B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 december 2007

Clickx - Site van het jaar

Maandagavond worden de winnaars van de Site van het jaar verkiezing georganiseerd door Clickx bekendgemaakt. Voor 22 verschillende rubrieken kon u uw stem van 13 november tot 28 november uitbrengen.

Dit blog was genomineerd voor de rubriek persoonlijke blog. Het zou mij zeer sterk verbazen indien dit blog als winnaar in deze rubriek voor de dag komt.

Het is altijd grappig om te zien welke gevolgen een dergelijke beauty contest met zich mee brengt. Genomineerden roepen hun fanclub op om voor hem/haar te stemmen, zowel per email als via berichten op hun blog. Leden van de fanclub publiceren op hun beurt steunbetuigingen en geven eveneens zeer duidelijke stemadviezen. Anderen vinden het dan weer nodig bekend te maken welke sites in de diverse rubrieken hun voorkeur uitging (en verwachten impliciet dat hun gemotiveerde keuze anderen zal aanzetten dezelfde keuzes te maken). In de lijst van genomineerde blogs stonden meerdere blogs met een Gentse connectie. Oproepen om voor elkaar te stemmen kon je bijgevolg meermaals op blogs met een Gentse connectie vinden.

Door opgenomen te zijn in een lijstje van genomineerde blogs ontvangt een blog natuurlijk extra bekendheid. Dit vertaalt zich in extra bezoekers en extra binnenkomende links (door de talrijke stemadviezen ...).

Technorati is een site die de links tussen sites opvolgt. De Technorati Authority van een blog is het aantal unieke blogs dat naar een blog verwijzen. Op de site van Technorati kan je vernemen wat de Technorati Authority van een blog is op dit ogenblik. Technorati biedt zelf geen blik in het verleden, hoe de Technorati Authority geëvolueerd is.

Maar gelukkig is er nog Blotter, de Blog Plotter van dapper. Door gebruik te maken van Blotter kan je wel de historiek van de Technorati Authority van een blog bekijken.

Hieronder vind je de prentjes voor de Technorati Authority van de 10 blogs genomineerd voor de rubriek persoonlijke blog. Voor sommige blogs start de grafiek pas op 26 november, ze waren voordien niet bekend bij Blotter. Anderen dan weer waren reeds gekend en Blotter informeerde dagelijks bij Technorati naar de cijfertjes. De grafiek vertoont de laatste maand, die de stemperiode volledig omvat.

Brutin
BVLG
Clopin
Ishku
Kerygma
Kruimels
Onnozelheid mag
Tales of Drudgery & Boredom
volume12
Yet Another Blog

Het is moeilijk uit te maken op basis van de bovenstaande prentjes of de nominatie van een blog effectief geholpen heeft de Technorati Authority omhoog te drijven. Ik vermoed wel dat na maandagavond de winnaars van de verschillende rubrieken een heleboel inkomende links zullen bijkrijgen. Misschien zal dit dan weer aanleiding zijn van een volgend bericht op dit blog ...

Technorati : - - - - -

Related Posts with Thumbnails