B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

14 november 2009

Twunch Trends

Een twunch is een lunch van Twitter gebruikers. Twitter gebruikers spreken via Twitter af om elkaar tijdens een middag te ontmoeten. Ze laten dit aan Twitter account @twunch weten, waardoor de afspraak gemeld wordt op de site twunch.be. Een eerste bericht met quantitatieve wetenswaardigheden over twunches dateert van februari 2009. Tijd voor een update.

172 - verschillende Twunches die tot nu toe plaatsgevonden hebben tot einde vorige maand (met andere woorden tot 31 oktober 2009)
617 - verschillende Twitter gebruikers die tot 31 oktober 2009 minstens één keer op een Twunch aanwezig waren
1265 - totaal aantal deelnames tot 31 oktober 2009
7,4 - gemiddeld aantal Twitter gebruikers aanwezig op een Twunch
51 - maximaal aantal Twitter users dat op dezelfde Twunch was, meer bepaald 15/5/2009 - twiist, Leuven

2,05 - gemiddeld aantal keren dat een Twitter user op een Twunch aanwezig was tot nu toe
40 - hoogste aantal deelnames aan een Twunch, meer bepaald tomklaassen
416 - aantal Twitter users die tot nu toe slechts één keer aanwezig waren op een Twunch
23 - aantal Twitter users die reeds meer dan 10 keer aanwezig waren op een Twunch


593 - dagen verlopen van eerste Twunch (17/3/2008) tot laatst beschouwde Twunch (op 31/10/2009)
145 - verschillende dagen waarop er een Twunch plaatsvond
3 - maximaal aantal Twunches op dezelfde dag, meer bepaald op 10/2/2009
21 - maximaal aantal Twunches in dezelfde maand, meer bepaald oktober 2009

31% - hoogste percentage Twunches per provincie, meer bepaald provincie Antwerpen
20 - aantal Twunches buiten BelgieEen twunch vindt nog steeds gemiddeld gesproken plaats in de provincie Antwerpen, eerder naar het einde van de week, op donderdag of vrijdag, met zo'n 7 Twitter gebruikers present.

In het vorige bericht op dit blog kwam het fenomeen twunch eveneens ter sprake.

Related Posts with Thumbnails