B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 januari 2008

Unlocked iPhones

Enkele dagen terug was er heel wat heisa over het aantal iPhones dat wel eens unlocked zou kunnen zijn. Apple heeft voor de Verenigde Staten een akkoord afgesloten met AT&T waardoor elke iPhone-bezitter verplicht werd een contract af te sluiten met AT&T om de iPhone als telefoon te kunnen gebruiken. Voor enkele Europese landen heeft Apple akkoorden afgesloten met andere mobiele telefonie operatoren. Voor personen die een dergelijjk (eerder duur) contract niet zien zitten zijn er gelukkig whizz kids die allerlei middelen gevonden hebben om de iPhone te unlocken, zodat deze op gelijk welk mobiel netwerk kan gebruikt worden. Het verkopen van een telefoon met een verplichting om bij een bepaalde mobiele telefonie operator een contract af te sluiten wordt in België als koppelverkoop beschouwd, wat door de wet verboden is. Dit is vermoedelijk de reden waarom Apple in België geen iPhones verkoopt. Sommige winkels in België verkopen ondertussen wel degelijk iPhones, bekomen via import uit andere landen. Vaak helpen ze je ook het toestel te unlocken.

Bij de vergelijking van het aantal geproduceerde iPhones en het aantal abonnementen bij AT&T bleken er plots 1,7 miljoen toestellen te ontbreken. Apple had immers laten weten dat er 3,75 miljoen toestellen verkocht waren, AT&T had minder dan 2 miljoen afgesloten contracten.

Ondertussen zijn een aantal verklaringen gevonden voor de vermiste iPhones.
- toestellen verkocht door andere operatoren (in Europa) : 300.000 tot 400.000
- toestellen nog in stock : ongeveer 500.000
- toestellen die verkocht en effectief unlocked zijn : 800.000 tot 1.000.000, wat nog steeds 21% tot 26% van het totaal aantal toestellen vertegenwoordigt. Een niet onaanzienlijk deel van deze toestellen zou wel eens kunnen circuleren in landen waar de iPhone nog niet officieel verkrijgbaar, zoals in Azië of in België.

Apple zou naar verluidt elke maand 15 USD ontvangen voor elk geactiveerd iPhone contact bij AT&T. Vermits de contracten een looptijd hebben van 2 jaar komt dit neer op 360 USD per contract. De winstmarge op de iPhone zelf zou reeds 50 tot 80 USD bedragen, wat voor een toestel dat zich nog vooraan in zijn productlevenscyclus bevindt vrij hoog is. Van zodra de verkoopscijfers stijgen dalen zowel de productiekosten als de verkoopprijs, waarbij de daling bij de productiekosten meestal sterker is zodat de winstmarge toeneemt.

De vraag die zich stelt is hoe lang Apple het zich kan veroorloven zo duidelijk geld uit de zakken van de consumenten te halen. Apple is steeds in staat geweest voor haar producten een heleboel early adopters te bekoren die de hoge kostprijs er zonder al te veel morren bij nemen. Van zodra het product in een meer volwassen faze in de productlevenscyclus komt worden consumenten echter prijsbewuster. Het signaal van Apple komt bij een heleboel consumenten niet positief over. De iPhone zelf is niet goedkoop en het verplichte contract met een specifieke mobiele telefonie operator is evenmin goedkoop. Van zodra er gelijkwaardige concurrererende producten zijn zal Apple het nog minder makkelijk krijgen waardoor het verplicht kan worden de prijs te laten zakken en/of het verplichte telefoniecontract te laten vallen.

Het is het goed recht van Apple om de features en de prijszetting van haar producten op een dergelijke manier vast te leggen. Apple moet er wel mee rekening houden dat de klanten er een positieve customer experience aan over houden. Klanten die zich onheus behandeld voelen zullen dit duidelijk laten merken (in de blogosfeer, in real life, in toekomstig aankoopgedrag).

Apple hoopt tegen juni 2008 10 miljoen iPhones verkocht te hebben. Ik ben benieuwd of ze er effectief zullen geraken.

Technorati : - -

Related Posts with Thumbnails