B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 juli 2007

Medium4You

Medium4You is ondertussen voor iedereen toegankelijk. Een hele bloggers hebben een tijdje terug laten weten dat ze niet akkoord gingen dat berichten van hun blogs zonder hun toestemming overgenomen waren. In de Medium4You heisa hebben enkele bloggers bekend gemaakt dat ze wel degelijk akkoord gingen dat enkele van hun blogberichten overgenomen werden.

Je zou dus verwachten dat op de Medium4You site nu enkel berichten zouden voorkomen waar iedereen zijn of haar toestemming voor zou gegeven hebben. Niet dus. Lees het bericht op de blog van Michel Vuijlsteke maar op na.

De initiatiefnemers hebben moeite gedaan om de profielen van de Nederlandstalige bloggers te vertalen naar het Nederlands. Maar je blijft aanwijzingen vinden dat de site ontworpen is door franstaligen : "son site" wordt voor alle bloggers, ook de vrouwelijke, "zijn website".


Op dit ogenblik zijn er een 30-tal Nederlandstalige bloggers aanwezig. Een selectie : Els Keytsman, Ilse Baetslé, Ilse Jansoone, Peter Decroubele en GDB.

Zelfs de shocklogs Zattevrienden en Aardschok zijn in de lijst van profielen opgenomen.

De variatie qua profielen is wel groot : een Vlaamse expat in Japan, een Vlaamse expat in Noorwegen, een Nederlandse journalist die emigreerde naar de Ardennen, een hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en KU Leuven, een studentenvertegenwoordiger te Diepenbeek en een Belg die zo snel mogelijk tot Nederlander wil genaturaliseerd worden.

Nu nog afwachten of er inderdaad belangstelling is voor een initiatief als Medium4You. Ik heb daar zo mijn twijfels over, lees dit bericht van een maand terug maar op na.

Technorati :

Amerikaanse presidentsverkiezingen

Op 4 november 2008 vindt de verkiezing plaats van de volgende Amerikaanse president, de opvolger van George Bush. Verschillende personen hebben zich al kandidaat gesteld en zoeken naambekendheid en steun bij de kiezers. Eerst moeten de kandidaten de nominatie van hun partij zien te bekomen om vervolgens in de eindstrijd tegen elkaar uit te komen.

Compete heeft een analyse gemaakt van de bezoekers aan de websites van de personen die zich nu reeds kandidaat gesteld hebben, zowel voor de Democraten als voor de Republikeinen. Indien het patroon van kliks op de websites een aanduiding zou zijn voor het stemgedrag, ziet het er in het Democratische kamp goed uit voor Barack Obama. Hij wint het zowel van Hillary Clinton, de belangrijkste Democratische tegenkandidaat als van Mitt Romney, de Republikeinse kandidaat met de meeste kliks tot nu toe.Nu maar afwachten of deze prognose effectief uitkomt ...

Technorati : - -

30 juli 2007

Groei van Linkedin

Bij het doornemen van enkele feeds na mijn vakantieperiode kwam ik enkele berichten tegen over de groei van Linkedin.

Op de Hitwise blog waren er vorige maand twee berichten over de groei van internetverkeer naar Linkedin, zowel bekeken voor verkeer uit de Verenigde Staten als voor verkeer uit het Verenigd Koninkrijk.

Ik vond de analyse van de herkomst van het verkeer interessant. Globaal gesproken komt verkeer naar Linkedin voor 11% vanuit email. Proportioneel bekeken krijgt Linkedin meer bezoekers binnen vanuit Gmail dan van andere webmail-platformen (Yahoo Mail, Hotmail, mail.live.com). Blijkbaar zou Gmail meer gebruikt worden door early adopters en internet savvy professionals.

Zelf heb ik meerdere Gmails accounts, één enkele Yahoo Mail en geen enkele Hotmail of mail.live.com account. Ben ik dan toch een early adopter en/of internet savvy professional ?

Technorati :

29 juli 2007

Proofpoint over email en blogging

Proofpoint heeft Forrester Consulting een studie laten uitvoeren over de beveiliging van confidentiële informatie, met de nadruk op email verkeer. In de studie kwamen risico's door bloggen door werknemers eveneens aan bod.

De resultaten van de studie zijn afgeleid van de antwoorden van 308 personen die werkzaam waren bij bedrijven in de Verenigde Staten die minstens 1000 werknemers telden. De resultaten mogen bijgevolg niet zomaar overgezet worden naar de Europese of de Belgische context.

Enkele vaststellingen met betrekking tot uitgaande emails.
* Bijna één derde van de onderzochte bedrijven (32,1%) heeft medewerkers in dienst om uitgaande mails te lezen of te analyseren.
* Meer dan één bedrijf op drie (37%) voert regelmatig audits uit van uitgaande mails.
* Bijna één email op vijf (18,9%) zou een risico voor het bedrijf inhouden. Het grootste risico is dat de mail confidentiële of beschermde informatie zou vrijgeven.
* Meer dan één bedrijf op drie (33,8%) heeft de voorbije 12 maanden minstens één verdachte email gedetecteerd.
* Drie bedrijven op vier (75,3%) hebben een email policy.
* Meer dan één bedrijf op vier (27,6%) heeft in de loop van de voorbije 12 maanden een werknemer ontslagen wegens niet respecteren van email policies.

Qua blogging zijn er ook enkele leuke cijfertjes.
* Bijna de helft van de bedrijven die deelgenomen hebben aan het onderzoek (43,2%) hebben hun bezorgheid uitgesproken dat via blogs of message boards confidentiële informatie zou kunnen vrijgegeven worden.
* Bijna twee bedrijven op drie (62,3%) zegt te beschikken over een policy met betrekking tot het gebruik van blogs en message boards door werknemers.
* Meer dan één bedrijf op vijf (21,4%) heeft een onderzoek gevoerd naar het vrijgeven van confidentiële informatie via een blog of een message board.
* Bijna één bedrijf op vijf (19,2%) heeft disciplinaire maatregelen genomen ten opzichte van werknemers die de blog of message board policies overtreden hebben.
* Bijna één bedrijf op tien (9,1%) heeft in de loop van de voorbije 12 maanden een werknemer ontslagen wegens niet respecteren van blog of message board policies.

Hopelijk loopt het in België zo'n vaart nog niet. Alhoewel er hier ook soms medewerkers aan de deur gezet worden wegens hun blogactiviteiten ...

Technorati : - -

28 juli 2007

Bloggers en de verkiezingsuitslag

Enkele weken terug - tijdens mijn verblijf in zuidelijker oorden (met hogere temperaturen en helemaal geen neerslag) - verschenen in de Belgsiche pers (bv in HLN en De Morgen) dat door naar berichten in de blogosfeer te kijken de verkiezingsuitslag had kunnen voorspeld worden. Op enkele plaatsen is er al gereageerd (bv bij Andhi en LVB), maar ik kon het toch niet nalaten ook mijn bedenkingen hier te uiten.

Blogberichten en de reacties daarop zijn conversaties. Attentio heeft over een periode van 2 maanden 400.000 dergelijke conversaties opgevolgd. Het aantal actieve blogs in België kan tussen de 50.000 en de 100.000 geschat worden (cfr presentatie Maarten Schenk tijdens de laatste Barcamp Brussels). In de persberichten wordt geen verdere info verstrekt over het aantal blogs waarvan berichten geanalyseerd werden. Werden berichten waar helemaal niets over politiek gezegd wordt ook meegeteld in het cijfer van 400.000 berichten ? Indien dit het geval zou zijn, in hoeveel berichten werd er effectief een naam van een politicus vermeld ? Hoe was Attentio zeker dat de berichten effectief over de kandidaten voor de verkiezingen handelden, er zijn immers toch nog andere Letermes en Dedeckers in België waar misschien ook eens iets over geblogd wordt ?

Blogberichten en de reacties daarop zijn conversaties. Zijn er voorbeelden van analyse van andere conversaties ? Hoe vaak werden de namen van de politici en hun partijen vermeld in de verschillende televisieprogramma's ? Hoe vaak werden de namen van de politici en hun partijen vermeld in de geschreven pers ? Is er onderzocht of er enige correlatie is tussen de frequenties van naamvermelding in deze media en de verkiezingsuitslag ? Televisie en de geschreven pers lijken mij toch een groter bereik te hebben dan de Belgische bloggers.

Blogberichten en de reacties daarop zijn conversaties. Misschien zijn er wel andere conversaties die ook het opvolgen waard zijn. Met de collega's heb ik tijdens de middag af en toe over de verkiezingen gesproken. Is er al gedacht alle conversaties tijdens de middag in een bedrijfsrestaurant op band op te nemen en vervolgens te analyseren (bijvoorbeeld door boven elk tafeltje een micro te hangen en de gesprekken op te nemen - gesteld dat zou toegelaten zijn door de privacy-regels) ? Waarom dit eventueel ook toepassen op een sportcantine of op treinwagons ?

Het bedrijf Attentio (de uitvoerder van de analyse) en het PR-bureau Hill & Knowlton zijn met hun aankondiging ruim aan bod gekomen in de pers. Op hun websites is echter niets terug te vinden over hun analyse van de Belgische federale verkiezingen. Op hun blogs waarnaar ik op hun "gewone" website overigens geen doorverwijzing vond, is wel de persaankondiging te vinden. Beide bedrijven hebben voor zover ik op de hoogte ben geen specifieke communicatie voorzien naar de bloggers, het onderwerp van hun analyse. Dit lijkt mij toch een gemiste kans te zijn.

Technorati : - - -

25 juli 2007

Bloggers in Maleisië riskeren zware straffen

Een vertegenwoordiger van de Maleisische overheid heeft zich zeer sterk uitgesproken over bloggers. In de Maleisische samenleving zijn er blijkbaar spanningen over godsdienst en raciale aangelegenheden. Naar aanleiding van berichten op enkele blogs werden over deze onderwerpen vrij forse uitspraken gedaan.

"The time for talk is over, now is the time to act."
...
"In the name of freedom these websites allow the broadcast of slander, lies and swearing, the use of harsh, degrading language and racial slurs without regard for the reader or those concerned. Even though the government has been tolerant of anti-government positions and criticisms on the Internet, we are very concerned about statements that insult religion and reek of racism."
...
"This is to put a stop to the freedom to lie in the blogosphere. We want blogs to be clean, a place to obtain accurate information, a reference point for honest opinion, not a platform to abuse and slander."


De maximumstraf die de geviseerde bloggers zouden kunnen oplopen volgens de Internal Security Act bedraagt zelfs levenslang. Bovendien wordt er nagegaan of er specifieke nieuwe wetgeving zou kunnen voorzien worden om bloggers te monitoren en indien nodig te bestraffen.

Straffe jongens die Maleiers. Geen vrijheid meer om te liegen voor bloggers.

24 juli 2007

Vakantieblad

Eind vorige maand heb ik op het werk van de HR afdeling een mail gekregen waarin aangekondigd werd dat het vakantieblad vanaf volgend jaar zou afgeschaft worden. Het vakantieblad wordt geschiedenis.

Het vakantieblad was niet zomaar een blad. Het was een geel gekleurd blad van iets stevigere kwaliteit waarop je je vakantiedagen en andere afwezigheden diende in te vullen. De voorkant was voorzien voor de gewone vakantiedagen. Op de achterkant kon je de recuperatiedagen aangeven, evenals alle andere verlofdagen zoals ziekte of afwezigheid voor speciale gebeurtenissen zoals huwelijk of geboorte van een kind. Dit alles wordt nu verleden tijd. Gedaan met de charme van het vakantieblad. Vanaf nu hebben de werknemers toegang tot een e-HRM systeem waar we zelf de aanvragen voor afwezigheid moeten indienen.

Het vakantieblad had zijn charmes. In sommige afdelingen werden de vakantiebladen door de werktijdbeheerder bijgehouden. In andere afdelingen dan weer moest je het zelf bijhouden. Als je afwezigheid wenste aan te vragen moest je dan eerst op zoek gaan naar jouw blad - ofwel bij de werktijdbeheerder ofwel in je eigen spullen - de gevraagde data netjes invullen in de voorziene vakjes en vervolgens op zoek gaan naar je baas voor zijn handtekening. Vervolgens moest je het blad terugbezorgen aan de werktijdbeheerder die de aanvraag effectief invoerden en bovendien op het vakantieblad met een krabbeltje aanduidden dat de aanvraag geregistreerd was. Met het vakantieblad en de ganse procedure errond werd vakantie iets tastbaars. In een e-HRM systeem is een afwezigheid een record in een database. De handtekening op het blad wordt vervangen door een elektronische goedkeuring, een ander record in een database.

Maar ja, een heleboel dingen worden nu geregistreerd in allerlei databases. Dit bericht is daar een voorbeeld van. Zelfs het feit dat u dit bericht nu leest wordt op verschillende plaatsen bijgehouden, op uw eigen computer in de cache, bij uw internetprovider in de logs, in de logs bij blogspot.com en door de verschillende tellertjes op dit blog (tenminste als u het bericht niet via een feedreader leest, maar dan wordt het weer elders bijgehouden).

22 juli 2007

Welcome to Belgium

Je hebt honderden kilometers gereden op de Franse snelwegen. Je komt aan de Belgisch-Franse grens op de E19. Je stopt vlak na de grens voor een sanitaire stop. In je haast let je niet op de drie vlaggen die er maar povertjes uitzien - en dit bovendien op de Belgische nationale feestdag. Je stapt het gebouwtje binnen. Je merkt dat de weg naar de toiletten versperd wordt door een tafel met een mandje. Dit mandje wordt bewaakt door een oudere dame die je er attent op maakt dat je 30 eurocent moet neertellen voor het gebruik van de sanitaire faciliteiten. Je verbaast je er over dat je nergens op de Franse snelwegen moest betalen voor gebruik van de toiletten. In de toiletten verbaas je je er over dat deze er maar povertjes uitzien en dat de houder voor de rol papier om je handen af te drogen leeg is. Je vraagt je af waarvoor je financiële bijdrage dan wel moet dienen ...

Welcome to Belgium. Bienvenue en Wallonie.

02 juli 2007

Vakantieplannen

Verschillende jaren terug heb ik bij een vakantiereis uit een brochure ervaren dat de omschrijving van het hotel in de brochure om het zacht uit te drukken aan de optimische kant was. Een zaak heb ik er niet van gemaakt en de geschillencommissie reizen bestond toen nog niet. Sindsdien ben ik wel op mijn hoede bij het reserveren van een vakantie uit een brochure.

Het verbaast mij nog steeds dat een heleboel mensen hun soms zeer dure reis boeken louter en alleen op basis van de informatie over het hotel uit de vakantiebrochure. De informatie over het hotel is daarbij steeds aan de summiere kant en vermoedelijk eerder aan de optimische kant. De foto's zijn wel correct, maar meestal zo getrokken dat het hotel er zo goed mogelijk voorkomt. De drukke baan voor het hotel, die lelijke kranen op de achtergrond, de overige hotels vlakbij, ... worden daarbij deskundig buiten beeld gehouden.

Gelukkig kan iemand die zijn vakantie wenst te plannen dankzij de "user generated content" die het internet tegenwoordig overspoelt op een heleboel bijkomende informatiebronnen beroep doen. Hopelijk bekomt hij dan een beter idee over de locatie waar hij naar toe wenst te gaan.

Het aanbod van mogelijkheden is zeer uitgebreid.

Google
Je kan steeds proberen informatie over je hotel op te zoeken via Google. Het grootste probleem is dat hotels die in de vakantiebrochures opgenomen zijn zeer vaak eveneens via allerlei hotelboekingssites aangeboden worden. Informatie over hotels is op deze hotelboekingssites in nog beperktere mate beschikbaar. Hotels uit vakantiebrochures hebben dikwijls ook geen eigen site - ze doen immers beroep op touroperators om hun kamers vol te krijgen. De eigen site van het hotel - vooropgesteld dat je er in slaagt deze te vinden - is meestal een goede bron van informatie, vaak met veel prentjes. Indien je de site van het hotel niet vindt kan je proberen te gokken naar de URL. Succes is hierbij niet altijd gegarandeerd. Kleinere hotels die niet in de brochures opgenomen zijn hebben over het algemeen wel een eigen site die doorgaans vrij snel terug te vinden is.

Besprekingen van andere reizigers
Er zijn een aantal sites waar je besprekingen van andere reizigers kan nalezen. Op Tripadvisor kan je bijvoorbeeld reviews (in het Engels) terugvinden. De navigatie op de site vind ik echter zeer verwarrend. De site moet natuurlijk ook geld verdienen, door bezoekers aan te sporen via hen te boeken, wat af en toe op een storende manier gebeurt.

Gelukkig zijn er ook Nederlandstalige initiatieven zoals vakantiereiswijzer.nl en zoover.nl. Op beide sites kan je besprekingen in het Nederlands terugvinden. Bizar is dat ik een aantal besprekingen van vakantiereiswijzer.nl ook terugvond op zoover.nl. Het nadeel van dergelijke besprekingen is dat je niet altijd zeker bent van de kwaliteit van de besprekingen. Was de persoon zo pissed off dat alles slecht was, hecht de auteur van de bespreking hetzelfde belang als jezelf aan een aantal aspecten, is de bespreking niet afkomstig van de hoteluitbater zelf of een medestaander, ... ? Indien meerdere personen klagen over het te kleine en veel te drukke zwembad, dan kan je er wel van uit gaan dat dit inderdaad zo is. De besproken vakantiegelegenheden op beide sites betreffen niet enkel hotels maar ook campings. Het zijn niet voor niets sites uit Nederland.

Forums
Een andere informatiebron waar je ook besprekingen van vakantiebestemmingen en soms ook hotels kan vinden zijn forums die aan een specifieke streek gewijd zijn. Je moet wel een vakantiestreek uitkiezen waarvoor er een dergelijk forum bestaat. Indien je naar de Alpen trekt kan ik je zeker het Alpenfreaks forum aanbevelen. Het voordeel van een dergelijke site is dat de besprekingen veel minder anoniem zijn. Personen die informatie verstrekken behoren tot de forum-community en zullen er bijgevolg alle belang bij hebben zo objectief mogelijk informatie te plaatsen. Foutjes in de informatie worden overigens vrij snel becommentarieerd en gecorrigeerd door overige forumleden.

Blogosfeer
Je kan ook steeds een proberen na te gaan of er over je bestemming reeds iets verschenen is in de blogosfeer, bijvoorbeeld via Google Blogsearch, Technorati, of wie weet zelfs via de Belgische Blogoloog.

Prentjes
Als je een vakantietrip plant, is het altijd leuk vooraf eens te kunnen kijken hoe het daar uitziet. Via Google Image Search kan je nagaan of er van je hotel prentjes te vinden zijn. Probleem is dat de prentjes van de hotelboekingssites vaak vooraan verschijnen. Microsoft Live Search heeft naar mijn aanvoelen minder last van dergelijke prentjes. Bij Flickr zal je dergelijke prentjes helemaal niet terugvinden. Als je geluk hebt is er iemand die van je hotel of je vakantielocatie foto's heeft opgeladen, die hopelijk voorzien zijn van de juiste tags en omschrijving zodat je ze kan terugvinden.

Luchtbeelden
Een laatste hulpmiddel dat ik onlangs zelf toegepast heb bij het maken van de finale keuze tussen een aantal hotels is het gebruik maken van prentjes uit de lucht. Google Maps biedt bijvoorbeeld dergelijke beelden aan. Indien je geluk hebt zijn er van je vakantiebestemming beelden van voldoende resolutie beschikbaar. Sinds kort biedt Microsoft Virtual Earth beelden aan die vanuit een hoek van 45° genomen zijn en bovendien uit meerdere richtingen. Hiermee kan je beter een beeld vormen van de locatie waar je hotel zich bevindt. Een probleempje hierbij is dat voor hotels uit vakantiebrochures het adres meestal niet in de brochures staat. Je moet bijgevolg eerst op zoek gaan naar het adres, bijvoorbeeld via een "gewone" zoekmachine. Luchtbeelden laten je onder mee toe na te gaan waar het hotel juist ligt. Moet je nog een drukke weg oversteken vooraleer je aan het strand bent ? Grenst de tuin van het hotel aan een snelweg ? Is er een tuin waar kinderen eventueel kunnen spelen ?


Ken jij nog andere manieren weet om vooraf een beeld te vormen van je vakantiebestemming, dan mag je mij dit steeds laten weten. Bijvoorbeeld door hieronder jouw bedenkingen toe te voegen.

01 juli 2007

Immoreel

Ik hoorde daarstraks Peter Leyman, tot voor kort directeur van de Volvo assemblagefabriek te Gent en onlangs verkozen tot parlementslid voor de CD&V, op de radio commentaar geven op het voorakkoord over de afscheidspremies bij Opel Antwerpen. Hij noemde het akkoord bijna immoreel. Hij is van mening dat de premies veel te hoog zijn, omdat mensen langer zouden moeten werken in plaats van aangemoedigd te worden om reeds op 50 uit te stappen. Het signaal naar het bedrijfsleven is dat investeren in werknemers een zeer kostelijke zaak wordt, wat bedrijven zou kunnen weerhouden om te investeren.

Er stellen zich nog wel enkele andere morele vragen rond recente evoluties.

Is het moreel verantwoord dat werknemers die jarenlang het beste van zichzelf gaven en die elk jaar beter presteerden om de productiviteit op te drijven de bons krijgen wegens zogenaamd strategische beslissingen van een ver afgelegen hoofdkwartier ?
Is het moreel verantwoord werknemers die lange tijd terug aangenomen werden met de ongeschreven belofte van levenslange tewerkstelling zomaar opzij te schuiven ?
Is het moreel verantwoord dat filialen van internationaal opererende bedrijven die jaarlijks aanzienlijke winst opleveren gesloten worden of aanzienlijk afgebouwd worden ?
Is het moreel verantwoord dat CEO's van grote bedrijven aanzienlijk veel meer verdienen dan hun werknemers ?
Is het moreel verantwoord dat CEO's zichzelf jaarlijks een mooie opslag geven, terwijl de vinger op de knip blijft voor het merendeel van hun werknemers ?
Is het moreel verantwoord dat de overgrote meerderheid van de ambtenaren die hun werk goed proberen uit te voeren rekening houdende met wetten en reglementen die niet altijd even actueel zijn en ook rekening houdende met het feit dat hun leidinggevenden soms op hun plaats terecht gekomen zijn wegens hun partijtrouw en niet zozeer voor hun competenties, betiteld worden als ambetantenaren ?
Is het moreel verantwoord dat financiële adviseurs handenvol geld verdienen door op zoek te gaan naar bedrijven die in stukjes gehakt worden en daarna met aanzienlijk veel winst verkocht worden waarbij meerdere duizenden werknemers op straat gezet worden ?
Is het moreel verantwoord dat werknemers waarvan alle inkomsten correct aan de overheid gemeld worden (die dus volledig in het wit betaald worden) geconfronteerd worden met mogelijkheden om bij de aanschaf van hun woning of bij het uitvoeren van werken aan hun woning allerlei zaken te regelen waarbij met de wetgeving een loopje genomen wordt (in het zwart dus) ?

CD&V heeft in de voorbije verkiezingscampagna meermaals gebruik gemaakt van de slogan respect. Op wie is dit respect van toepassing ?

Op werknemers die dagelijks het beste van zichzelf geven voor hun werkgever ?
Op werkgevers die zeer flexibel willen omspringen met werknemers zodat ze snel en efficiënt medewerkers kunnen aanwerven en weer afstoten ?
Op werkgevers die enerzijds wel de mond vol hebben dat werknemers de belangrijkste "asset" in hun bedrijf zijn, maar indien de gelegenheid zich voordoet toch wensen te besparen op personeelskosten.
Op managers van filialen van internationale bedrijven die de orders van hun internationale hoofdkwartier moeten opvolgen ?
Op startende ondernemers die met allerlei administratieve rompslomp geconfronteerd worden bij het opstarten van hun bedrijfsactiviteiten ?
Op bedrijven die de voorkeur geven aan groei en winst ten nadele van de leefomgeving ?
Op onze leefomgeving die we willen behouden voor onze kinderen en alle generaties die na ons volgen ?

Aan het hoofd staan van een regering vraagt het maken van keuzes. Welke keuzes zou de CD&V binnenkort maken indien ze zoals verhoopt de eerste minister van het land kan leveren ?

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails