B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 januari 2009

Facebook-vrienden

Een school in Mons - l'Ecole provinciale du futur - heeft geprobeerd haar leerkrachten te verbieden op Facebook connecties te leggen naar leerlingen. De inrichtende macht van de school, de provincie Henegouwen, heeft dit verbod echter ongedaan gemaakt. Elektronische communicatie tussen personen behoort toe tot de privé-sfeer en kan bijgevolg niet verboden worden volgens de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Zie de berichten hierover op GVA, Le Soir en RTBF.

Er kunnen zich inderdaad problemen stellen met het leggen van connecties op sociale netwerken. Mag een universiteitsprofessor Facebook-vriend zijn van sommige studenten ? Mag een geneesheer Facebook-vriend zijn van een patiënt die hij juist behandeld heeft ? Mag een bankbediende Facebook-vriend zijn met de bedrijfsleider die hij zopas een lening toegekend heeft ? In welke mate kan een professionele relatie tussen personen ook verdergezet worden buiten het professsionele domein ?

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 21 januari, 2009 15:15, de volgende bedenking ...

Mag een leerkracht/professor met zijn leerlingen/student op café gaan? Ja...

Doet een snuggere leerkracht dat? Nee...

Ik vind dat er een ethische richtlijn mag komen vanuit de school (of bedrijf), maar hoever je kan gaan voel je best zelf aan.

Facebook heeft de pech/het voordeel dat de lijn tussen privé en openbaar erg dun is. Natuurlijk kan je bij elk contact de 'openbaarheidsgraad' bepalen, maar geen hond die weet hoe dat moet (of zich daarmee bezig wil houden)

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails