B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

08 september 2008

Migratiestromen

Vorige week zondag heb ik de "statistiek van de week" gelanceerd. Met een dag vertraging komt hiervan de tweede aflevering, namelijk een studie over de evolutie van de bevolking van het Vlaams Gewest. De informatie hiervoor kon ik putten uit een recent rapport van de Studiedienst van de Vlaamse regering waarin aandacht besteed wordt aan de in- en uitwijkingen in het Vlaamse Gewest voor de periode 1997-2006. De basisgegevens voor de analyses zijn afkomstig van de FOD Economie.

De eerste grafiek toont de migraties tussen de drie gewesten en het buitenland voor het jaar 2006. Tussen de 308 gemeenten van het Vlaamse Gewest waren er in totaal 223.867 verhuisbewegingen. Er kwamen 40.042 personen vanuit het buitenland naar het Vlaamse Gewest (externe immigratie), terwijl 24.385 personen het Vlaamse Gewest verlieten en zich in het buitenland vestigden. In 2006 was er voor het Vlaams Gewest een positief migratiesaldo van 22.034 personen.


Van 1997 tot 2006 doet er zich elk jaar een netto migratiestroom van Vlaanderen naar Wallonië plaats. Er is dus niet enkel een financiële stroom van Vlaanderen naar Wallonië, we geven de Walen er ook nog extra inwoners bij. De beweging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Vlaanderen gaat dan weer in de andere richting. Netto is er jaarlijks een instroom van Brusselaars naar Vlaanderen.


In het rapport wordt nog gedetailleerd ingegaan naar de samenstelling van deze migratiestromen. De conclusie is dat de extra inwoners in Vlaamse Gewest afkomstig uit Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich in hoofdzaak in de Vlaamse Rand vestigen. Het betreft voornamelijk jonge gezinnen, die in 2006 voor 75% uit Belgen en voor 13% uit landen die lid zijn van de OESO bestond. De overige 12% komen uit andere landen. Het verlies van inwoners uit het Vlaamse Gewest naar Wallonië wordt in hoofdzaak gevormd door bewoners van de Vlaamse Rand rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het zijn bijna uitsluitend mensen van Belgische nationaliteit.

De onderzoekers hebben ook hun licht laten schijnen op de migratiestromen die betrekking hebben op de Vlaamse rand rond Brussel. Uit de cijfers voor 2006 blijkt de zeer sterke druk vanuit Brussel op de Vlaamse rand.


Indien u nog meer info wenst over de migratiestromen kan u ongetwijfeld uw hart ophalen aan het gedetailleerde rapport van de Studiedienst van de Vlaamse regering.

Technorati : - - -

Related Posts with Thumbnails