B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 oktober 2008

Social media en criminaliteit

Social media kunnen een rol spelen in criminaliteit. Onlangs was er in Hasselt een rechtzaak waaruit bleek dat een inbreker inbrak bij mensen waarvan hij dankzij MSN wist dat ze op vakantie waren (artikel van Het Nieuwsblad). Misschien had deze persoon dit bericht bij emich gelezen.

Via social media kunnen overheden ook op zoek gaan naar personen met criminele intenties. In de Verenigde Staten zijn tools uitgewerkt die toelaten netwerken van terroristen op te sporen (The online hunt for terrorists en
Social media recon - mining for terrorists). Een recent lijvig onderzoeksrapport kwam daarentegen tot de conclusie dat data mining op gegevens verzameld in het kader van de Total Information Awareness act niet werkt (Government report: Data mining doesn't work well).

Zo zie ja maar, social media kunnen beide kanten van de criminaliteit (althans soms) behulpzaam zijn.

Technorati : -

2 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 17 oktober, 2008 13:50, de volgende bedenking ...

Dit gezegd zijnde: wanneer ga jij met vakantie? Heb je trouwens een DVD recorder, een videocamera, gouden munten of dergelijke?

 
Anonymous Anoniem had op 20 oktober, 2008 07:52, de volgende bedenking ...

Er was dagje later ook uitgebreider stuk over in Het Laatste Nieuws.
(niet online terug te vinden vrees ik)
Met reactie van het "Meldpunt Computer Criminaliteit" van de Federale Politie.

Samengevat: ze krijgen zo nog erg weinig zaken, maar waarschuwen wel om voorzichtig te zijn. Ook met bvb "out of office" meldingen van je mailbox. Ook die geven vaak allerlei info over vakanties.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails