B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

27 maart 2008

Amerikanen en politieke blogs

Onderzoeksbureau Harris Interactive heeft onderzocht in welke mate Amerikanen politieke blogs lezen. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet zo vaak het geval is. 56% leest nooit berichten van politieke blogs, 23% gaat enkele keren per jaar een dergelijke blog bezoeken. Slechts 22% van de gecontacteerde Amerikanen leest minstens enkele keren per maand een politieke blog.

De frequente bezoekers aan politieke blogs zijn in tegenstelling tot wat misschien kan verwacht worden niet de jongeren, maar eerder oudere personen.
Echo Boomers, 18-31 jaar oud : 19%
Generation X, 32-43 jaar oud : 17%
Baby Boomers : 44-62 jaar oud : 23%
Matures : 63 jaar en ouder : 26%

Van de Amerikanen die regelmatig politieke blogs lezen, leest 30% slechts 1 enkele blog, 24% lezen er 2, 22% lezen er 3 of 4, 17% leest tussen de 5 en 9 blogs. Slechts 6% leest 10 of meer blogs. Er werd ook gepeild naar de frequentie van het plaatsen van reacties op de politieke blogs. Indien nogmaals enkel gekeken wordt naar de regelmatige lezers, dan heeft slechts 31% hiervan in de loop van de laatste week minstens één reactie nagelaten op een politieke blog.

Accuraatheid van informatie op blogs blijft een heikel punt. 30% van de regelmatige lezers vindt de politieke blogs meer accuraat in vergelijking met traditionele media. 48% ziet geen verschillen qua accuraatheid tussen politieke blogs en klassieke media. 22% van de regelmatige bloglezers vinden politieke blogs dan weer minder accuraat (maar ze blijven ze toch frequent lezen). Opmerkelijk is dat personen die voor de Democratische partij stemmen minder vertrouwen hebben in de accuraatheid van politieke blogs.

Harris Interactive concludeert uit deze cijfers dat de belangstelling voor politieke blogs niet toegenomen is, niettegenstaande de grote belangstelling op dit ogenblik in de Verenigde Staten voor de presidentiële voorverkiezingen. Het onderzoek is gebaseerd op de mening van 2.302 personen die in de loop van januari 2008 on-line gecontacteerd zijn. In het persbericht is nergens een foutenmarge aangegeven. Volgens het bericht van Reuters over dit onderzoek vindt Harris Interactive het niet aangewezen foutenmarges aan te geven. Mij lijkt dit alvast een zeer betreurenswaardige houding.

Technorati : - -

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 27 maart, 2008 23:46, de volgende bedenking ...

"Harris said it does not calculate or provide a margin of error because it finds such figures can be misleading." Inderdaad zeer betreurenswaardig zo'n houding! Zonder foutenmarge te geven ben je pas misleidend bezig...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails