus ook op OpenBC. Op dit ogenblik ben ik bijgevolg nog geen Proactive Networker.
Technorati tags : -

Related Posts with Thumbnails