B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 april 2007

Twitter Quotient van Belgische Twitteraars

Peter Forret heeft juist een leuk dingetje aan zijn site toegevoegd, de Twitter Quotient Calculator. Hiermee kan je nagaan voor een Twitter user wat zijn of haar Twitter Quotient is. Het Google Quotient van een persoon is het aantal hits dat Google voor de naam van de persoon vindt. Het Blog Quotient van een persoon - een BVLG bedenking - is de som van het aantal blogberichten volgens 4 verschillende blogzoekmachines. Het Twitter Quotient bestaat uit drie indicatoren, de Babble Index, de Popularity Index en de Usefulness Index.

Welke Belgen scoren het hoogste op de drie deelaspecten van het Twitter Quotient ?

Babble Index
 1. bayru : 157 updates for every follower
 2. wilmegape : 80,2 updates for every follower
 3. plutsel : 67,4 updates for every follower
 4. terralance : 65 updates for every follower
 5. prosite : 60 updates for every follower
 6. dsonline : 56,4 updates for every follower
 7. dikkie : 49 updates for every follower
 8. jluc : 49 updates for every follower
 9. doplr : 48,2 updates for every follower
 10. postback : 46,7 updates for every follower

Popularity Index
 1. vpieters : 5,5 followers for every friend
 2. popupviatwitter : 4 followers for every friend
 3. bwards : 3,8 followers for every friend
 4. Kaatje : 3 followers for every friend
 5. weloveapple : 3 followers for every friend
 6. laurenturbain : 3 followers for every friend
 7. Dreke : 3 followers for every friend
 8. absurdnet : 3 followers for every friend
 9. peterbubble : 3 followers for every friend
 10. dufbil : 2,8 followers for every friend

Usefulness Index
 1. CosmicD : 1 useful update for every 0,8 friends
 2. dufbil : 1 useful update for every 1 friends
 3. fritser : 1 useful update for every 1 friends
 4. BlackDan : 1 useful update for every 1,6 friends
 5. Choubistar : 1 useful update for every 1,6 friends
 6. applefanbe : 1 useful update for every 2 friends
 7. ringlord : 1 useful update for every 2 friends
 8. wilmegape : 1 useful update for every 2,5 friends
 9. doplr : 1 useful update for every 2,5 friends
 10. roald : 1 useful update for every 2,5 friends

Zoals steeds moeten deze rangschikkingen met de nodige omzichtigheid bekeken worden. De waarden zijn immers een moment opname zodat het best mogelijk is dat ondertussen andere Twitter gebruikers uit België hoger scoren.

Technorati : - -

Update :
Indien de lijstjes beperkt worden tot de Twitteraars met minstens 5 berichten, met minstens 5 vrienden en minstens 5 followers zien de lijstjes er als volgt uit :

Babble Index
 1. wilmegape : 80,2 updates for every follower
 2. plutsel : 67,4 updates for every follower
 3. dsonline : 56,4 updates for every follower
 4. postback : 46,7 updates for every follower
 5. Gudrun : 35,1 updates for every follower
 6. michaelmampaey : 33,3 updates for every follower
 7. atog : 33,3 updates for every follower
 8. Somebaudy : 21,5 updates for every follower
 9. float : 19,4 updates for every follower
 10. jeinout : 18,8 updates for every follower

Popularity Index
 1. vpieters : 5,5 followers for every friend
 2. bmaes : 2,6 followers for every friend
 3. netlash : 1,9 followers for every friend
 4. gvangool : 1,6 followers for every friend
 5. aguerra : 1,6 followers for every friend
 6. Weetniet : 1,6 followers for every friend
 7. pascalvanhecke : 1,6 followers for every friend
 8. mvuijlst : 1,5 followers for every friend
 9. BlackDan : 1,4 followers for every friend
 10. roelvangils : 1,4 followers for every friend

Usefulness Index
 1. BlackDan : 1 useful update for every 1,6 friends
 2. Choubistar : 1 useful update for every 1,6 friends
 3. wilmegape : 1 useful update for every 2,5 friends
 4. MickvM : 1 useful update for every 4 friends
 5. nicodemus : 1 useful update for every 4,6 friends
 6. rcockx : 1 useful update for every 7 friends
 7. FredB : 1 useful update for every 7,3 friends
 8. AntonCo : 1 useful update for every 8 friends
 9. roelvangils : 1 useful update for every 8,5 friends
 10. hullabaloo : 1 useful update for every 9 friends

23 april 2007

Lezen achter het stuur

Autobestuurders die op de snelweg achter het stuur van hun wagen de krant of documenten aan het lezen zijn merk ik spijtig genoeg regelmatig op tijdens mijn verplaatsingen van en naar het werk. Daarstraks heb ik een trambestuurder gezien die in zijn stuurcabine La Derniere Heure aan het lezen was. Persoonlijk zou ik voor een andere krant kiezen. In het voordeel van de man pleit dat de tram stilstond in de verkeerschaos in de Rogierstraat. Ik ben wel benieuwd om te vernemen of de MIVB het lezen van een krant tijdens een rit toelaat.

Technorati : - - -

22 april 2007

Bloggers : privacy en rechten

Fotografen die een foto nemen beschikken over de intellectuele rechten op de genomen foto, behoudens andere afspraken met de eventuele opdrachtgevers. Foto's vormen de bron van inkomsten voor professionele fotografen, die telkens een vergoeding krijgen indien een van hun foto's gebruikt wordt in een publicatie. Media, personen, organisaties of bedrijven die een foto gebruiken zonder over de rechten te beschikken mogen zich normaal gezien aan een factuur van de fotograaf verwachten, voor zover de fotograaf het gebruik opmerkt natuurlijk.

Fotobloggers zijn meestal geen professionele fotografen, maar ze staan - volledig terecht - op hun rechten op de foto's, bijvoorbeeld indien foto's zonder enige bronvermelding zomaar overgenomen worden op andere sites, blogs of via andere kanalen. Gezien de populariteit van sommige blogs (zowel gewone blogs als fotoblogs) stel ik mij vragen bij sommige foto's. De fotograferende blogger beschikt dan wel de rechten over de foto, maar heeft hij of zijn nagegaan of de personen die op de foto voorkomen wel akkoord gaan met de publicatie van de foto ? Verzaken deze personen zomaar aan hun individueel portretrecht ?

Een stapje verder zijn de bloggers die onder het motto alles kan, alles mag, overal foto's, audio-opnames of beeldmateriaal van maken. De evolutie van de techniek laat toe dat iedereen op vrij eenvoudige wijze foto's, klankopnames of beeldopnames kan maken en deze ook kan verspreiden. Hierbij wordt niet de vraag gesteld of de aanwezige personen dit wel op prijs stellen. Hoeft een spreker die een presentatie houdt of die deelneemt aan een debat toestemming te geven voor het vastleggen van zijn verhaal, zowel wat betreft het geluid als het beeld, en de verspreiding achteraf via een blog ? Speelt de organisator van de activiteit in dat alles ook een rol, zeker indien het een betalende activiteit betreft ? Mogen foto's of beeldopnames van aanwezigen op een presentatie of debat zomaar op het internet geplaatst worden ? Ik kan mij immers inbeelden dat niet iedereen het apprecieert dat zijn of haar afbeeldingen of tussenkomsten zomaar beschikbaar komen. Het meest extreme heb ik onlangs gemerkt op een bloggersetentje waar de fotograferende bloggers elkaar aan het fotograferen waren, net als filmende video-boggers elkaar aan het filmen waren. Sommige personen verkiezen door al dat gefotografeer op bloggersetentjes gewoonweg niet in te schrijven, wat op zich toch spijtig is.

De evolutie van de techniek kan natuurlijk niet tegengehouden worden, we kunnen niet meer terug naar vroeger waar de verspreiding van deze user generated content niet mogelijk was. Het lijkt mij wel dat bloggers die foto's, geluid of beelden wensen te verspreiden zich van het spanningsveld tussen hun eigen intellectuele rechten en publicatiedrang aan de ene kant en de privacy van de geportreteerden aan de andere kant bewust zijn. Is een (informele) gedragscode niet wenselijk ? Zou het niet gepaster zijn dat voorafgaandelijk aan een presentatie, debat of een andere publieke activiteit vooraf aan de spreker(s) en aanwezigen gevraagd wordt of er klank en beeld mag opgenomen worden voor verspreiding via een blog ? Het probleem is natuurlijk dat het niet evident is dat iemand die dit niet graag heeft daar in een groot gezelschap voor uit komt. Dit heeft immers tot gevolg dat hiij zeker de aandacht trekt en bovendien hij de rol van spelbederver krijgt.

Technorati : - -

20 april 2007

Feedburner in het Nederlands ?


Feedburner is de referentie wat betreft het aanbieden van RSS feeds. Voor blogs waar de RSS feed via Feedburner verloopt, biedt Feedburner een mooie set van statistieken die je toelaten een beeld te krijgen wie er interesse heeft voor je feed. Tot recent was de website van Feedburner uitsluitend in het Engels (of was het eerder Amerikaans) beschikbaar. Zopas heeft Feedburner aangekondigd dat de website in andere talen beschikbaar komt, meer bepaald in het Spaans, Portugees en Russisch. Ze zouden ook graag een Nederlandstalige versie van hun site willen voorzien. Daarvoor zijn ze echter op naar personen die hierbij willen helpen. Meer info hierover op hun blog.

Technorati : - -

Flitspaallocaties in België

De site flits.bnet.be stelt op haar website een up to date lijst van flitsplaallocaties voor België ter beschikking. Op dit ogenblik zijn er 1.289 vaste camera's in kaart gebracht, waarvan het overgrote deel in Vlaanderen (1.166 of 90%) en heel wat minder in Brussel (66 of 5%) en Wallonië (57 of 5%).

Spijtig genoeg toont de verdeling van de flitspalen over de drie gewesten aan dat niet overal evenveel belang gehecht wordt aan het doen respecteren van de snelheidsbeperkingen.

Boetes betaald door automobilisten die door deze flitspalen betrapt worden op een te hoge snelheid komen terecht in de federale schatkist. Vermits 90% van de flitspalen in Vlaanderen staat, zal de opbrengst van alle flitsboetes voor een zeer groot deel uit Vlaanderen afkomstig zijn. Dit lijkt mij een mooi voorbeeld van een financiële transfer van Vlaanderen naar Wallonië. Ter info, voor 2006 werden er in totaal voor 186 miljoen euro aan alle verkeersboetes uitgeschreven, waaronder snelheidsovertredingen (bron). Boetes uitgeschreven door rechtbanken - voor zware verkeersovertredingen is onmiddellijke inning niet mogelijk en is er automatisch een juridisch staartje - zijn hierbij nog niet inbegrepen.

Bezitters van een GPS die in staat is POI informatie op te laden zou ik aanraden niet te lang te wachten om het bestand te downloaden. Het zou immers kunnen dat dit bestand wel eens zou kunnen verwijderd worden op korte termijn. Volgens De Standaard balanceert deze lijst immers op de rand van wat wettelijk mogelijk is.

PS Ik probeer mij steeds aan de gangbare snelheidsbeperkingen te houden. Het inladen van het POI bestand in mijn GPS is geen excuus om vanaf nu wel een zware voet te hanteren. Maar een gewaarschuwde bestuurder is er steeds twee waard.

Technorati : - - - - - -

18 april 2007

Metatale - het einde voor BVLG ?

Bart heeft een tijdje terug laten vallen dat MetaTale BVLG overbodig zou maken. MetaTale indexeert de Vlaamse blogosfeer en distilleert via een naar eigen zeggen wetenschappelijk maar niet publiek vrijgegeven algoritme de invloedrijkste blogs. Hokus pokus en zie daar een volgende rangschikking van blogs, iets wat zo'n beetje de specialiteit van dit blog was.

Maakt MetaTale de BVLG lijstjes nu overbodig ? Een poging tot genuanceerd antwoord.
Zoals reeds uitgelegd tijdens mijn presentatie op de eerste BarCamp Brussels kunnen er verschillende aspecten van een blog gemeten worden.In het verleden heb ik via dit blog diverse lijstjes gepubliceerd van blogs, telkens volgens een ander criterium. Sommige waren eerder ludiek, andere dan weer zeer serieus. Ik heb mij zelf nooit gewaagd aan pogingen om de diverse indicatoren tot één enkel cijfer te herleiden, iets wat MetaTale dus wel doet. MetaTale combineert immers verschillende indicatoren (aantal berichten, aantal uitgaande links, aantal uitgaande links) tot één enkel cijfer. Een dergelijk cijfer kan niet anders dan subjectief zijn. De subjectiviteit zit in de keuze van de indicatoren en in de gewichten die aan de diverse indicatoren gegeven worden om tot één enkel cijfer te komen.

Is MetaTale wetenschappelijk verantwoord ?
De vraag is natuurlijk wat men begrijpt met de term wetenschappelijk. MetaTale is bedacht door een aantal personen die volop bezig zijn met weblogs, websites, webontwikkeling, ... Het zijn geen wetenschappers die vanuit een academische invalshoek een model uitgewerkt hebben, het zijn praktijkmensen (waarmee ik natuurlijk geen afbreuk wil doen aan hun expertise). Voor zover ik kan nagaan is MetaTale niet het resultaat van wetenschappelijk onderzoek.

Ik heb geen informatie of de ontwerpers van MetaTale rekening gehouden hebben met de theorie van meten. Daarin is onder meer sprake van meetschalen, toegelaten transformaties, meetfouten, ... Vermits het algoritme niet vrijgegeven is, kan er ook niets gezegd over of dit algoritme de regels van meettheorie respecteert.

Het is mij bovendien niet duidelijk hoe MetaTale het domein afbakent. Wordt er ook gekeken naar Myspace blogs, naar Live Spaces, naar Ecademy blogs, naar userforums allerhande, ... ? Wat maakt een blog overigens zo speciaal ten opzichte van een manueel beheerde website of een website die met een uitgebreid content management systeem beheerd wordt ? Waarom komen de krantenwebsites en de krantenblogs niet in de top 100 voor ?

Is MetaTale nuttig ?
Via het MetaTale-algoritme wordt aan een weblog een cijfer toegekend. De waarde van dit cijfer zal nog moeten blijken. Zullen blogeigenaars dit cijfer kunnen gebruiken om naar adverteerders te stappen om hogere tarieven te bekomen ? Zullen adverteerders van de cijfers kunnen gebruik maken om gerichter campagnes te voeren ? Ik wens de initiatiefnemers in ieder geval veel succes bij het zoeken van klanten.

Twee slotbedenkingen
Een dergelijke lancering laat de bloggersgemeenschap natuurlijk niet onberoerd, wat af te meten valt aan het aantal berichten en reacties op deze berichten. Vermits de discussies onder meer gevoerd worden op enkele redelijk hoog geplaatste blogs, zal de rangschikking van deze blogs enkel maar versterkt worden.

U zal in de toekomst via dit kanaal nog lijstjes kunnen bekijken, alleen maakt MetaTale het mij wat moeilijker om origineel voor de dag te komen. Suggesties voor originele criteria om blogs, bloggers, blogplatformen en dies meer in kaart te brengen zijn steeds welkom. Ik heb alvast zelf enkele suggesties bedacht : schoenmaat, haarlengte of kleur van ogen van bloggers, aantal dt-fouten in blogposts, ...

Technorati : - -

16 april 2007

Metatale

Tijdens de laatste babbel met Bart, zo'n maand terug, zei hij dat dit blog heel wat invloed had in de blogosfeer, iets wat ik betwijfelde. Ondertussen is Metatale gelanceerd. Op de vijfde plaats staat daar inderdaad bvlg.blogspot.com. Ik voel mij vereerd, ik ben sprakeloos, ik heb er geen woorden meer voor ...


Technorati : -

11 april 2007

Twitterfacts

De laatste weken verschenen er op dit blog verschillende berichten over Twitter. Eén van deze berichten, meer bepaald het bericht met de grafiek over de Belgische twitteraars met hun vrienden, is opgepikt door een aantal buitenlandse blogs, wat een heleboel eenmalige lezers opleverde. Deze plotse belangstelling evenals enkele andere bedenkingen hebben mij er toe geleid een nieuwe, Engelstalige, blog op te starten : Twitterfacts. Deze blog zal specifiek gewijd zijn aan onderwerpen die met Twitter en de Twitosfeer te maken hebben. Om het u gemakkelijk te maken heb ik er voor gezorgd dat u zich kan abonneren op de feeds via Feedburner. Voor de berichten is er feeds.feedburner.com/TwitterFacts en voor de commentaren is er feeds.feedburner.com/TwitterFacts-comments. Personen die niets met Twitter willen te maken hebben (en zo zijn er toch wel een heleboel …) zullen hier in de toekomst gespaard blijven van berichten over Twitter.

Technorati : - -

10 april 2007

McKinsey over Blogs, Podcasts en RSS

De McKinsey Quarterly van april 2007 bevat de resultaten van een survey die McKinsey bij 2847 executives gehouden heeft rond het thema How businesses are using Web 2.0.

In de vragen werd er onder meer gepeild naar de interesses en de investeringen voor Blogs, Podcasts en RSS. 35% van de respondenten heeft al geïnvesteerd of plant investeringen in RSS en Podcasts, tegenover 32% voor blogs.


Bij de vraag naar de relevante investeringen in het Web 2.0 domein (Is your company investing in any of the following Web 2.0 technologies or tools?) scoren Blogs, Podcasts en RSS eerder laag, maximaal 17%. Deze lage score is consistent met het feit dat corporate blogging ondanks de hype van een jaar terug blijkbaar toch niet doorbreekt.


De studie die deze (en nog andere) cijfertjes opgeleverd heeft werd onder meer uitgevoerd door Jacques Bughin, een director van het McKinsey kantoor te Brussel. Ik ben wel benieuwd of McKinsey aan haar Belgische bedrijfsklanten het gebruik van blogs aanbeveelt.

Het artikel kan (na gratis registratie) bekeken worden via deze link.

Technorati : - - -

09 april 2007

Comment Feed voor BVLG

Zojuist heb ik wat zitten spelen met de instellingen van een nieuwe blogger.com blog. Hierbij heb ik uiteindelijk ontdekt hoe je een comment-feed kan aanvragen voor een blogger.com blog. Vanaf nu is er dus een comment-feed voor dit blog, wat het makkelijker maakt voor de geïnteresseerden om de bedenkingen op de berichten alhier op te volgen.

Geïnteresseerden kunnen kiezen uit de onderstaande mogelijheden : de rechtstreekse feed van blogger.com of de feed via Feedburner.

Technorati : -

Spam en blogs


De laatste week zag ik het aantal links naar dit blog volgens Technorati aanzienlijk stijgen. Dit was voor een groot deel te wijten aan spam blogs die om een voor mij onbekende reden naar dit blog wensten te linken.

Toevallig zag ik daarstraks op de ebiquity blog een bericht waarin verwezen werd naar een recente publicatie van de auteurs van de ebiquity blog over Spam in Blogs and Social Media. Spijtig genoeg is er naast de blogosfeer ook zo iets als de splogosfeer.

Ik heb ondertussen Technorati support een berichtje gestuurd om hen attent te maken op de spam blogs die naar dit blog linken. Enerzijds verhogen de links van deze blogs wel de Technorati ranking van dit blog (wat natuurlijk mijn ijdelheid ten goede komt ...). Maar als het van dergelijke blogs komt ben ik deze links liever kwijt dan rijk.

Technorati : - - -

08 april 2007

GeoTwitter en Atlas

Twittervision en Twittermap zijn in een vorig bericht op dit blog reeds aan bod gekomen. GeoTwitter is een andere mashup van de Twitter public timeline met Google Maps.


Een andere mooie mashup van de Twitter public timeline is deze met Atlas van Fresh Logic Studios. Volgens deze kaart vertoeft Pietel nog ergens in de buurt van Charleroi.


Technorati : - - - - -

07 april 2007

Twittervision en Twittermap

Twittervision en Twittermap zijn twee mashups van Twitter met Google Maps. Bij Twittervision krijg je het laatste getwitter te zien op een wereldkaart, waarbij de wereldkaart zich om de haverklap opnieuw positioneert voor elk nieuw berichtje. Twittermap laat voor een opgegeven locatie zien welke Twitter-gebruikers de laatste 12 uren getwitterd hebben rond de opgegeven locatie. Beide tools zijn overigens van dezelfde ontwikkelaar, David Troy.

Voorwaarde om als Twitter-gebruiker op beide kaartjes tevoorschijn te komen is dat Twitter je locatie kent. Van de Belgische Twitter-gebruikers is slechts een minderheid zichtbaar op Twittermap. In de FAQ van Twittermap staat mooi aangegeven hoe je er kan voor zorgen om op de kaart te komen, namelijk door een berichtje met "L: <locatie>" naar Twitter te sturen. Blijkbaar is er een grote concentratie van Belgische Twitter-gebruikers rond Charleroi, waaronder zelfs enkele Nederlandstaligen.


Technorati : - - -

06 april 2007

Twitter vrienden

Een tekening zegt meer dan 1000 woorden wordt soms gezegd. Of dit ook het geval is voor het onderstaande plaatje laat ik aan u over. Het plaatje toont een heleboel Belgische twitteraars (de gekleurde ovalen), evenals hun relaties met hun Twitter-vrienden (de lijntjes). Vrienden buiten België worden door middel van een punt aangeduid. De intensiteit van de kleur van de ovalen hangt samen met het aantal Twitter-vrienden.


Uit het plaatje leid ik alvast af dat een heleboel Belgische twitteraars een zeer sterke cluster vormen, zo sterk dat de namen van een aantal twitteraars niet meer leesbaar zijn door de vele lijntjes. Aan de andere kant zijn er ook een heleboel twitteraars die ofwel enkel Twitter-vrienden buiten België hebben of die zelfs helemaal geen Twitter-vrienden hebben. Misschien wordt het wel tijd voor een actie nodig eens een eenzame twitteraar uit als Twitter-vriend.

Technorati : - -

05 april 2007

Post

Gisteren toen ik van mijn werk naar huis reed doorheen Brussel was ik op zoek naar een postbus, ik moest namelijk een brief op de post doen. In de buurt waar ik opgegroeid ben was er een pleintje met enkele bomen en er was daar ook een postbus. Dit heeft er toe geleid dat ik er nu (onbewust) nog steeds van uit ga dat op elk pleintje in een stad wel een postbus zal staan. Wat dus niet het geval is … Gelukkig wist ik nog ergens in Schaarbeek een postkantoor zijn - weliswaar reeds gesloten - maar ik kon er de brief toch in een postbus achterlaten. Op de verdere terugweg heb ik nog uitgekeken naar rode postbussen, zonder veel succes. Ik troostte mij met de bedenking dat het versturen van elektronische post toch veel makkelijker is.

Vanmorgen merkte ik dat ik in Outlook geen mail meer kon versturen of ophalen. Aan mijn laptop (nee, nog niet de Sony Vaio) kon het niet liggen, die was de voorbije nacht wegens Windows Update automatisch herstart. In de webinterface kon ik mij niet meer aanmelden. De statuspagina van de provider gaf echter aan dat er geen probleem was. Hopelijk wodt het probleem later in de loop van de dag opgelost, zodat als ik thuiskom van mijn werk alle elektronische berichten keurig klaar staan. De elektronische berichten zullen dan wel niet in prior-mode afgeleverd zijn.

Ik bedenk juist dat ik vermoedelijk nooit zal weten of de brief die ik gisteren in de postbus gestoken heb sneller op zijn bestemming zal toekomen dan de elektronische berichten die ergens bij een provider op mij staan te wachten.

Intecht over Twitter

Vanavond heb ik met een aantal gasten van Intecht een tijdje gebabbeld via Skype. Het onderwerp van de conversatie was Twitter. Binnenkort zal het gesprek als podcast nummer 30 terug te vinden zijn op de Intecht site.

Update : Intecht 30 staat online.

Technorati : -

Related Posts with Thumbnails