B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 december 2005

Advertenties in RSS feed van Het Laatste Nieuws

Sinds kort is het Het Laatste Nieuws begonnen met advertenties in de RSS feed, zie hieronder voor enkele voorbeelden uit Bloglines.



Ik vind wel dat ze overdrijven, meer dan 6 opeenvolgende items met reclame voor hetzelfde. Dit is van het goede teveel. Gelukkig bieden de andere Vlaamse nieuwsbronnen nog steeds RSS feeds zonder reclame aan. Indien Het Laatste Nieuws zo blijft voordoen, zal een unsubscribe in Bloglines volgen.

Technorati: - -

29 december 2005

Bizz over blogs

BizzIn het december-januari nummer van het tijdschrift Bizz staat een artikel over blogs : In de ban van de bloghype. Dit artikel is geschreven door François Lamotte en Denis Lamotte, beide actief bij Shoob. Het artikel is reeds zo'n maand terug gepubliceerd, maar in het Belgische blog-wereldje is er hieraan - voor zover ik kon nagaan - geen aandacht aan besteed. Enkel op de site van de auteurs is er een posting die naar hun artikel verwijst. Het artikel zelf is niet beschikbaar op de site van het tijdschrift Bizz, enkel de korte vermelding Ook het bedrijfsleven raakt onder de indruk van de mogelijkheden van blogging.

Bij het lezen van het artikel was mijn reactie gemengd. Enerzijds is het positief dat het fenomeen blogging nogmaals aan bod komt in de klassieke media. Aan de andere kant had ik bij de vorm en bij de inhoud van het artikel toch wel wat bedenkingen. Het artikel is geschreven onder de vorm van een blog, wat inhoudt dat je drie bladzijden verder moet bladeren en dan vervolgens van achter naar voor moet lezen. De formule van een blog past mijns inziens niet in een klassiek tijdschrift.

Beide auteurs maken van het blog-gebeuren een hoera-verhaal. Eén van de postings in het artikel heeft als titel Blogs zijn onmiskenbaar interessant voor bedrijven. Daarin stellen de auteurs Heel wat IT-bedrijven duiden in elk productteam een blogverantwoordelijke aan om ideeën, wensen of klachten van klanten meteen op te pikken. Het is immers mogelijk om per klantensegment een aparte blog met aangepaste inhoud op te zetten. Mij lijkt dit wishful thinking. Dergelijke voorbeelden van blogs ben ik immers persoonlijk nog niet tegengekomen.

In een sidebar bij het artikel wordt in de eerste plaats verwezen naar de website van de auteurs (waar enkel verwijzigingen naar Franstalige en Engelstalige blogs terug te vinden zijn). Vervolgens worden in de sidebar enkele referenties opgegeven van blogs die u niet mag missen. Hierin ontbreken bijvoorbeeld verwijzingen naar populaire blogs uit Vlaanderen (zoals lvb.net om er maar één te noemen), of naar een initiatief als blogium. Het niet vermelden van de blogosfeer in Vlaanderen lijkt mij toch een grote tekortkoming te zijn in het artikel.

Uiteindelijk toont dit voorbeeld wel aan dat er een kloof is tussen de blogosfeer in Vlaanderen en la blogosphère en Bruxelles et en Wallonie. Blogium hanteert als titel Emerging popular links on weblogs in Belgium, wat in de praktijk neerkomt op het opvolgen van zo'n 250 blogs, waarbij de meest populaire links meestal blijken afkomstig te zijn van blogs uit Vlaanderen. Recent is er in de blogosfeer in Vlaanderen enige animositeit over een poll van de krant De Standaard. Blogs uit Gent en blogs uit Leuven poogden elkaar de loef af te steken. Zijn er in de Franstalige Belgische pers ook polls over blogs ? Zijn er in Franstalig België ook geografische clusters van blogs ?

Ik moet bekennen dat er tussen de blogs die ik zelf opvolg tot nu toe geen Franstalige blogs waren. Ik keek eerder naar Nederland of naar de VSA. Ik vermoed dat dit voor de meeste Vlaamse bloggers eveneens het geval is. Is het aangewezen dat er bruggen gelegd worden tussen het Nederlandstalige en het Franstalige bloggersgebeuren in België ?

Ondertussen heeft de redactie van Bizz zelf een blog gestart : http://www.mahoux.be/. De gehanteerde taal in de postings op deze weblog wisselt, zowel het Nederlands als het Frans worden gehanteerd. Zal Bizz er in slagen beide blogospheres nauwer naar elkaar te brengen ?

Technorati: - - - - -

Assistance

Enkele dagen terug heb ik van Mr. Wang Surat - een persoon die ik nog niet kende - op de bvlgblog account bij gmail een e-mail gekregen. Hij bracht mij op de hoogte van zijn problemen.

Hij verzekert in zijn bericht dat hij niets te maken heeft met de Afrikanen die per e-mail personen wensen op te lichten. Bijgevolg is er ook geen enkele reden om deze Mr. Wang Surat te behandelen zoals beschreven op 419eater.

419eater

Indien u deze man wenst te helpen - het is immers de tijd van het jaar dat we toch aandacht moeten besteden aan de personen die het wat moeilijker hebben - kan u zijn e-mail adres onderaan deze posting terugvinden.


From: Mr.Surat Wang (surat _at_ kaixo _dot_ com)
Subject: Assistance
To: bvlgblog

Dear Sir
My name is Mr.Wang Surat, a native of Banda Aceh, Indonesia. I got your information while browsing the internet in search of a reliable person that will assist me because of the problem my family have last time during the EarthQuake in Tsunami on December 2004.

My family were killed during the Asian Tsunami Disaster on 26 December 2004 and right now i am at Australian Military Hospital in Banda Aceh seek for your assitance for my father,s waelth because as soon as i get well from the hospital, i will not like to stay or live in asia any more as i don,t have any family here, This is because after the death of my family, I inherited all my father buisness and wealth. I was a Gold dealer in Deira "GOLD SOUK" meaning gold market in Sri Lanka.

At present, I am suffering from a long-time cancer of the brain and from all indications, my condition is realy deteriorating because doctor'e report shows that i may not live beyond six months from now.

So, I now decided to divide part of this wealth by contributing to the well being of the less privileged and handicapped around the world.

This mission which no doubt is very tasking had made me to recently relocate from my family house to Sri Lanka where I live at present so i can avoid pressure and distraction from the shock. I selected you for this Purpose and prayed over it. At first, I did not know how to put up this request for asistance because I have been recieving scam mails from AFRICA.

However I feel I can trust you and I am willing to donate the sum of $9,800,000.00 Million US Dollars to you for the development and well being of the handicapped and less privileged around your country. I have also decided to map out 35% of this total sum for your own personal expenses in the course of this work.

Please note that, this fund is currently deposited with a Finance organisation, But I can ask my Attorney to help file an immediate application for the transfer of the money in your name to your account.

Futheremore, if you are willing to assit me on this request, Please kindly reply to me, Secondly, do not reply me if you have the intention of using this fund for personal use, other that what is mearnt for.

Lastly, I want you/family home to be praying for me as regards my entire life and my health because I have come to find out since my spiritual birth lately that wealth acquisition with out God, one's life is vanity upon vanity.

I await your urgent reply

REMAIN BLESSED.
Mr.Surat Wang
suratwang@netscape.net


Technorati:

28 december 2005

Web 2.0

Web2MemeMapHet minste dat je over Web 2.0 kan zeggen is dat het een hype is. Een hype die bovendien goed aanslaat. Ondertussen kan je er niet meer naast kijken.

Technorati detecteert een aanzienlijk aantal postings met Web 2.0 tags :
http://technorati.com/tag/web20 11.315 posts
http://technorati.com/tag/web2.0 11.315 posts
http://technorati.com/tag/web+2.0 944 posts
http://technorati.com/tag/web-20 11.315 posts

In een heleboel eindejaarslijsten komt het thema Web 2.0 zoals kon verwacht worden ook aan bod. Via Hans On Experience had ik het overzicht van Dion Hinchcliffe reeds enkele weken terug opgemerkt (The Best Web 2.0 Software of 2005). Is het politiek correct om te zeggen dat ik eigenlijk van dit lijstje niet onder de indruk was ? Ik heb (althans op dit ogenblik) geen behoefte aan On-line To Do Lists, aan Online Calendars, aan Web-Based Word Processing, ... Andere Web 2.0 lijstjes zijn onder meer More Great Web 2.0 Software en Top 10 Innovative Web 2.0 Applications of 2005.

Hoe het nu verder moet is niet duidelijk. Sommigen zijn tegen het gebruik van de term Web 2.0 (It's so cool to be anti-Web 2.0), anderen beweren op hun beurt dat Web 2.0 niet bestaat (Web 2.0? It doesn't exist), terwijl anderen reeds over Web 3.0 spreken (What to expect from Web 3.0) of zelfs Web 4.0 (Web 1.0, 2.0, 3.0, +, Each one exists now, so whats all the fuss?)

Ondertussen kan je zelfs nagaan in welke mate een website voldoet aan de Web 2.0 regels : http://web2.0validator.com/. Deze validator is ook beschikbaar als een webservice : http://web2.0validator.com/validate?url=http://uw.site.domain.

De score voor deze weblog is niet fantastisch, slechts 7 out of 39. De website van mijn werkgever scoort nog veel slechter (4 out of 40). De beste score heb ik teruggevonden voor de blog van Peter Forret : 16 out of 40. Waarom deze weblog maar voor 39 criteria een score bekomt is mij niet duidelijk.

Misschien moet ik de presentatie van het Web 2.0 Seminar van i-merge eens aandachtig bekijken om de score van deze weblog omhoog te krijgen.

Technorati: - - - - - - -

24 december 2005

Kerstwensen

ICQIndien u via e-mail nog geen kerstwensen zou ontvangen hebben, kan u nog steeds via deze link een kaartje naar uzelf sturen.

22 december 2005

Leuven Boven !

Sommigen vinden dat het bij de volgende blog beauty contest de blogs uit Gent moeten gesteund worden.

Vermits ik in de buurt van Leuven woon, behoor ik tot het Leuvense kamp. Bijgevolg gaat mijn voorkeur uit naar Wereldkeuken, Asfaltkonijn, Drieduizend en Pietel. Doet u ook het nodige ?

21 december 2005

Technorati en Tagcloud tags

TechnoratiTechnorati heeft z'n interface een update gegeven. Je kan nu ook voor elke geregistreerde gebruiker de tags zien waarover deze gebruiker blogt. Ik ben op Technorati geregistreerd als BVLG. Je kan mijn profiel opvragen op http://www.technorati.com/profile/bvlg. De tags op het ogenblik van deze posting kan je hieronder ook zien.


TagcloudTagcloud is een site die je toelaat een tagcloud te genereren voor één of meerdere RSS-feeds. Ik heb ook een tagcloud aangemaakt, waarbij enkel de RSS-feed van deze weblog opgenomen wordt. Deze tagcloud kan je terugvinden als http://www.tagcloud.com/cloud/html/bvlg/default/50. De tags op het ogenblik van deze posting kan je hieronder ook zien.


Zoals je kan merken zijn beide wolken niet dezelfde. Onder de eerder persoonlijke postings op deze blog plaatste ik (althans tot nu toe) geen Technorati-tags. Vermoedelijk zou dit wel wat extra tags in de Technorati-wolk opgeleverd hebben. Tagcloud bleek weinig kaas gegeten te hebben van het Nederlands, wat tot gevolg heeft dat woorden als als, dat, enkel, heb, iets, met, moet, reeds, van en werd ook als tags aanzien worden. Een mogelijke oplossing hiervoor is het bijhouden van een stop-lijst, maar daar heb ik nu net geen zin in ...

Technorati: - - -

Bye bye Ecademy

EcademyEnkele dagen terug kreeg ik de onderstaande mail.

Dear B.

I'm sorry to see you are unable to continue with your Ecademy *GreenStar Member service, it may well be an issue with our payment partners - please do contact our membership support services at support@ecademy.com where we will make every effort to re-assign your services as quickly as possible if appropriate.

I'd like to take this opportunity to thank you for your contribution to the Network, I would be very grateful for your feedback on your experiences of our services to ensure we continue to provide value to you, please do contact me at support@ecademy.com with your thoughts and comments.

Thanks once again for your contribution - I hope to hear from you very shortly to either re-instate your *GreenStar Member status and/or listen to your feedback.

Best regards,

Membership Support
Ecademy - Connecting Business People


Ik had geen voorafgaandelijke mail gekregen. Ik heb support@ecademy.com gevraagd of het normaal was dat ik vooraf geen verwittiging van het aflopen van mijn proefabonnement gekregen heb. Ze gingen het nakijken ...

EcademyIk had enkele dagen daarvoor wel een boodschap gekregen waarin promotie gemaakt werd voor het Blackstar Life Membership. Dit komt wel neer op eenmalig € 4500. Mijn werkgever zie ik dit niet onmiddellijk betalen en zelf zie ik dit ook niet zitten. Ik zal dus voorlopig maar guest member blijven.

When Ecademy launched BlackStar Life Membership it was a big step into the unknown for us and the first members. It was live R&D. Now, just over a year later, with almost 200 members, we can say with certainty: BlackStar works.

It's not just the emotional support, friendship and expertise that's freely given. New business partnerships have been formed and others are in the works. Even some of the sharpest critics of the concept have recognised that good things are happening in BlackStar. It's a growing group of people who are serious about winning by sharing, serious about their business and serious about developing their potential.

If you would like to join BlackStar Life Membership this year at the current one-time fee of 3000 sterling or 4500 euros or 5000 dollars (payable in a lump sum or in instalments over a year), please go to http://www.ecademy.com/module.php?mod=club&op=join&c=2030 and apply.

From January 1st 2006 the one-time fee rises to 4000 sterling or 6000 euros or 7000 dollars once again also payable over 12 months.

Please call me on +44 7886 545112 to answer any questions you may have or to begin the selection process click here to apply.

Stuart Harris
Co-Leader BlackStar Life Membership


Technorati:

19 december 2005

Laptop achter het stuur

AutosnelwegVanmorgen merkte ik in de file op de E40 in de wagen naast mij een ongewoon licht. Het licht was afkomstig van een laptop die de chauffeur van de wagen voor zich hield, waarbij het scherm tegen het stuur rustte.

Spijtig genoeg merk ik in de file af en toe chauffeurs die het nodig vinden een krant, een tijdschrift of gewoon wat documenten te lezen achter het stuur. Dit was echter de eerste keer dat ik een laptop-gebruiker opmerkte.

Indien u 's morgens op de E40 van Leuven naar Brussel in de file achter u een dondere Mercedes opmerkt, waarbij de nummerplaat begint met SKK, pas dan maar goed op.

BelBlogs - Counters : gebruik van tellers op Belgische weblogs

Meer dan een maand terug heb ik reeds een eerste keer een posting geplaatst over het gebruik van webcounters op de Belgische weblogs.

Op dit ogenblik bevat mijn lijst van Belgische weblogs met een waardering van minstens $ 2500 (ofwel via de Blog Value Estimator of volgens Blogshares) reeds meer dan 474 weblogs. Voor deze 474 weblogs heb ik nogmaals nagegaan welke webcounters er gebruikt worden. Dit overzicht houdt geen rekening met tools die op de webservers actief zijn, vermits deze niet uit de HTML kunnen afgeleid worden.

Het aantal tellers per weblog varieert van 0 tot 6 :
2 weblogs met 6 tellers
8 weblogs met 4 tellers
21 weblogs met 3 tellers
56 weblogs met 2 tellers
175 weblogs met 1 teller
211 weblogs zonder teller

De weblogs met het grootste aantal tellers zijn :
6 tellers
bvlg.blogspot.com (deze weblog)
creada.skynetblogs.be

4 tellers
blog.forret.com/blog
huugendruug.blogspot.com
lvb.net
lvb.net/citaten.php
lvb.net/english.php
vhfc.blogspot.com
www.brusselsjournal.com
www.talesfromthecrib.be

De 263 weblogs met minstens één teller maken in het totaal gebruik van 29 verschillende tellers. De meest populaire tellers zijn :
85 NedStat
82 Google Analytics
49 Site meter
38 BelStat
37 Statcounter
15 Extreme Tracking
11 OneStat
11 XiTi
8 BlogLog
7 Bravenet
7 Wieonline.nl
6 TopStat
5 Webstats4U

NedStat Basic - tot nu toe de meest gebruikte teller - wordt op dit ogenblik niet meer aangeboden, het is vervangen door Webstats4U. Gezien deze teller tegenwoordig ongewenste popups genereert hebben een aantal gebruikers hun NedStat-teller recentelijk verwijderd.

Google Analytics is pas onlangs gelanceerd. Reeds 82 weblogs of 17% van de onderzochte weblogs maken er gebruik van. Voorlopig laat Google Analytics geen nieuwe weblogs meer toe.

De tellers die slechts sporadisch (door minder dan 5 van de 474 weblogs) gebruikt worden zijn (in alfabetische volgorde) : 2log, BlogPatrol, CheckStat, CQ Counter, Dreamhost, easyhitcounters.com, FastCounter, Freehitcounter, GoldStats, iStats, Mint, Opentracker, RealTracker, Robocounter, Stealth en Webcounter.be.

Het zou mij helemaal niet verbazen indien er nog andere tellers bestaan. Indien je zelf een teller gebruikt die in het overzicht hierboven niet voorkomt of indien je van het bestaan ervan op de hoogte bent, gelieve mij dit te signaleren (via de comments of bvlgblog (at) gmail (dot) com).

Technorati: - - -

18 december 2005

BelBlogs - Generator

Op dit ogenblik bevat mijn lijst van Belgische weblogs met een waardering van minstens $ 2500 (ofwel via de Blog Value Estimator of via Blogshares) reeds meer dan 474 weblogs. Een maand terug waren dit er nog maar 282 (zie ook mijn posting over de gebruikte webcounters).

Voor deze 474 weblogs heb ik nagegaan welke generator er in de head-sectie van de HTML opgegeven werd. Met deze generator kan de software aangegeven worden waarmee de weblog beheerd wordt.

154 Blogger
12 WordPress
11 Typepad
10 MovableType
8 Nucleus
6 CommunityServer
5 DotText
5 20six
24 overige
239 niet vermeld

Het valt af te wachten of na de recente problemen met Typepad er bloggers afhaken en overschakelen op WordPress, zie bijvoorbeeld Michel Vuijlsteke.

Technorati: - - - - - - - - - - -

16 december 2005

Leuk kwisje

Naast mijn professionele bezigheden ben ik ook nog actief als bestuurslid in een vereniging die wat met IT te maken heeft. Als afsluiting van onze - eerder traditionele - activiteiten het voorbije jaar hebben we gisteren een kwis georganiseerd. Dit was overigens reeds de derde editie, het is dus stilaan een traditie aan het worden.

Op het menu stonden vragen die je in een "gewone" kwis ook zou verwachten met daarenboven enkele IT-vragen. De sfeer was prima, wat vermoedelijk ook te danken was aan het feit dat verschillende bedrijven bereid waren een drankje aan te bieden aan de talrijk opgekomen aanwezigen.

Onze kwis-coördinator vond dat er minstens één vraag moest te maken hebben met fauna en flora. Hieronder heb ik de vraag hernomen die gesteld werd, tegelijkertijd werd ook de afbeelding geprojecteerd.

Auerhaan (tetrao urogallus) We zoeken de Nederlandse naam van een vogel, die u ook op de afbeelding ziet. De Latijnse naam is tetrao urogallus. In Zweden spreekt men van de tjäder.Het is de grootste bosvogel van Scandinavië. Zijn favoriete woongebied bestaat uit naaldbomen. De vogel is nog het meest bekend vanwege zijn paringsrituelen die bestaan uit drie fasen. In de eerste fase produceert de vogel klikkende geluiden die elkaar steeds sneller opvolgen. In de tweede fase maakt de vogel steeds een geluid alsof er een kurk uit een fles getrokken wordt. In de laatste fase maakt hij een sissend geluid en raakt daarbij in extase, verliest zijn gehoor en verstand.

Van de 13 ploegen (van elk 4 personen) was er tot onze verbazing zelfs een ploeg die het correct antwoord wist op deze vraag, namelijk de auerhaan. Verschillende ploegen hadden korhoen opgegeven als antwoord. Initieel hebben we de korhoen niet aanvaard als correct antwoord. In de zaal was er geen wireless internet (wel enkele laptops ...), zodat we niet even konden googlen. Eén van de kwisploegen liet ons - de jury - na telefonisch contact met het thuisfront later weten dat een korhoen en een auerhaan (ook gekend als auerhoen) eigenlijk dezelfde vogel is, zodat we korhoen uiteindelijk toch goed gerekend hebben.

Korhoen (Tetrao tetrix) Vanmorgen heb ik echter vastgesteld dat een korhoen en een auerhaan wel familie van elkaar zijn, maar eigenlijk toch wel verschillende vogels, een tetrao tetrix is immers niet hetzelfde als een tetrao urogallus, wat ook blijkt uit de prentjes hier en uit de info op Wikipedia.

Uiteindelijk had de kleine controverse geen enkele invloed op de rangschikking van de ploegen. De winnaars van de voorbije twee edities eindigden dit jaar zelfs niet meer in de top drie. De ploeg met de benaming PTT (die niets te maken had met de Nederlandse post) zette een prima prestatie neer en was de terechte winnaar.

Zou een kwis in het blog-wereldje ook op voldoende belangstelling kunnen rekenen ? Of zijn bloggers enkel maar warm te maken voor een etentje ?

14 december 2005

Brandje blussen

Een heel tijdje terug heb ik mij opgegeven als hulpverlener in het bedrijf waar ik werk. Dit betekent dat je er voor moet zorgen dat bij een evacuatie van de lokalen alle medewerkers tijdig de lokalen kunnen verlaten. Tot nu toe was dit enkel nodig bij de jaarlijkse evacuatieoefening.

Volgens de wetgeving (het ARAB) moeten hulpverleners om de vijf jaar opleiding genieten. Meer dan vijf jaar terug heb ik een basisopleiding voor het blussen van vuren gevolgd. Dit hield in dat we effectief brandjes en zelf branden moesten blussen met diverse blustoestellen (CO2, poeder en natuurlijk ook met de waterslang), waaronder ook de bekende brandende frituurketel.

Vanmiddag was ik uitgenodigd op een volgende opleidingssessie, voornamelijk bedoeld om onze kennis - die reeds ver zat - op te frissen. Waar de vorige opleiding in een gespecialiseerd bedrijf plaatsvond (bij ANPI te Louvain-la-Neuve), vond de opleiding vanmiddag plaats in een vrachtwagen die voor het gebouw geparkeerd stond. Eerst stond de theorie rond blustoestellen op de agenda. Daarna was er een effectieve test waar we - in de vrachtwagen zelf - een gesimuleerde brand maar ook een echte brand moesten blussen. De opleiding werd besloten met een evacuatie uit de vrachtwagen die ondertussen volledig volhing met rook.

Het voordeel van een dergelijke opleiding is dat er minder werktijd verloren gaat. De blusoefeningen zijn wel minder uitgebreid en zeker minder spectaculair. Misschien kan ik binnen vijf jaar toch nog een keertje naar het oefenterrein gaan. Jongens en vuur, het blijft een fascinerende combinatie. De lesgever besloot de vorming overigens met de opmerking dat de grootste pyromanen bij de brandweer zitten ...

11 december 2005

Pagerank-buttons

Google Pagerank without google toolbar www.prlookup.com

Whats Your Google PageRank? www.google-pagerank.net

Get your Google PageRank www.urltrends.com

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme www.mypagerank.net

Google PageRank Checker Tool pr.blogflux.com

Proogle.de www.proogle.de

PageRank Displayer rankbuttons.com

Google PageRank™ - Votre PR avec GOOD-Internet.net www.good-internet.net

Check Page Rank www.prchecker.info

FREE Webmaster Tools www.iwebtool.com

Search Engine Optimization www.pagerank.net

PageRank www.pageranktool.info

Technorati tags : -

10 december 2005

Superhero-test : 11/20

Iedereen heeft ooit wel eens gedroomd van een superheld. Via de Superhero-test kan u nagaan met welke superhero u geassocieerd wordt. Hieronder ziet u alvast mijn superhero.

Your results:
You are Green Lantern
Green Lantern
85%
Superman
80%
Spider-Man
65%
Supergirl
60%
Robin
60%
The Flash
60%
Iron Man
55%
Wonder Woman
50%
Catwoman
45%
Batman
35%
Hulk
35%
Hot-headed. You have strong
will power and a good imagination.

Mijn beoordeling van de Superhero-test

aantal vragen : 47
tijd voor bekomen resultaat : 5 minuten
inhoud : 3/5
gebruiksgemak van de vragenlijst : 4/5
toepasbaarheid, relevantie : 1/5
persoonlijke appreciatie : 3/5
eindscore : 11/20

Technorati tags : - -

08 december 2005

BelBlogs - Pageranks

De Google Pagerank geeft aan in welke mate een webpagina belangrijk is volgens Google. Hoe meer links verwijzen naar een pagina, hoe hoger de pagerank. Informatie hoe het algoritme werkt kan je onder meer hier vinden.

Ik heb een poging gedaan om voor de belangrijkste Belgische blogs de pagerank waarde op te zoeken.

Er zijn 3 blogs met pagerank 7 (op 10).
http://druppels.be/
http://veerle.duoh.com/
http://www.dopplerradio.net/

De onderstaande 30 blogs hebben pagerank 6 (op 10).
http://blog.forret.com/blog/
http://blog.zog.org/
http://blogs.cocoondev.org/stevenn/
http://budts.be/weblog/
http://demuynck.org/
http://dominiek.be/
http://gent.blogt.be/
http://inclassable.typepad.com/un_blog_par_jour/
http://lvb.net/
http://mathibus.com/
http://percept.be/
http://standaard.typepad.com/
http://standaard.typepad.com/en_nu_even_elders/
http://users.pandora.be/quarsan/zoe/index.html
http://www.coolios.net/
http://www.culture-buzz.com/
http://www.gigadesign.be/
http://www.kandl.be/
http://www.lectrr.be/
http://www.matrix.ua.ac.be/
http://www.mess.be/
http://www.middernacht.be/udn/blogger.html
http://www.netsensei.nl/
http://www.onepointzero.com/
http://www.pincetonfrancais.be/
http://www.razziphoto.com/
http://www.sempermagis.be/
http://www.struikgewas.be/
http://www.talesfromthecrib.be/
http://www.tenderfeelings.be/

Ik heb geen Belgische blogs gevonden met een pagerank groter dan 7. Indien er toch blogs met pagerank groter dan 7 zouden bestaan of blogs met pagerank 6 of 7 die nog ontbreken, kan je me dat steeds laten weten. Ofwel via de comments, ofwel op bvlgblog (at) gmail (dot) com.

PS Het wordt misschien eens tijd het lijstje van de belangrijkste Belgische blogs op het Belgian_blogosphere artikel op Wikipedia aan te passen ...

PPS De pagerank voor mijn weblog is nog steeds 0. Wie wil er naar mij linken, dat de nul verdwijnt ...

Technorati tags : - - - -

07 december 2005

Blogging en networking (2)

De TouchGraph GoogleBrowser is een tool dat toelaat de relaties tussen websites te visualiseren. De informatie - over de links tussen websites - wordt bekomen uit de Google-database.

De afbeelding hieronder is het resultaat voor lvb.net, één van de meest geconsulteerde Belgische weblogs. Deze afbeelding is een mooie illustratie van het Belgische blog-netwerk.

TouchGraph GoogleBrowser
Technorati tags : - - -

06 december 2005

Blogging en networking

Wouter had het recent op zijn blog over de evolutie dat blogs are not that important by themselves, i.e. for their content, but that they can be priceless as builders of relationships between individuals - yup, "networking".

Kan dit een verklaring zijn voor het succes van bijeenkomsten van bloggers, bijvoorbeeld binnenkort te Zaventem of in januari in Gent ?

Technorati tags : -

05 december 2005

Grijs Brussel

Brussel is vandaag weer een grijze stad. De kans dat er nog een streepje zon tevoorschijn komt is vrij klein.

Daarstraks heb in de Vooruitgangsstraat, tussen het Noord-station en het Rogierplein een bus en 12 overvalswagens van de Federale Politie gezien.

IvecoDe meeste overvalswagens, van het type Iveco, waren leeg op de chauffeur na. Toch stonden ze bijna allemaal met draaiende motor uitlaatgassen uit te braken. Dit zal niet helpen de uitstoot van CO2 in onze atmosfeer te beperken, wat tot gevolg zal hebben dat dagen als vandaag nog wat meer grijs worden.

sproeiwagen O ja, aan de andere kant van het Rogierplein stond er ook nog een waterkanon, natuurlijk ook met draaiende motor. In het jargon van de Federale Politie krijgt zo'n ding de benaming sproeiwagen.

Betogers waren overigens in de verste verte nergens te bespeuren.

Technorati : - - - -

03 december 2005

Restaurants met sterren

Het De Standaard Magazine van dit weekend is volledig gewijd aan de top-restaurants die in de nieuwe editie van de GaultMillau gids opgenomen zijn. Voor Vlaams Brabant worden 5 restaurants vermeld : Couvert Couvert, Heverlee, De Kapblok, Dilbeek, Les Eleveurs, Halle, Restaurant Michel, Groot-Bijgaarden en Spiga d'Oro, Boortmeerbeek.

Eerder werd reeds bekend dat restaurant Couvert Couvert voor het eerst bedacht werd met een Michelin-ster. Dit wil zeggen dat de twee restaurants in Egenhoven, een deelgemeente van Heverlee met slechts 1500 inwoners, beide een Michelin ster ontvingen. Het andere restaurant - restaurant Arenberg - had zijn ster reeds enkele jaren terug verdiend.

Ik ben de eerste keer in Couvert Couvert geweest kort na de opening in 1999. Toen was Axel Colonna-Cesari nog de chefkok. Ik herinner mij nog steeds het chocolade-dessert dat overheerlijk was. Vrij snel werd Axel Colonna-Cesari door de geldschieter Wouter Vandenhaute vervangen door Laurent Folmer, die nu nog steeds in de keuken terug te vinden is. Nadien - een jaartje na de wissel - ben ik er nog éénmaal geweest, maar dat viel stevig tegen. De keuze van gerechten kon ons niet bekoren en voornamelijk de bediening was amateuristisch. Het gevolg hiervan is dat we eerder andere restaurants opzochten.

Restaurant Arenberg bekoor ons bijvoorbeeld veel meer. Iris en Lieven Demeestere zijn bovendien ook veel beter geïntegreerd in het lokale gebeuren. Voor restaurant Couvert Couvert heeft het bijvoorbeeld een tijdje geduurd vooraleer een Nederlandstalige versie van hun website beschikbaar was, lees maar mee op taalrespect.be.

Het bezoeken van restaurants met een Michelin-ster is voor mij slechts een uitzonderlijk gebeuren. Thuis eten kan ook best lekker en aangenaam zijn. Morgen krijgen we volk over de vloer. De creme brulé staat reeds klaar in de koelkast en is overigens best te genieten.

01 december 2005

Enquete over innovatie en ICT

Ik heb zojuist een email ontvangen met een oproep tot deelname aan een enquete.

Innovatie is een begrip dat de laatste tijd veel aandacht krijgt. ICT wordt dikwijls voorgesteld als een middel om innovatie mogelijk te maken. De Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging wil met een eenvoudige enquête nagaan in welke mate innovatie mogelijk is dankzij ICT, en ook in welke mate innovatie binnen ICT voorkomt.

U vindt de enquête op http://www.kviv.be/enquete/Enquete_innovatie_en_ICT.htm


Allen daarheen zou ik zo zeggen.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails