B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

22 maart 2008

Lenteschoonmaak

De template van dit blog was al geruime tijd niet meer aangepast. De komst van de lente was een mooie aanleiding om lenteschoonmaak te houden. Diverse toeters en bellen die in de loop van de jaren in de template terecht gekomen waren werden grondig bekeken. De toegevoegde waarde van een heleboel toeters en bellen was beperkt tot nihil. Een aantal andere leverden wel statistiekjes op, maar die bekeek ik nooit. Deze toeters en bellen zijn bijgevolg naar de eeuwige jachtvelden verwezen. Dit maakt de sidebar een beetje korter. Indien u dit blog rechtstreeks in een browser leest zou het opladen van dit blog iets sneller moeten zijn, allerlei nutteloze javascripts werden immers verwijderd. Vanaf nu wordt BVLG nog flitsender ...

Related Posts with Thumbnails