B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 januari 2009

Dikke-truiendag - de meter is je vriend

In het kader van Dikke-truiendag worden een aantal eenvoudige acties voorgesteld om thuis energie te besparen. Ik wil in dit bericht even stilstaan bij "de meter is je vriend". Op de website van de Vlaamse Overheid staat : De meterstand bijhouden is een ideale manier om zicht te krijgen op je energieverbruik en na te gaan of je kan besparen. Vanuit de actie wordt er zelfs een invulblad voorgesteld dat je moet helpen de meterstanden bij te houden.


Om een zekere Oscar DB uit S & G te parafraseren, meterstanden noteren is toevallig één van mijn specialiteiten. Sinds we naar onze huidige woonst verhuisd zijn noteer ik af en toe de meterstanden, voor elektriciteit, gas en water. In de beginperiode was dit om de twee weken, nadien nam ik mij voor dit maandelijks te doen - wat niet altijd lukte. De meterstanden noteren op zich is natuurlijk niet voldoende, je moet er ook iets mee doen. De meterstanden noteer ik bijgevolg in een Excel-bestand - dat al geruime tijd meegaat. De informatie van de meterstanden wordt pas interessant indien je er iets visueels mee doet. In de onderstaande grafiek zie je de evolutie van de 4 meterstanden die ik opvolg, elektriciteit dag en nacht, gas en water.


Ik heb achteraf vastgesteld dat er vanaf 1 januari 2007 meer elektriciteitsverbruik is voor het nachttarief. Dit bleek te wijten te zijn aan de beslissing van mijn energieleverancier om het elektriciteitsverbruik tijdens het weekend ook onder het nachttarief te laten vallen. In de volgende grafiek zie je het samengevoegde dag- en nachttarief. Doorheen de jaren is een constante stijging merkbaar, die telkens onderbroken wordt tijdens de vakantiemaanden. De toename van het elektriciteitsverbruik werd in aanzienlijke mate beïnvloed door de geleidelijke ingebruikname van verschillende computers en randapparatuur.


Ten huize BVLG staat een gasgestookte verwarmingsketel en een afzonderlijke gasgestookte warmwaterboiler. Het gasverbruik vertoont een zeer cyclisch karakter. Van zodra de buitentemperaturen voldoende aangenaam zijn, wordt de centrale verwarmingsketel uitgeschakeld. Het gasverbruik komt dan enkel van de afzonderlijke gasgestookte warmwaterboiler. De strengste winter die we hebben meegemaakt tot nu toe was die van 1997, toen het ook zo koud was. De winter van 2007 was daarentegen de mildste. Het verbruik van het water is lichtjes stijgend, met de laatste tijd toch redelijk wat bokkesprongen.


Ik kan als ervaringsdeskundige sinds 1995 zeker aanraden af en toe een blik te werpen op uw meterstanden. Enkel kijken is daarbij niet voldoende, enige manipulatie in Excel laat na enige tijd toe een beeld te krijgen op uw energietrends. Het invulblad voorgesteld in het kader van de Dikke-truiendag ziet er wel leuk uit, maar lijkt mij niet zo praktisch. U kan er bijvoorbeeld uw waterverbruik niet op kwijt. Ik blijf mijn ruitjesblad verder hanteren om de cijfertjes maandelijks te noteren. Enkele keren per jaar komen de cijfertjes terecht in het Excel-bestand en worden de grafieken nogmaals aangepast.

Dikke-truiendag 2009 - Schrijf in en win

Related Posts with Thumbnails