B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 november 2007

Stijgers en dalers in de Marcom Top 100

Marco Derksen, de initiatiefnemer van de Marketingfacts blog, heeft al enkele observaties gedaan over de nieuwe editie van de Marcom Top 100 - Google PageRank update zorgt voor verschuiving in Marcom Top 100.

Ik wou toch even onderzoeken of de stijgers en dalers effectief konden gelinkt worden aan een wijziging van de Google Pagerank.

Even wat globale cijfertjes
40 blogs hebben in deze editie een hogere plaats in vergelijking met vorige maand.
55 blogs staan op een lagere plaats.
5 blogs hebben zich op dezelfde plaats kunnen handhaven.

Het merendeel van de blogs die een hogere plaats bekomen hebben (32 op 40), dankt dit effectief aan een stijging van de Google Pagerank. Een hogere pagerank, of voor de eerste keer een waarde krijgen, heeft een mooie stijging tot gevolg. Elke stijging van de pagerank met 1 heeft gemiddeld een winst van 24 plaatsen in de Marcom Top 100 tot gevolg.

Ik heb ook eventjes gekeken naar de 55 dalers.
12 blogs hebben een lagere Google Pagerank.
3 blogs hebben een lagere Marketingfacts Waardering.
19 blogs hebben een lagere Technorati Authority.
4 blogs hebben minder stemmen van Marketingfacts leden gekregen.

Elke daling van de pagerank met 1 heeft gemiddeld een verlies van 20 plaatsen in de Marcom Top 100 tot gevolg. Voor blogs in de top 20 beperkt de daling zich tot veel minder plaatsen (Netlash en BlueAce dalen 3 plaatsen, Ymerce slechts 2 plaatsen). Vooral in de lagere regionen van de top 100 heeft een daling van de pagerank veel sterkere gevolgen (Knowledgecafe.nl zakt maar liefst 46 plaatsen, Buzzer buzzlog nog ééntje meer).

26 blogs hebben dezelfde Google Pagerank, hebben dezelfde Marketingfacts Waardering, hebben dezelfde of een hogere Technorati Authority en hebben minstens evenveel stemmen van Marketingfacts leden, maar zijn toch 1 tot 15 plaatsen gezakt.

Moraal van dit verhaal. Als je wil stijgen in de Marcom Top 100 moet je er niet alleen voor zorgen dat je cijfertjes niet dalen, maar je moet ook minstens zo hard stijgen als de andere blogs.

Voor elke regel is er natuurlijk steeds een uitzondering. In dit geval is dit De nieuwe reporter. De Google Pagerank en de Marketingfacts Waardering zijn gelijk gebleven, de Technorati Authority en het aantal stemmen van Marketingfacts leden zijn beide gedaald (TA van 203 naar 182 - stemmen van 23 naar 20), maar toch is dit blog 2 plaatsen gestegen, van 14 naar 12. Bizar, maar waar.

Technorati : - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 03 november, 2007 16:04, de volgende bedenking ...

Bij de dalers vergreet je de grootste daler in de top: ikke! :) Van 9 naar 20 vanwege een PR straf van Google (van 5 naar 3) voor het gebruik van Text Link Ads.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails