B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 maart 2009

Touring Mobilis

Enkele dagen terug heb ik nogmaals een defect voertuig gemeld aan Touring Mobilis. Het bewuste voertuig stond tijdens de ochtendspits op een redelijk ongelukkige plaats ergens op de E40 tussen Leuven en Brussel. Toen ik bijna aan mijn eindbestemming was hoorde ik op radio in de lijst van verkeersproblemen een vermelding van het voertuig in panne op de E40. Mijn telefoontje had effect gehad.

Touring Mobilis bestaat al sinds 1995. Het heeft een tijdje geduurd eer ik mij aangemeld had bij Touring Mobilis. Via een collega had ik vernomen dat trouwe bellers (doorgevers van files en verkeersproblemen) af en toe beloond werden. Toen je enkele jaren terug naar Touring Mobilis belde vroeg men eerst je Touring Mobilis nummer. Dit nummer stond inderdaad op het kaartje dat ik na registratie met de post had toegestuurd gekregen. Ik kende het nummer echter niet van buiten. Het volstond je nummerplaat door te geven, zo kon men je ook terugvinden.

Ik rij al bijna anderhalf jaar met een wagen met een nieuwe nummerplaat. In al die tijd heb ik af en toe Touring Mobilis een probleem op de weg gemeld. Nooit vroeg men mij het Touring Mobilis nummer of mijn nummerplaat. Eigenlijk is dit wel vreemd. De kracht van het product "Touring Mobilis" zijn de talrijke chauffeurs onderweg die problemen signaleren. Chauffeurs onderweg houden wel degelijk rekening met de filemeldingen. Ik vermoed dat er talrijke chauffeurs zijn die problemen signaleren. Zij vormen het "netwerk" waarop Touring Mobilis kan beroep doen.

In al die jaren dat ik problemen signaleerde heb ik nooit iets ontvangen van Touring Mobilis. Telkens als ik een probleem aan de telefoon meldde stond men mij steeds vriendelijk te woord en werd ik bedankt voor de melding. Nadien kwam er echter nooit enkel bedankje, laat staan een attentie, Touring Mobilis beschikt nochtans over mijn adres. Blijkbaar investeert Touring Mobilis niet in haar netwerk. Chauffeurs die een probleem melden doen dit volledig belangeloos. Ze kunnen zich troosten met de fierheid dat een melding het gehaald heeft in het overzicht dat op de radio wordt voorgelezen. Of zijn er leden in het "netwerk" van Touring Mobilis die toch attenties krijgen voor hun inspanningen ? Heeft Touring Mobilis er overigens belang bij om in het netwerk van probleemmelders te investeren ?

Related Posts with Thumbnails