B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 december 2005

Leuk kwisje

Naast mijn professionele bezigheden ben ik ook nog actief als bestuurslid in een vereniging die wat met IT te maken heeft. Als afsluiting van onze - eerder traditionele - activiteiten het voorbije jaar hebben we gisteren een kwis georganiseerd. Dit was overigens reeds de derde editie, het is dus stilaan een traditie aan het worden.

Op het menu stonden vragen die je in een "gewone" kwis ook zou verwachten met daarenboven enkele IT-vragen. De sfeer was prima, wat vermoedelijk ook te danken was aan het feit dat verschillende bedrijven bereid waren een drankje aan te bieden aan de talrijk opgekomen aanwezigen.

Onze kwis-coördinator vond dat er minstens één vraag moest te maken hebben met fauna en flora. Hieronder heb ik de vraag hernomen die gesteld werd, tegelijkertijd werd ook de afbeelding geprojecteerd.

Auerhaan (tetrao urogallus) We zoeken de Nederlandse naam van een vogel, die u ook op de afbeelding ziet. De Latijnse naam is tetrao urogallus. In Zweden spreekt men van de tjäder.Het is de grootste bosvogel van Scandinavië. Zijn favoriete woongebied bestaat uit naaldbomen. De vogel is nog het meest bekend vanwege zijn paringsrituelen die bestaan uit drie fasen. In de eerste fase produceert de vogel klikkende geluiden die elkaar steeds sneller opvolgen. In de tweede fase maakt de vogel steeds een geluid alsof er een kurk uit een fles getrokken wordt. In de laatste fase maakt hij een sissend geluid en raakt daarbij in extase, verliest zijn gehoor en verstand.

Van de 13 ploegen (van elk 4 personen) was er tot onze verbazing zelfs een ploeg die het correct antwoord wist op deze vraag, namelijk de auerhaan. Verschillende ploegen hadden korhoen opgegeven als antwoord. Initieel hebben we de korhoen niet aanvaard als correct antwoord. In de zaal was er geen wireless internet (wel enkele laptops ...), zodat we niet even konden googlen. Eén van de kwisploegen liet ons - de jury - na telefonisch contact met het thuisfront later weten dat een korhoen en een auerhaan (ook gekend als auerhoen) eigenlijk dezelfde vogel is, zodat we korhoen uiteindelijk toch goed gerekend hebben.

Korhoen (Tetrao tetrix) Vanmorgen heb ik echter vastgesteld dat een korhoen en een auerhaan wel familie van elkaar zijn, maar eigenlijk toch wel verschillende vogels, een tetrao tetrix is immers niet hetzelfde als een tetrao urogallus, wat ook blijkt uit de prentjes hier en uit de info op Wikipedia.

Uiteindelijk had de kleine controverse geen enkele invloed op de rangschikking van de ploegen. De winnaars van de voorbije twee edities eindigden dit jaar zelfs niet meer in de top drie. De ploeg met de benaming PTT (die niets te maken had met de Nederlandse post) zette een prima prestatie neer en was de terechte winnaar.

Zou een kwis in het blog-wereldje ook op voldoende belangstelling kunnen rekenen ? Of zijn bloggers enkel maar warm te maken voor een etentje ?

1 Bedenking(en) :
Blogger yab had op 21 december, 2005 14:32, de volgende bedenking ...

Mmm, ik zou ook op korhoen gegokt hebben. Ik wist eerlijk gezegd niet dat er zoiets als een auerhaan bestond. De persoon die dat gevonden heeft, moet wel heel erg goed opgelet hebben in de lessen biologie. ;-)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails