B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 februari 2006

Google Pagerank

De Google Pagerank geeft aan in welke mate een webpagina belangrijk is volgens Google. Hoe meer links verwijzen naar een pagina, hoe hoger de pagerank.

De Google Pagerank van een webpagina kan je visualiseren door de Google Toolbar. De database die de waarden bevat die de Google Toolbar toont wordt slechts af en toe geactualiseerd. Op 18 februari jongstleden heeft weer een dergelijke update plaatsgevonden. Het overzicht van de data in het verleden waarop een update van de pageranks heeft plaatsgevonden kan je terugvinden in de Page Rank Export List History.

Sinds de laatste update heeft dit weblog pagerank 3 gekregen.

In een vorig bericht heb ik een collectie pagerank-buttons verzameld. Blijkbaar maken de sites die deze buttons aanbieden niet allemaal gebruik van dezelfde bron. Volgens sommige buttons is de pagerank voor dit weblog immers nog steeds 0.

Er zijn bovendien nog andere pagerank-tools beschikbaar. Er is bijvoorbeeld een pagerank predictor. Deze voorspelt binnenkort pagerank 5 voor dit weblog. Dat ziet er dus goed uit ...

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails