B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 september 2007

Meiserplein

Jean-Baptiste Meiser, luitenant generaal in het Belgisch leger en één van de burgemeesters van de gemeente Schaarbeek, heeft zijn naam gegeven aan een bekende rotonde in het Brusselse, het Meiserplein. Dit is misschien wel de meest beruchte rotonde want ze is ook gekend als "Place Misère". Deze rotonde is gelegen aan de R21, beter bekend als de Auguste Reyerslaan en Generaal Wahielaan, en aan de Leuvensesteenweg, de Ernest Cambierlaan, de Rogierlaan en de Eugène Plaskylaan. Vlakbij bevindt zich het einde van de E40 (voor wie uit de richting van Leuven komt). Deze E40 autosnelweg is de favoriete invalsweg van een heleboel pendelaars op weg naar hun werkplaats in het Brusselse. Deze pendelaars worden dagelijks geconfronteerd met de opstoppingen op en rond het Meiserplein. Nu de verkeersdrukte door de start van het schooljaar weer aanzienlijk toegenomen is wil ik hierbij de weggebruikers die regelmatig het Meiserplein kruisen enkele praktische tips bezorgen.


Ik zal starten met een goed bewaard geheim te verklappen. Op het Meiserplein is de verkeerswetgeving niet meer van toepassing, meer specifiek de bepalingen over verkeerslichten en voorrangsregelingen.

Waar een oranje licht normaal gezien inhoudt dat je moet stoppen, geldt dit niet aan de verkeerslichten op ter hoogte van de kruising van de R21 met de Leuvensesteenweg. Zelfs als het eventjes rood is, mag u gerust uw traject verderzetten. Gelieve wel op te passen de agenten die occassioneel het verkeer regelen op dit kruispunt niet omver te rijden. Dit zal nog steeds als een overtreding beschouwd worden.

Als u afkomstig bent van de E40 en u wenst op de R21 links af te draaien, in de richting van bijvoorbeeld de Leuvensesteenweg naar het centrum, dan kan u gebruik maken van de voorsorteerstroken op de R21. Indien deze echter reeds bezet zijn, kan u ook gebruik maken van de andere rijstroken. De pijlen die op deze rijstroken rechtdoor in de richting van de Generaal Wahielaan wijzen kan u hierbij zonder enig probleem negeren.

Op de rotonde is er een zone gereserveerd voor bussen, namelijk de buitenste ring. Vermits nood steeds wet breekt, moet u zich zeker niet inhouden deze buitenste ring te gebruiken. Uw traject zal misschien iets langer zijn (door de grotere cirkel die u dient af te leggen). U kan wel lekker de automobilisten die zich aan de binnenkant bevinden rechts voorbij steken.

Doorheen de rotonde lopen er tramsporen. De gemeente Schaarbeek heeft het nodig gevonden een dambordpatroon aan te brengen in de buurt van deze sporen. Dit dambordpatroon betekent zeker niet dat u deze zone moet vrijhouden. Vermoedelijk zijn er bij de technische dienst van de gemeente Schaarbeek een aantal liefhebbers van denksporten die in de kalme uurtjes hun denksporten op het Meiserplein in de buitenlucht beoefenen.

Als u van één van de zijstraten van de rotonde komt, hoeft u zich niet te houden aan de voorrangsregeling die pro forma door de verkeersborden ter plaatse aangegeven wordt. U hoeft helemaal geen voorrang te verlenen aan de wagens die zich reeds op de rotonde bevinden. U mag gerust de rotonde oprijden. Misschien doet u dit best eerder voorzichtig, door eerst de snuit van uw wagen over de witte driehoekjes te steken, nadien kan u zelfs u wagen op de busstrook plaatsen, maar uiteindelijk moet u zeker niet aarzelen.

Tenslotte de laatste tip. Het is vanzelfsprekend dat het voorzorgsprincipe dat inhoudt dat u een kruispunt pas oprijdt indien u zeker bent dat u het kruispunt niet zal blokkeren niet van toepassing is op de omgeving van het Meiserplein. Dit laat u immers toe de andere wagens en hun bestuurders van nabij te kunnen observeren. Bovendien kunnen de vierkante meters die u met uw wagen op het kruispunt inneemt niet meer door een andere wagen geclaimd worden.

Op het Meiserplein is er op dit ogenblik geen standbeeld te bespeuren van Jean-Baptiste Meiser. Misschien moet de gemeente Schaarbeek hier toch eens werk van maken, zodat een gedisciplineerd man, de man was immers luitenant generaal in het Belgisch leger, de chaos aan zijn voeten kan overschouwen. Hopelijk draait hij zich niet in zijn graf om alleen al bij de gedachte aan het zien van deze dagelijkse chaos.

Technorati : - - -

7 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 07 september, 2007 09:30, de volgende bedenking ...

misschien ook even vermelden dat U (vouw-)fietsers op het meiserplein gerust mag negeren, die horen niet in de stad en al helemaal niet op de "place misère". zeker indien u de leuvensesteenweg op of af moet, mag u ervan uitgaan dat U de zwakke weggebruiker bent en dus ten alle tijde voorrang heeft.

 
Anonymous Anoniem had op 07 september, 2007 15:30, de volgende bedenking ...

Chaos indeed.
Ik heb dit plein welgeteld al 1 keer moeten kruisen en ik zat dan nog niet eens aan het stuur, maar dit is waarschijnlijk het meest chaotische mij bekende punt in België.
Het recht van de sterkste is de enige regel die daar telt had ik zo de indruk. :)

 
Anonymous Anoniem had op 08 september, 2007 08:28, de volgende bedenking ...

als u vanf de vrt het kruispunt nadert en helemaal links houdt kan u de rontode vermijden door een U-turn te maken, gesteld dat u natuurlijk terug naar de autostrade of richting Montgomery wil.

 
Anonymous Anoniem had op 08 september, 2007 10:47, de volgende bedenking ...

Hi,

zouden we dit artikel met naamsvermeldig en al kunnen overnemen op www.brusselblogt.be.

Schitterrend geschreven, uit het leven gegrepen
Je kan me bereiken op naam@domainnaam zoals aangegeven in commentaar voor een antwoord.

 
Anonymous Anoniem had op 09 september, 2007 17:54, de volgende bedenking ...

Maandag zal ik het wildparkeren op dit punt introduceren.

 
Anonymous Anoniem had op 10 september, 2007 16:50, de volgende bedenking ...

Da's gewoon omdat ze in Brussel ook een Place de la Concorde willen hebben..

 
Blogger kpjbvc had op 31 januari, 2017 18:25, de volgende bedenking ...

We zijn ondertussen al bijna 10 jaar verder en er is nog niets veranderd.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails