B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

31 januari 2010

Mobile web

Aandachtige lezers van dit blog zullen in het verleden al opgemerkt hebben dat ik af en toe hier aankondigingen plaatste van activiteiten van het Technologisch Instituut van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (TI/KVIV). Ik ben daar inderdaad ook als vrijwilliger actief. Graag wil ik hier nogmaals aandacht besteden aan een volgende activiteit die we op 9 februari organiseren.

Op 9 februari zullen Tijs Vrolix en Michael Uyttersprot hun visie op mobile web toelichten.

Het mobile web wordt hoogstwaarschijnlijk de grote doorbraak van 2010. Internettoegang zal meer en meer via mobiele apparaten (zoals smartphones, Iphone en Blackberries) gebeuren en misschien zelfs het internetgebruik van vaste apparaten voorbij steken.

Tijdens deze avondactiviteit willen we even stilstaan bij de impact van het mobile web. Wat is het mobile web, welke veranderingen brengt het mobile web met zich mee voor onze maatschappij, welke extra mogelijkheden biedt het mobile web voor bedrijven en individuen ?

Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de technische aspecten van het mobile web. Waarin onderscheiden mobile web toepassingen zich, waar moet je mee rekening houden als voor je het mobile web ontwikkeld, met welke standaarden moet je rekening houden, welke tools zijn er beschikbaar.
Deze avondactiviteit is gratis voor alle geïnteresseerden, het enige wat u hoeft te doen is vooraf te laten weten dat u zal aanwezig zijn via www.ti.kviv.be/mobileweb. U kan ook op Linkedin en Facebook aan uw achterban aangeven dat u zal aanwezig zijn, dit zijn alvast de links : Linkedin event en Facebook evnet.

28 januari 2010

Social Media in the 2009 Inc. 500

Het Center for Marketing Research at the University of Massachusetts Dartmouth heeft de resultaten bekend gemaakt van een survey naar het gebruik van social media bij de Inc 500 bedrijven, de lijst van snelst groeiende bedrijven in de Verenigde Staten.

Bij de onderzochte social media bevonden zich ook wiki's. De belangrijkste conclusie met betrekking tot de kennis over en het gebruik van wiki's in de onderzochte bedrijven zijn :
* Wiki's zijn gekend binnen een aanzienlijk deel van de Inc 500 bedrijven (40%), andere social media blijken zoals kon verwacht worden veel bekender te zijn (social networking, blogging, Twitter).
* Bij een kwart van de Inc 500 bedrijven worden wiki's effectief gebruikt en nog 15% van de bedrijven wordt het gebruik ervan gepland.
* Bij de Inc 500 bedrijven die wiki's gebruiken is de tevredenheid zeer groot, meer dan voor andere social media.
* Wiki's worden amper gebruikt om te communiceren met andere bedrijven, hiervoor scoren andere social media veel beter.

Van de onderzochte social media tools vergt de invoering van wiki's vermoedelijk de grootste impact binnen bedrijven. Het gebruik van wiki's brengt met zich mee dat werknemers een andere manier van informatie delen en publiceren moeten eigen maken. In plaats van vooraf informatie te controleren, wordt de validatiecyclus van nieuwe informatie bij wiki's omgedraaid. Nadien kan je zien welke nieuwe informatie er beschikbaar is en kan iedereen deze eventueel aanpassen of aanvullen. Wiki's zijn ook veel minder sexy en minder gehyped in vergelijking met Twitter of social networking tools als Facebook en Linkedin.

De resultaten van de survey die betrekking hebben op wiki's hebben mij aangenaam verrast. Vooral dat de tevredenheid het hoogste is van alle onderzochte social media is een hoopgevend teken.

De onderzoekers geven aan dat de adoptie van social media bij de Inc 500 bedrijven aanzienlijk hoger ligt in vergelijking met de Fortune 500 bedrijven (de grootste bedrijven). Uit andere onderzoeken is ook reeds gebleken dat Belgische en Europese bedrijven qua toepassing van social media achter lopen op de bedrijven in de Verenigde Staten. Welke onderzoekers nemen het op zich om na te gaan hoe het gebruik van wiki's en social media in Belgische bedrijven staat ?

De hierboven vermelde resultaten zijn gebaseerd op een telefonisch survey, waar uiteindelijk 30% van de gecontacteerde Inc 500 bedrijven aan deelgenomen heeft. De foutenmarge op de resultaten is daardoor 7%, wat toch aanzienlijk is. Enige terughoudendheid is bijgevolg aangewezen bij de interpretatie van de verschllen in de scores. Hieronder kan u alvast de plaatjes uit het onderzoek terugvinden.

How familiar are you with the following social media ?


Which of the following types of social media does your company currently use ?


If you are currently not using social media, do you plan to ?


If you have been using social media have they been successful ?


Does your company use any of the following social media tools to communicate with other companies like vendors, suppliers, partners, etc ?

25 januari 2010

Haïti op Twitter in België en Nederland

Op dinsdag 12 januari 2010 beefde de aarde in Haïti. Wereldwijd ontstonden er acties van solidariteit om de slachtoffers van de aardbeving ter hulp te schieten. In Nederland werd het samenwerkingsverband van de hulporganisaties dat gebruik maakt van giro 555 geactiveerd. In België heeft het samenwerkingsverband van hulporganisaties, dat gebruik maakt van rekeningnummer 000-000012-12, de actie Haïti Lavi opgestart, met 1212.be als website.

Talrijke Twitter gebruikers uit België en Nederland besteedden ook aandacht aan deze solidariteitsacties in hun Twitter berichten. De afgelopen week heb ik met behulp van de Twitter Search API opgevolgd hoe vaak de termen "giro 555", "radio 555", "haiti lavi", "haiti 4666", "haitchie", "radio 1212", "1212.be" in Twitter berichten voorkwamen. Het eerste plaatje toont het aantal Twitter berichten voor de Belgische Haïti acties. "Radio 1212", wat verwijst naar de gemeenschappelijke radiouitzending op vrijdag 22 januari 2009, steekt boven de andere termen uit.


Het aantal berichten voor de Belgische Haïti acties kan je vergelijken met het aantal berichten van de Nederlandse acties in de onderstaande grafiek. Van 13 januari 2009 tot 24 januari 2009 heb ik voor de Belgische Haïti acties 603 Twitter berichten van 318 verschillende Twitter gebruikers opgespoord. Voor de Nederlandse Haïti acties waren er 12.227 Twitter berichten van 6.198 verschillende Twitter gebruikers. De verhouding van België tot Nederland verhoudt zich als 1 tot 20 (5%).


De opbrengst van de giro 555 actie was meer dan 40 miljoen euro (bron De Morgen), wat door de Nederlandse overheid verdubbeld werd. In België stond de teller vrijdag op 9,3 miljoen euro (bron De Morgen). De verhouding tussen de opbrengsten van de acties in beide landen is al iets minder nadelig voor België, 9,3 gedeeld door 40 geeft 23%. Nederlanders hebben eens te meer bewezen dat ze voor noodsituaties guller zijn dan Belgen. Nederlanders zijn ook wel iets talrijker dan de Belgen (16,5 miljoen versus 10,5).

22 januari 2010

Obama 1 jaar later

De site Obameter houdt in detail bij in welke mate president Barack Obama zijn beloftes van tijdens de verkiezingscampagne waar maakt. Begin vorig jaar heb ik voor de eerste keer een bericht aan de Obameter gewijd. De huidige stand van zaken - na 1 jaar in functie - kan je in het onderstaande plaatje bekijken.


De resultaten zien er bemoedigend uit. Reeds 18% van de beloftes zijn ingelost, voor een bijkomende 7% is er een compromis gevonden. Slechts 3% van de beloftes is niet ingelost. Mij lijkt dit een prima score te zijn.

Het zou leuk zijn om ook voor de Belgische (& Vlaamse) politiek ook zo'n instrument te kunnen beschikken [kranten waarop wachten jullie ?]. Het probleem met de Belgische (& Vlaamse) politiek is echter dat de politieke partijen hier steeds coalities moeten maken waar steeds delicate evenwichten moeten gezocht worden. Geen enkele partij mag te veel scoren, maar ook niet te weinig. Desalniettemin zou het toch een leuk idee kunnen zijn ... Misschien te onthouden voor de volgende verkiezingen.

18 januari 2010

Haïti op Twitter


De ramp in Haïti laat ook de Twitter gebruikers niet onberoerd. Al enkele dagen kan je Haïti in de lijst van de Twitter trending topics terugvinden, dit is de lijst van de vaakst gebruikte hashtags in Twitter boodschappen.

De Twitter gebruikers hebben het daar niet bij gelaten. Sommige Twitter gebruikers zijn ook bereid een financiële inspanning te doen voor Haïti. Er is enerzijds de officiële Haïti Lavi actie, van het Belgisch Consortium van Noodhulpsituaties. Dit consortium maakt gebruik van het rekeningnummer 12-12 en heeft ook de website 1212.be geregistreerd. Twitter user @1212 is reeds in gebruik (zonder enige activiteit evenwel), Twitter user @haitilavi kon nog wel aangemaakt worden. Er is ook al een Facebook pagina voor Haïti Lavi. De Facebook pagina heeft reeds meer dan 2200 fans, de Twitter user heeft nog maar 68 followers.


Het reclamebureau Nocus heeft Haitchie gelanceerd. Deze actie omvat zowel een website, als een oproep naar Twitter gebruikers om via een Twitter bericht bekend te maken welk bedrag ze doneren aan één van de hulporganisaties. De Twitter pagina @haitchi was niet meer vrij. Een Facebook pagina voor Haitchie heb ik niet gevonden.


Hoe staat het met de populariteit van Haïti Lavi, 1212.be en Haitchie op Twitter ? Hoeveel Twitter gebruikers hebben al Twitter brerichten geplaatst waarin deze termen voorkomen ? In verhouding met de omvang van de ramp waren er tot nu toe maar bitter weinig Twitter gebruikers die in Twitter berichten verwezen naar deze termen, althans de berichten die Twitter Search kon terugvinden. Haitchie is het vaakst vermeld (76 keer door 23 verschillende Twitter gebruikers) gevolgd door Haïti Lavi en haitilavi in één woord (39 vermeldingen door 23 Twitte gebruikers). De URL 1212.be is nog maar 19 keer vermeld door 18 Twitter gebruikers.


De heisa op Twitter rond Music For Life van december laatstleden (rond muggennetten) had veel meer impact, zie hiervoor dit bericht. In Nederland mobiliseren ze telkens massaal indien er een humanitaire ramp is. Daarvoor gebruiken ze Giro 555. Het verloop van het aantal Twitter berichten over Giro 555 is indrukwekkend, zeker als je het aantal berichten vergelijkt met de Belgische acties.


Het goede nieuws aan Haitchie is dat er al een mooie start gemaakt is. Hopelijk schieten de Twitter gebruikers alsnog in gang om ook voor Haïti hun goed hart te tonen.

14 januari 2010

Social Media Monitoring Anno 2010

Het Paladin gebeuren (IE8 die zich voordeed als een nieuwe Belgsiche browser) is een leuke case om na te gaan welke gratis monitoring diensten er op dit ogenblik ter beschikking staan. Als er in dit overzicht nog gratis monitoring diensten ontbreken, dan mag je mij dit steeds laten weten via de bedenkingen onderaan.

In de eerste plaats zijn er de klassieke zoekmachines.

Google internet search : 870 resultatenYahoo web search : 463 resultatenBing web search : 155 resultaten, ter info Microsoft is de eigenaar van Bing en de initiatiefnemer van de Paladin actieVervolgens zijn er de blogzoekmachines.

Technorati blog search : geen enkel resultaatBlogpulse : geen enkel resultaatIcerocket blog search : 1 resultaatTwingly blog search : 5 resultatenTrendpedia blog search : 5 resultatenGoogle blog search : 29 resultatenBloglines : 46 resultatenBlogoloog (tweets weggefilterd) : 7 resultatenVoor Twitter zijn er ook enkele monitoringdiensten.

Twitter searchTweetscanTweetmemeAggregatoren mogen niet ontbreken in dit overzicht.

Addict-o-maticSocialmention, bizar dat volgens deze site het sentiment uitgesproken neutraal is en iets meer positief dan negatief, die indruk had ik niet afgaande op de Twitter boodschappenTrendrr : geen resultatenEn dan zijn er nog enkele overige monitoringsites die in geen van de vorige lijstjes thuis hoorden.

Boardtracker : geen resultatenFacebook Lexicon : geen resultatenFriendfeed

10 januari 2010

Bizz over bloggen

Zopas maakte iemand mij attent op een artikel in het tijdschrift Bizz, in het december 2009 - januari 2010 nummer : Wat schrijven bloggers over uw merk ?


Het artikel lijkt gebaseerd te zijn op een gesprek met Annelies De Meulenaere, werkzaam bij het communicatieadviesbureau Akkanto, zij wordt als enige vermeld in de marge van dit artikel. Een link naar de Akkanto website wordt niet vermeld, wel een link naar de persoonlijke blog van Annelies De Meulenaere : Beyond PR. In 2009 verschenen op deze Engelstalige blog 37 verschillende berichten, het laatste op 8 december 2009. In één van de berichten vond ik zelfs een link naar mijn blog, hoera. Ik kende Annelies De Meulenaere overigens nog niet. En op basis van de resultaten van de zoekmachines had ik niet de indruk dat Annelies De Meulenaere al geconnecteerd is aan de Belgisch blog-scene.

Terug naar het Bizz-artikel over bloggen. In dit artikel staan toch een aantal uitspraken waar toch enige bedenkingen kunnen geuit worden.
"via blogzoekmachines zoals Bloglines of Technorati"
Bloglines zou ik eerder als een RSS-feedreader beschouwen. Technorati is inderdaad een blogzoekmachine, maar het afgelopen jaar heeft Technorati geen potten meer gebroken en is het de facto irrelevant geworden voor het Belgische bloggebeuren. Andere blogmonitoring diensten, zoals Attentio, Nielsen Blogpulse, Google Alerts, Icerocket komen helemaal niet aan bod in het artikel.
"Met blogmonitoring reageert u op wat anderen schrijven, maar door zelf te blogggen kunt ú de toon zetten."
Volledig mee akkoord. Op de site van Akkanto, wat volgens het Bizz-artikel toch een communicatieadviesbureau is, kan ik geen bedrijfsblog vinden. Blijkbaar hebben ze wel de weg naar Twitter gevonden, maar op de Twitter account is er nog geen enkele bedrijvigheid te bespeuren. Een medewerkster van Akkanto verkondigt via een artikel in Bizz een standpunt dat door haar eigen werkgever nog niet gevolgd wordt.

Blogmonitoring was een tijdje terug zeker relevant. Ondertussen moet het opvolgen van wat over een persoon of een bedrijf geschreven wordt zeker niet beperkt blijven tot blogs. Twitter en Facebook zijn communities die op dit ogenblik een veel grotere impact hebben dan blogs. Het is dan toch spijtig deze helemaal niet aan bod in het recent artikel in Bizz.

In het laatste blokje bij het artikel wordt verwezen naar een vroeger verschenen Bizz artikel over dit onderwerp : Een bedrijfsblog die mag gezien kan worden. Dit artikel, dat in maart 2007 nummer van Bizz verschenen is, is gratis te vinden op de Bizz website, via deze link en vervolgens doorbladeren naar pagina 36 en 37. Dit artikel is gebaseerd op een gesprek van Geert Van Coillie, CEO van C Box. In het artikel wordt ook verwezen naar de eigen blog van Geert Van Coillie. Maar het laatste bericht - Freeconomics en alles wordt gratis - dateert van 12 mei 2008. Neemt hij bloggen dan wel voldoende serieus, het laatste bericht dateert van 12 mei 2008. C Box positioneert zich toch als een communicatieadviesbureau : "We kunnen u begeleiden in gedrukte media, online toepassingen of persrelaties."

Ik vraag mij af of Bizz wel zelf toepast wat in het tijdschrift voorgesteld wordt. Er is inderdaad een Bizz Blog. Het laatste artikel dateert van een maand terug (9 december 2009), het artikel daarvoor van 23 november 2009. Op de 10 berichten (die teruggaan tot 28 augustus 2009) waren er welgeteld 3 artikels met slechts 1 reactie. Een zeer actief medium kan je de Bizz blog bijgevolg zeker niet noemen.


En hoe lang zou het duren eer Bizz, Akkanto, Annelies De Meulenaere, Geert Van Coillie of C Box dit blogbericht opmerken ? Zouden ze blogmonitoring ook in de praktijk toepassen ?

09 januari 2010

Vliegtuigjes kijken

Als je in (pseudo) real time het vliegverkeer in Europa wil bekijken kan je bijvoorbeeld een blik werpen op één van de volgende sites.

Radarvirtuel - Europa


Flightradar24 - Europa


Air Traffic Zurich - Zwitserland


Casper - Nederland


Titigti - NederlandAls je nog andere real time air traffic trackers voor Europa kent, dan mag je mij dit steeds laten weten via de bedenkingen.

Paladin


Nu maandag wordt het mysterie achter Paladin, de eerste browser van Belgische bodem, ontsluierd. Ofwel is het echt een browser waarvan de beta-versie vanaf maandag te downloaden valt, ofwel is het de lancering van één of ander product. Michel heeft bij de start van de Paladin promotie actie via Adhese al een interessante analyse gemaakt.

Slechts enkele Twitter gebruikers hebben de laatste dagen getpaladin vermeld.

De Blogoloog vindt evenmin veel blogposts over getpaladin.Zou het verhaal dat Paladin nu echt een nieuwe browser is kunnen kloppen ?

Een paladin is volgens de Engelstalige Wikipedia pagina een "foremost warriors of Charlemagne's court". De Nederlandstalige versie van Wikipedia gaat nog verder in de tijd terug : ""De term paladijn (afgeleid van 'palatinus' meervoud: 'palatini') werd voor het eerst gebruikt in het Oude Rome voor de kamerheer van de keizers en voor de keizerlijke paleiswacht."

De makers van Paladin (uitsluitend heren overigens) wel juiste naam voor hun product gekozen ? De naam Paladin is immers al voor een heleboel top level domains (TLD's) ingenomen.


Getpalidan is daarentegen enkel geregistreerd voor .be en .com, beide domeinnamen verwijzen naar dezelfde site.


Als Paladin toch zo'n goede nieuwe browser zou zijn, waarom heeft men dan nagelaten getpaladin voor de andere populaire TLD's te registeren ? Waarom heeft men voor paladin gekozen, de domeinnamen voor de meeste TLD's zijn al ingenomen. Zou een betere benaming dan niet eerder gepast zijn ? Of zou het zoeken naar een originele en nog beschikbare naam en het registreren van de domeinnaam voor de TLD's teveel tijd en teveel geld gekost hebben ?

Veel SEO-moeite hebben de paladin boys ook nog niet toegepast om paladin en getpaladin hoog te laten scoren in Google. Zowel voor "Paladin" als voor "Getpaladin" scoren ze niet hoog in Google.Het Engelstalige wikipedia artikel over paladin geeft ook nog de volgende info over paladin : "Many later games have followed suit depicting the Paladin as a holy knight and paragon of virtue and goodness." In de Nederlandstalige versie van Wikipedia gaat men nogmaals een stapje verder : "In de fantasy-literatuur verwijst de term "paladijn" naar een voorvechter voor zijn Godheid en bestrijder van het kwaad. Hij of zij verkrijgt hiervoor van deze Godheid bijzondere vaardigheden. Daardoor heeft hij toegang tot helende krachten alsook uitzonderlijke strijdvaardigheid."

Zou het zijn dat iemand een spelletje met de bloggers en de Twitter gebruikers aan het spelen is ?

05 januari 2010

Belgian Social Media Monitor - bezoekcijfers - januari 2010

In het vorige bericht kon u vernemen hoeveel blogs, Twitter accounts, Linkedin profielen en Facebook accounts er zijn in België op dit ogenblik. Naar goede maandelijkse traditie wordt het eerste deel van de Belgian Social Media Monitor met de volume-cijfers gevolgd door een tweede deel met trafiek-cijfers. Hoe vaak de social media sites vanuit België bezocht ? Hiertoe heb ik hieronder bezoekcijfers van enkele social media sites volgens diverse publieke bronnen samengebracht.

CIM Metriweb
Deze maand stel ik eerst de CIM Metriweb cijfers voor. Metriweb is een systeem opgezet door de CIM waar de trafiek op websites exact kan gemeten worden aan de hand van tags die in de HTML-code van de pagina's opgenomen is. Slechts vier social network sites plaatsen reeds de CIM tags op hun site. Deze cijfers zijn correct, in die mate dat ze afkomstig zijn van de telling van effectieve consultaties van de pagina's.

MSN Belgium
611.314 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 15%
1.117.291 average daily visits on the last 7 days, een daling van 15%

Netlog
384.339 average daily visitors on the last 7 days, een daling van 6%
753.591 average daily visits on the last 7 days, een stijging van 1%

seniorennet
84.927 average daily visitors on the last 7 days, een stijging van 7%
109.428 average daily visits on the last 7 days, een stijging van 9%

Skyrock
199.973 average daily visitors on the last 7 days, status quo
362.101 average daily visits on the last 7 days, een stijging van 8%

In de onderstaande grafiek kan u nogmaals de evolutie van de average daily visitors over de voorbije maanden bekijken.


Waarde 100 werd telkens toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Dit leidt tot de onderstaande rangschikking over de voorbije maanden. Seniorennet is de enige site die er in slaagt de afgelopen maand sterk te stijgen, de andere drie sites blijven ter plaatse of gaan achteruit.Alexa traffic rankings
Alexa traffic rankings geven aan hoe vaak een site bezocht wordt, althans volgens de informatie die Alexa kan verzamelen. De betrouwbaarheid van Alexa, waar de informatie over het bezoek aan de sites voornamelijk zou bepaald worden door personen die de Alexa toolbar geïnstalleerd hebben in hun browser. Alexa geeft ook rangschikkingen van bezochte sites per land. Ik heb een selectie gemaakt van verschillende social network sites zoals ze voorkomen in de Alexa Top Sites in Belgium. De cijfers van Alexa moeten misschien met een korrel zout genomen worden. De reden dat ik ze hier toch opneem is dat verschuivingen van de ene maand naar de andere inzicht kunnen geven in evoluties.

Facebook : traffic rank 2, status quo
Skyrock : traffic rank 8, status quo
Netlog : traffic rank 12, 3 plaatsen gezakt
Blogger : traffic rank 13, status quo
Overblog : traffic rank 30, 2 plaatsen gezakt
MySpace : traffic rank 40, 5 plaatsen gezakt
Wordpress : traffic rank 41, status quo
Twitter : traffic rank 47, 5 plaatsen gestegen
Linkedin : traffic rank 67, 13 plaatsen gestegen
Flickr : traffic rank 68, 7 plaatsen gezakt
Badoo : traffic rank 89, 27 plaatsen gezakt
Skynetblogs : traffic rank 100, 4 plaatsen gestegen
Canalblog : traffic rank 106, 10 plaatsen gestegen
Skyrock.net : traffic rank 128, 6 plaatsen gestegen
Centerblog : traffic rank 140, 3 plaatsen gestegen
Hi5 : traffic rank 186, 3 plaatsen gestegen
Unblog.fr : traffic rank 232, 3 plaatsen gestegen
Paperblog : traffic rank 246, 17 plaatsten gestegen
Typepad : traffic rank 268, 46 plaatsen gezakt
Skyblog : traffic rank 283, 65 plaatsen gezakt
Seniorennet.be : traffic rank 286, 16 plaatsen gezakt
Hyves.nl : traffic rank 294, 5 plaatsen gestegen
Blog4Ever : traffic rank 358, 47 plaatsen gezakt
Digg : traffic rank 377, 11 plaatsen gestegen
Orkut : traffic rank 404, 60 plaatsen gezakt
Ning : traffic rank 449, 3 plaatsen gezakt
Bloggen.be : traffic rank 472, 21 plaatsen gezakt

Op de grafiek hieronder kan u de evolutie van de Alexa traffic ranks van de afgelopen maanden zien. Voor de top sites zijn de plaatsen relatief stabiel. Voor de sites die volgens Alexa in België een traffic rank hoger dan 100 krijgen is er heel wat variatie. Gezien de betwijfelbare reputatie van Alexa is het niet duidelijk of deze variaties te wijten zijn aan de stijgende of dalende populariteit of door de onnauwkeurig karakter van Alexa.


Google Trends

Google Trends laat toe informatie te krijgen over het aantal bezoekers uit een specifiek land voor één of meerdere opgegeven websites - op voorwaarde dat je ingelogd bent met je google account. Het aantal bezoekers volgens Google Trends voor een aantal social network sites vanuit België kan u hieronder vinden. Google Trends biedt geen informatie aan over de trafiek naar de eigen Google websites, zoals blogger.com, blogspot.com of orkut.com.

Facebook : 300k daily users, 250k vorige maand
Netlog : 55k daily users, 48k vorige maand
Skyrock : 32k daily users, 35k vorige maand
Wordpress : 11k daily users, 7k vorige maand
Linkedin : 10k daily users, 5k vorige maand
Skynetblogs : 8k daily users, 7k vorige maand
MySpace : 8k daily users, 9k vorige maand
Seniorennet.be : 7k daily users, status quo
Twitter : 7k daily users, 5k vorige maand
Skyblog.com : 6k daily users, status quo
Flickr : 6k daily users, 5k vorige maand
Badoo : 4k daily users, 5k vorige maand
Canalblog : 4k daily users, 5k vorige maand
Hi5 : 4k daily users, 3k vorige maand
Bloggen.be : 3k daily users, status quo
Typepad : 3k daily users, status quo
Hyves.nl : 2,5k daily users, status quo
Centerblog.net : 2k daily users, status quo
Paperblog.fr : minder dan 2k daily users, status quo
Unblog.fr : minder dan 2k daily users, status quo
Blog4Ever.com : 1k daily users, status quo
Ning.com : 1k daily users, status quo
Livejournal.com : minder dan 1k daily users
Digg.com : minder dan 1k daily users

Op de grafiek hieronder kan u de evolutie van de Google Trend cijfers van de afgelopen maanden zien. Voor Google Trends is er één site die er boven uit steekt (Facebook), gevolgd door twee sites die nog boven het peloton uitkomen (Netlog en Skyrock). De overige sites vormen een gekleurde cluster. Vermoedelijk zijn de variaties in de waarden die Google Trends elke maand voorstelt niet significant.


Google Adplanner
Vanaf deze maand is er een nieuwe bron bijgekomen, meer bepaald Google Adplanner. Bovendien kan ik u reeds de vergelijking van de cijfers van januari 2010 met de situatie van begin december 2009 tonen.

Google Adplanner geeft zowel Unique visitors (estimated cookies) als Unique visitors (users). De verklaring van Google voor beide zijn :
Unique visitors (estimated cookies) : Approximate number of cookies on a site over a specific month as determined by Google Ad Planner's algorithms. With the unique visitors (estimated cookies) metric, you can get an idea of a site's overall traffic.
Unique visitors (users) : The estimated, unduplicated number of people who visit a site over a specific month.

Hieronder kan u dezelfde social media sites nogmaals terugvinden, gesorteerd op het aantal unique visitors (estimated cookies), wat bijgevolg overeen zou moeten komen met het totale bezoek aan de social media sites vanuit België.

Facebook : 9.000k unique visitors (estimated cookies), 9.100k vorige maand
Netlog : 2600k unique visitors (estimated cookies), 2600k vorige maand
Skyrock : 2000k unique visitors (estimated cookies), 2100k vorige maand
Wordpress : 1600k unique visitors (estimated cookies), 1600k vorige maand
Skynetblogs.be : 1300k unique visitors (estimated cookies), 1300k vorige maand
MySpace : 1000k unique visitors (estimated cookies), 1100k vorige maand
Flickr : 920k unique visitors (estimated cookies), 1000k vorige maand
Linkedin : 750k unique visitors (estimated cookies), 760k vorige maand
Twitter : 670k unique visitors (estimated cookies), 630k vorige maand
Canalblog : 630k unique visitors (estimated cookies), 630k vorige maand
Seniorennet.be : 570k unique visitors (estimated cookies), 610k vorige maand
Typepad : 470k unique visitors (estimated cookies), 570k vorige maand
Centerblog.net : 470k unique visitors (estimated cookies), 480k vorige maand
Badoo : 380k unique visitors (estimated cookies), 470k vorige maand
Paperblog : 430k unique visitors (estimated cookies), 420k vorige maand
Bloggen.be : 390k unique visitors (estimated cookies), 380k vorige maand
Unblog.fr : 390k unique visitors (estimated cookies), 390k vorige maand
Hyves.nl : 290k unique visitors (estimated cookies), 290k vorige maand
Hi5 : 290k unique visitors (estimated cookies), 240k vorige maand
Ning : 200k unique visitors (estimated cookies), 220k vorige maand
Digg : 180k unique visitors (estimated cookies), 180k vorige maand
Blog4Ever : 140k unique visitors (estimated cookies), 140k vorige maand
Livejournal : 84k unique visitors (estimated cookies), 92k vorige maand

Hieronder kan je twee grafieken vinden, zowel voor de "Unique visitors (estimated cookies)" als de "Unique visitors (users)". Eens te meer steekt Facebook er met kop en schouder boven uit.Zo, nu heeft u uw maandelijkse portie bezoekcijfers van de social media sites vanuit België weer gehad.

Related Posts with Thumbnails