B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

17 mei 2006

Return on blogging

Het seizoen van de jaarvergaderingen van de beursgenoteerde bedrijven loopt stilaan naar zijn einde. Op deze jaarververgaderingen stellen de bedrijven hun resultaten voor aan de aandeelhouders en de journalisten. Meestal worden ook een aantal financiële ratio's voorgesteld, zoals de Return On Assets (ROA), Return On Capital Employed (ROCE), Return On Equity (ROE), Return On Gross Invested Capital (ROGIC), Return On Investment (ROI), Return On Investment Capital (ROIC) of Return On Net Assets (RONA).

Een ratio die op jaarvergaderingen niet aan bod zal komen is de Return on Blogging. In tegenstelling tot de verschillende financiële ratio's is er immers geen algemeen aanvaarde definitie van Return on Blogging.

Via Shoob kwam ik onlangs terecht op nog een poging om Return on Blogging te definiëren (van de PR Machine blog). Hun voorstel lijkt mij niet echt de moeite.

Measuring how the blogosphere is working for you is subjective. But you should ask yourself questions like the following (attempting to quantify everything per annual or monthly time frames) and once you get percentages for each specific item, add them all up and average them out for your own personal R.O.B.:

how much has my Goolge page rank increased?
how much has my Technorati ranking increased?
how many more sales leads have I generated from blogging?
how many new email newsletter subscribers do I have?
how many more job leads have I received?
how much has my personal social network grown?
how many new people have linked to my blog?
how many new people read my RSS feed?

De voorgestelde metingen hebben niet betrekking op de uiteindelijke opbrengst, ze meten de bottom-line effecten niet. Een hogere Google pagerank of Technorati ranking voor een bedrijf zorgt op zichzelf niet voor extra inkomsten. Een hoger aantal newsletter subscribers zorgt op korte termijn enkel voor hogere kosten.

Op 29 december 2005 schreef Frank Janssen van Frankwatching nog het volgende (bron) :
En geloof het of niet, maar we gaan het in 2006 echt nog hebben over die ROI. De ROI van corporate blogging.

Tot nu toe heb ik daar nog weinig van gemerkt. Zelfs een zoekopdracht in Google voor return on blogging levert eigenlijk bitter weinig relevante resultaten op.

Hopelijk komt het thema aan bod op de dagactiviteit met het thema Weblogs voor bedrijven. Deze activiteit, georganiseerd door TI/KVIV, vindt plaats op 6 juni te Antwerpen.

Bloggers kunnen daar bovendien een echte return on blogging bekomen. Alle bloggers die zich aanmelden voor deze activiteit krijgen immers een korting van 50 euro op de deelnamebijdrage. Als je toch van plan bent deel te nemen, loont het snel een blog te starten ...

Technorati :

Related Posts with Thumbnails