B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

13 januari 2009

De bevolking van Brussel in cijfers

Op de site Brussels Studies is een studie gepubliceerd waarin een heleboel cijfers terug te vinden zijn over de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De Brusselse bevolking: een demografische doorlichting

Ik heb een synthese gemaakt van naar mijn aanvoelen enkele interessante cijfers vermeld in de studie.
 1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat 19 gemeenten op een oppervlakte van 161,4 km².
 2. Het officieel bevolkingsaantal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg op 1 januari 2008 1.048.491 inwoners.
 3. Voegen we daar de bevolking aan toe die niet officieel tot het bevolkingscijfer wordt gerekend (zoals de asielzoekers wachtend op een uitspraak die in het wachtregister zijn opgenomen) dan overschrijdt de Brusselse bevolking nu ongetwijfeld haar historisch maximum van 1968 (1.079.181).
 4. De bevolkingsprojecties voor Brussel voorzien dat bij het aanhouden van de huidige demografische tendenzen de 19 Brusselse gemeenten tegen het midden van deze eeuw ongeveer 1 miljoen 300.000 inwoners zullen tellen.
 5. De Brusselse bevolking is de jongste van het land met een gemiddelde leeftijd van 37,8 jaar in 2006.
 6. Brussel is een typische stad van immigranten, mensen die buiten Brussel geboren werden en op een bepaald moment in hun leven in Brussel kwamen wonen.
 7. In 2001 bedroeg het aandeel in Brussel geboren Brusselaars 49,8%.
 8. De meerderheid van de Brusselaars die buiten het gewest geboren zijn, komt uit het buitenland.
 9. In 2001 was 31,7% van de Brusselaars in het buitenland geboren, 8,4% in Vlaanderen en 10,1% in Wallonië.
 10. In 2006 vestigden niet minder dan 85.255 personen uit Vlaanderen en Wallonië zich in Brussel.
 11. De uitstroom bedroeg hetzelfde jaar 100.979 personen, wat resulteert in een negatief binnenlands migratiesaldo van 15.724 personen.
 12. De instroom bestaat overheersend uit jonge mensen, die vaak alleenstaand zijn en die meestal een woning zullen huren.
 13. De uitstroom wordt gedomineerd door iets oudere leeftijdsgroepen. Het gaat vaker om huishoudens met kinderen.
 14. Vanaf 1995 is er een einde gekomen aan de bevolkingskrimp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 15. De internationale immigratie houdt gelijke tred met de interne uitstroom en overstijgt die zelfs een aantal keren.
 16. Brussel kent sinds 1985 een natuurlijke aangroei.
 17. Een belangrijke verandering in de recente bevolkingsgroei ligt in het feit dat ouders met jonge kinderen vaker in de stad blijven wonen.
 18. 28% van de kinderen geboren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geboren in een huishouden waar de ouders niet over een inkomen uit beroep beschikken.
 19. Op basis van de nationaliteit bij de geboorte is 46% van de Brusselse bevolking niet van Belgische origine.
 20. Sinds 1 januari 1989 waren er in Brussel meer dan 200.000 nationaliteitswijzigingen. Door deze nationaliteitswijzigingen worden ook meer kinderen als Belg geboren.
 21. De nationaliteit geeft bijzonder slecht rekenschap van de grote diversiteit in afkomst en culturele achtergrond van de Brusselse bevolking.
 22. Brussel telde in 2001 45 verschillende nationaliteitsgroepen met minstens 1.000 bewoners.
 23. De bevolking van Marokkaanse afkomst vormt de belangrijkste groep. In 2001 maakte deze groep bijna 13% van de Brusselse bevolking uit.

En tenslotte wil ik u één tabel tonen, de totale bevolking en aandeel dat niet beschikt over de Belgische nationaliteit: Brussels gewest 2000-2008


Technorati : -

Related Posts with Thumbnails