B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 oktober 2006

Het tijdschrift Trends over gemeenten

In het laatste nummer van Trends (van 5 oktober 2006) staat een artikel met de titel Het verschil tussen linkse en rechtse burgemeester: 125 euro per inwoner per jaar.

Het artikel in Trends stelt dat de politieke kleur van de burgemeester een impact heeft op de lokale belastingtarieven, uitgaven en begrotingen. Even kijken of de conclusies van Trends ook van toepassing zijn op Bertem en de omliggende gemeenten.

De tabel hieronder geeft alvast enkele gegevens over deze gemeenten : de partij van de burgemeester, de huidige coalitie, het aantal inwoners op 1/1/2006 (bron), het gemiddelde inkomen per inwoner voor het aanslagjaar 2004 (bron), de opcentiemen voor de onroerende voorheffing geldig in 2006 (OVV) (bron) en het percentage aanvullende belasting op de personenbelasting geldig in 2006 (APB) (bron).TRENDS Woont u in een gemeente waar een burgemeester van een lokale lijst de plak zwaait, dan geniet u gemiddeld van de laagste aanvullende belasting op de personenbelasting (APB). De VLD-burgemeesters rekenen u de laagste opcentiemen op de onroerende voorheffing aan (OOV). Die twee belangrijkste gemeentebelastingen (samen goed voor ongeveer de helft van de inkomsten van de gemeenten) zijn het hoogst in de gemeenten waar SP.A-burgemeesters de scepter zwaaien.

Sp.a zwaait de plak in Leuven, maar dit is toevallig ook een stad met een centrumfunctie, dus moeilijk vergelijkbaar met de omliggende gemeenten.

Herent, de enige buurgemeente die niet door een blauwe burgemeester bestuurd wordt, scoort zeker niet hoger qua belastingen. Bertem en Huldenberg hebben daarentegen wel de hoogste belastingstarieven van de beschouwde gemeenten. In vergelijking met de gemeenten van de provincie Vlaams Brabant of met alle gemeenten van het Vlaams Gewest zijn de tarieven voor de opcentiemen lager, de tarieven voor de personenbelasting zijn voor Bertem en Huldenberg wel hoger dan het gemiddelde.

TRENDS Gemeenten gezegend met rijkere burgers hanteren lagere tarieven - voor elke 1000 euro dat het fiscale inkomen per inwoner stijgt, daalt de APB met 0,2 %. Het tarief van de OOV reageert nog gevoeliger (zie grafiek 4). In een gemeente verklaart het fiscale inkomen van de inwoners voor een ruim een derde de hoogte van de OOV.

Herent en Oud-Heverlee zijn de gemeenten met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Hier zijn de belastingen inderdaad lager dan in de andere gemeenten.

Tervuren, met een lager gemiddeld inkomen per inwoner (maar wel met meer inwoners), heeft lagere tarieven in vergelijking met Bertem.

TRENDS Het gemiddelde belastbaar inkomen is in VLD-gemeenten 6 % hoger dan het Vlaamse gemiddelde (rijkere mensen hebben de neiging 'liberaler' te stemmen).

De gemeenten in het Dijleland schijnen inderdaad eerder blauw te zijn. Alle gemeenten hebben een gemiddeld inkomen dat boven het Vlaams gemiddelde ligt. Vermoedelijk is dit te wijten aan het feit dat een heleboel inwoners van het Dijleland dagelijks pendelen naar Brussel en daar goed hun boterham verdienen.

TRENDS Hoe hoger het belastbare inkomen van de burgers, hoe hoger de uitgaven per inwoner. Wie het wat breder heeft, kan het wat breder laten hangen. Dat effect stuwt de uitgaven in de VLD-gemeenten met ongeveer 20 euro per inwoner op.

De tabel hieronder geeft per gemeente de gemiddelde inkomsten en uitgaven per inwoner (bron).Voor Bertem en de omliggende gemeenten zijn moeilijk conclusies te trekken. Leuven geeft veel meer uit, maar dat heeft met de centrumfunctie te maken. De overige gemeenten presteren verschillend. Oud-Heverlee en Herent hebben beide rijkere inwoners in vergeljking met Bertem, maar de uitgavenpatronen zijn verschillend, Herent is zuiniger. Tervuren heeft de armste inwoners, maar geeft per inwoner wel het meeste uit (Leuven niet meegerekend).


Dit bericht zal geen invloed meer hebben op het stemgedrag van de inwoners van Bertem, daarvoor komt dit bericht te laat. Ik zal eens gaan kijken op de problemen met de stemcomputers in Korbeek-Dijle ondertussen opgelost zijn zodat ik ook mijn stem kan uitbrengen.

Technorati : - - - - - - -

2 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 09 oktober, 2006 09:50, de volgende bedenking ...

De "inkomsten per inwoner" gelden natuurlijk enkel de door de belastingadministratie gekende inkomsten. In Bertem en omliggende (en zeker in Tervuren) wonen nogal wat goedbetaalde buitenlandse diplomaten of militairen en europse ambtenaren die geen belastingen aan de belgische staat verschuldigd zijn, zodat hun inkomen niet in die statistieken voorkomt.

 
Blogger Bruno Peeters had op 11 oktober, 2006 16:12, de volgende bedenking ...

Johan,

Het verbaasde mij ook dat het gemiddelde inkomen in Tervuren lager ligt dan van Bertem, waar Tervuren toch een aantal villa-wijken met meer begoede inwoners heeft en Bertem in veel mindere mate. Jouw bedenking lijkt daar een verklaring voor te bieden.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails