B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 juli 2007

Bloggers en de verkiezingsuitslag

Enkele weken terug - tijdens mijn verblijf in zuidelijker oorden (met hogere temperaturen en helemaal geen neerslag) - verschenen in de Belgsiche pers (bv in HLN en De Morgen) dat door naar berichten in de blogosfeer te kijken de verkiezingsuitslag had kunnen voorspeld worden. Op enkele plaatsen is er al gereageerd (bv bij Andhi en LVB), maar ik kon het toch niet nalaten ook mijn bedenkingen hier te uiten.

Blogberichten en de reacties daarop zijn conversaties. Attentio heeft over een periode van 2 maanden 400.000 dergelijke conversaties opgevolgd. Het aantal actieve blogs in België kan tussen de 50.000 en de 100.000 geschat worden (cfr presentatie Maarten Schenk tijdens de laatste Barcamp Brussels). In de persberichten wordt geen verdere info verstrekt over het aantal blogs waarvan berichten geanalyseerd werden. Werden berichten waar helemaal niets over politiek gezegd wordt ook meegeteld in het cijfer van 400.000 berichten ? Indien dit het geval zou zijn, in hoeveel berichten werd er effectief een naam van een politicus vermeld ? Hoe was Attentio zeker dat de berichten effectief over de kandidaten voor de verkiezingen handelden, er zijn immers toch nog andere Letermes en Dedeckers in België waar misschien ook eens iets over geblogd wordt ?

Blogberichten en de reacties daarop zijn conversaties. Zijn er voorbeelden van analyse van andere conversaties ? Hoe vaak werden de namen van de politici en hun partijen vermeld in de verschillende televisieprogramma's ? Hoe vaak werden de namen van de politici en hun partijen vermeld in de geschreven pers ? Is er onderzocht of er enige correlatie is tussen de frequenties van naamvermelding in deze media en de verkiezingsuitslag ? Televisie en de geschreven pers lijken mij toch een groter bereik te hebben dan de Belgische bloggers.

Blogberichten en de reacties daarop zijn conversaties. Misschien zijn er wel andere conversaties die ook het opvolgen waard zijn. Met de collega's heb ik tijdens de middag af en toe over de verkiezingen gesproken. Is er al gedacht alle conversaties tijdens de middag in een bedrijfsrestaurant op band op te nemen en vervolgens te analyseren (bijvoorbeeld door boven elk tafeltje een micro te hangen en de gesprekken op te nemen - gesteld dat zou toegelaten zijn door de privacy-regels) ? Waarom dit eventueel ook toepassen op een sportcantine of op treinwagons ?

Het bedrijf Attentio (de uitvoerder van de analyse) en het PR-bureau Hill & Knowlton zijn met hun aankondiging ruim aan bod gekomen in de pers. Op hun websites is echter niets terug te vinden over hun analyse van de Belgische federale verkiezingen. Op hun blogs waarnaar ik op hun "gewone" website overigens geen doorverwijzing vond, is wel de persaankondiging te vinden. Beide bedrijven hebben voor zover ik op de hoogte ben geen specifieke communicatie voorzien naar de bloggers, het onderwerp van hun analyse. Dit lijkt mij toch een gemiste kans te zijn.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails