B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

10 september 2009

Bike to work

Bike To Work is een initiatief, dat uitgaat van de Fietsersbond, om werknemers aan te zetten vaker de fiets te nemen voor woon-werk verplaatsingen. Op dit ogenblik loopt er een wedstrijd. De wedstrijd houdt in dat je drie andere personen (collega's) zoekt en een team vormt. Teams die er in slagen tussen 7 september en 2 oktober ten minste 50 % van het gezamenlijke traject met de fiets af te leggen maken kans mooie prijzen winnen.

Het initiatief zit goed in elkaar. De initiatiefnemers hebben goed gekeken naar gelijkaardige initatieven in het buitenland (onder meer Denemarken en Duitsland). Zowel de fietsers worden individueel aangespoord om deel te nemen en personen in hun omgeving ook aan te sporen ook de fiets te nemen. Aan de andere kant wordt er eveneens gemikt op bedrijven die hun werknemers aansporen om zich in te schrijven voor de actie. Een competitie tussen bedrijven is altijd leuk om aandacht te bekomen. Het uitdelen van allerlei voordelen aan de deelnemende fietsers is een ander klassiek lokmiddel.

Met een dergelijk initiatief worden in eerste instantie personen aangesproken die binnen een redelijke straal rond hun werkplek wonen. Meer personen op de fiets zal tot gevolg hebben dat het milieu iets minder vervuild wordt met uitlaatgassen (vooropgesteld dat deze personen zich voordien met de wagen naar het werk verplaatsten), en dat de fietsers hun conditie en gezondheid er op vooruit zal gaan. Onderzoeken hebben aangetoond dat fietsers in een stad vaak sneller op hun bestemming zijn in vergelijking met autogebruikers. Als de afstand groter wordt geldt dit natuurlijk niet meer. Ik heb al enkele keren het woon-werk traject met de fiets afgelegd (26 km enkel). In vergelijking met de wagen doe ik er met de fiets een pak meer tijd over. Minstens de helft van de dagen met de fiets komen is wegens een aantal praktische redenen voor mij niet evident. Eén of twee keer per week met de fiets gaan werken lijkt mij wel haalbaar. Voor de wedstrijd van Bike to Work pas ik bijgevolg. De fiets nemen om naar het werk te gaan zal ik de komende weken nog zeker doen.

Related Posts with Thumbnails