B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 januari 2010

Social Media in the 2009 Inc. 500

Het Center for Marketing Research at the University of Massachusetts Dartmouth heeft de resultaten bekend gemaakt van een survey naar het gebruik van social media bij de Inc 500 bedrijven, de lijst van snelst groeiende bedrijven in de Verenigde Staten.

Bij de onderzochte social media bevonden zich ook wiki's. De belangrijkste conclusie met betrekking tot de kennis over en het gebruik van wiki's in de onderzochte bedrijven zijn :
* Wiki's zijn gekend binnen een aanzienlijk deel van de Inc 500 bedrijven (40%), andere social media blijken zoals kon verwacht worden veel bekender te zijn (social networking, blogging, Twitter).
* Bij een kwart van de Inc 500 bedrijven worden wiki's effectief gebruikt en nog 15% van de bedrijven wordt het gebruik ervan gepland.
* Bij de Inc 500 bedrijven die wiki's gebruiken is de tevredenheid zeer groot, meer dan voor andere social media.
* Wiki's worden amper gebruikt om te communiceren met andere bedrijven, hiervoor scoren andere social media veel beter.

Van de onderzochte social media tools vergt de invoering van wiki's vermoedelijk de grootste impact binnen bedrijven. Het gebruik van wiki's brengt met zich mee dat werknemers een andere manier van informatie delen en publiceren moeten eigen maken. In plaats van vooraf informatie te controleren, wordt de validatiecyclus van nieuwe informatie bij wiki's omgedraaid. Nadien kan je zien welke nieuwe informatie er beschikbaar is en kan iedereen deze eventueel aanpassen of aanvullen. Wiki's zijn ook veel minder sexy en minder gehyped in vergelijking met Twitter of social networking tools als Facebook en Linkedin.

De resultaten van de survey die betrekking hebben op wiki's hebben mij aangenaam verrast. Vooral dat de tevredenheid het hoogste is van alle onderzochte social media is een hoopgevend teken.

De onderzoekers geven aan dat de adoptie van social media bij de Inc 500 bedrijven aanzienlijk hoger ligt in vergelijking met de Fortune 500 bedrijven (de grootste bedrijven). Uit andere onderzoeken is ook reeds gebleken dat Belgische en Europese bedrijven qua toepassing van social media achter lopen op de bedrijven in de Verenigde Staten. Welke onderzoekers nemen het op zich om na te gaan hoe het gebruik van wiki's en social media in Belgische bedrijven staat ?

De hierboven vermelde resultaten zijn gebaseerd op een telefonisch survey, waar uiteindelijk 30% van de gecontacteerde Inc 500 bedrijven aan deelgenomen heeft. De foutenmarge op de resultaten is daardoor 7%, wat toch aanzienlijk is. Enige terughoudendheid is bijgevolg aangewezen bij de interpretatie van de verschllen in de scores. Hieronder kan u alvast de plaatjes uit het onderzoek terugvinden.

How familiar are you with the following social media ?


Which of the following types of social media does your company currently use ?


If you are currently not using social media, do you plan to ?


If you have been using social media have they been successful ?


Does your company use any of the following social media tools to communicate with other companies like vendors, suppliers, partners, etc ?

Related Posts with Thumbnails