B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

30 juni 2010

Twitter in België

Al een tijdje kon u op mijn Twitter account @bvlg enkele "twitterweetjes" vernemen. Ik heb deze en andere brokjes informatie over de verspreiding van Twitter in België hieronder samengebracht.

22 juni 2010

Facebook in België

Hoe staat het met Facebook in België ? Goed zou ik zo zeggen. Als u concrete cijfers wil over het aantal Facebook-gebruikers uit België, kan u ik zeker aanraden telkens in het begin van de maand een kijkje te nemen op de maandelijkse Belgian Social Media Monitor. In de laatste editie, deze van begin juni 2010, waren het er 3.500.540.

Dit aantal kan je overigens ook zelf opzoeken via "Advertise on Facebook". Het aantal gebruikers dat ik zojuist bekwam was 3.491.620.


Er zijn twee sites die het aantal Facebook gebruikers per land nauwkeurig in het oog houden. Checkfacebook heeft een tijdje de cijfers niet kunnen actualiseren omdat Facebook het onmogelijk gemaakt voor Checkfacebook om de cijfers op te vragen. Dit is ondertussen verholpen.


Een andere site is Facebakers. De pagina met info over België heeft een rechtstreeks adres. Persoonlijk ben ik geen fan de visualisatie van Facebakers. Vooral de 3D-grafiek van de age distribution kan een pak beter. Maar dit is een heel ander debat.


Facebakers is pas sinds 1/1/2010 begonnen met het verzamelen van dagelijkse statistieken per land. Ik heb in het verleden door middel van verschillende berichten op dit blog een overzicht gegeven van het aantal Facebook gebruikers in België. In het onderstaande plaatje kan u de evolutie zien van het totaal aantal Facebook gebruikers en het aantal Facebook gebruikers voor België. De groei in België is een pak minder dan de groei wereldwijd. Met 3,5 miljoen Facebook gebruikers op 10,5 inwoners zit er overigens nog zo veel groei meer in, andere landen hebben een veel lagere penetratie en bijgevolg nog meer potentie tot groei.

21 juni 2010

NMBS en social media

In het social media gebeuren slaat de NMBS de laatste week geen al te beste figuur. Eerst werd bekend dat de NMBS de website irail.be uit de lucht wou, wegens vermeend inbreuk op de rechten van de NMBS. De naamswijziging van De Post naar bpost gaf aanleiding tot een aantal suggesties voor een nieuwe naam voor de NMBS (zoals b-late, b-patient en b-gone). De kers op de taart is echter het verbod van de NMBS voor derden om links te leggen naar de website van de NMBS (ZDNet-bericht).

In een eerste bericht op dit blog had ik al stilgestaan op het aantal reacties en kliks voor de eerste berichten in het kader van de "irail.be"-story. Hieronder vind je nog enkele leuke grafiekjes.

Blogpulse wordt steevast vermeld als trendwatching tool voor de blogosfeer. Het plaatje hieronder voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL toont echter geen piek voor de laatste dagen. Zou Blogpulse wel voldoende Belgische blogs scannen ?


Icerocket laat ook toe een trendrapport voor blogs aan te maken. Het leuke is dat Icerocket ook het aantal blogberichten vermeldt dat per dag teruggevonden wordt, in dit geval voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL. Voor NMBS zijn dit er maar 1,87. Het feit dat er zich geen piek manifesteert voor de laaste dagen lijkt mij weer een indicatie dat onvoldoende Belgische blogs gescand worden. Icerocket laat ook toe Twitter berichten te doorzoeken, bijvoorbeeld voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL. Op dit ogenblik wordt van deze resultaten nog geen trendgrafiek aangemaakt.


Trendpedia is een trendwatching tool voor de blogosfeer ontwikkeld door het Belgische Attention. Het aantal posts voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL gaat wel in stijgende lijn, maar van een plotse toename is zeker geen sprake. Nogmaals leidt dit tot de bedenking dat misschien onvoldoende Belgische blogs gescand worden.


Sinds de integratie van Twitter berichten in Linkedin laat Linkedin ook toe de buzz over bedrijven in kaar te brengen. Je kan per keer maar één enkele term opgeven als je een grafiek wilt. Voor NMBS was er vorige week inderdaad een piek (in Twitter berichten), maar het hoogtepunt van de piek lijkt voorbij te zijn. Dit kan ook te wijten zijn dat de berichten van maandag nog niet meer in de grafiek verwerkt zijn ...


Socialmention is nog een andere site waar trend uit diverse social media sites opgevolgd worden. Het is wel sprekend (althans voor Socialmention) dat het meerderheid van de gevonden verwijzingen voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL als neutraal beschouwd worden, er zouden slechts 5 negatieve verwijzingen zijn.


Ik heb zelf een poging gewaagd om de Twitter berichten waarin de termen NMBS, SNCB en IRAIL voorkwamen op te vragen en grafisch voor te stellen. Uit het plaatje dat op basis van die info afgeleid werd, blijkt wel dat er de voorbije dagen meerdere pieken waren.


Sommige bedrijven besteden terecht aandacht aan de aandacht die deze bedrijven en hun producten en diensten in het social media gebeuren krijgen. De NMBS lijkt op basis van de standpunten die de medewerkers ervan innemen niet tot deze groep van bedrijven te behoren. De resultaten van de (gratis) tools die ik hierboven opgenomen heb tonen aan dat deze tools op dit ogenblik onvoldoende in staat zijn de buzz van dit specifiek voorval te capteren. Hopelijk zijn de betalende tools een pak beter en zijn ze hun geld waard.

16 juni 2010

Werken E40

Sinds zondagnamiddag 13 juni wordt er gewerkt op de E40 tussen Bertem en Brussel. De vier normale rijstroken worden hierbij herleid tot drie versmalde rijstroken. Het verkeer dat van Luik/Haasrode komt wordt van 3 rijstroken uiteindelijk tot één enkele rijstrook herleid. Op maandagmorgen leidde dit tot wachttijden van twee uren, de file stond blijkbaar tot Tienen.

Op zondagmiddag was ik al langs de E40 naar Brussel gereden. Wat mij opviel was in de eerste plaats dat de oprit Bertem (richting Brussel) nog steeds open bleef, maar eigenlijk zonder invoegstrook, wat van het invoegen een delicate zaak maakt. Een andere zaak die mij opviel was het feit dat er op zondagmiddag al veel bedrijvigheid was. Vaak blijven werken er lange tijd bijliggen zonder enige bouwactiviteit, was hier zeker niet het geval was.

In tegenstelling tot wat u misschien verwachtte had ik maandagmorgen zo goed als geen bijkomende last van de werken, integendeel zelfs. Ik neem oprit Bertem op de E40 richting Brussel. Op de oprit zelf was er rond acht uur maar een korte invoegrij. Het invoegen verliep al bij al vrij vlot. Van Bertem tot Zaventem verliep het verkeer op de versmalde rijstroken tegen minstens 70 km/u (de opgelegde maximumsnelheid). Een dergelijke snelheid wordt tijdens een "normale" ochtendspits vaak niet behaald. Aan de volgende werken op de E40, aan het viaduct over de Brussel Ring, was er gelukkig geen extra vertraging meer. Toen ik op het einde van de E40 aan de Reyerstunnels kwam bleek dat de files daar ook minder lang waren in vergelijking met anders, het verkeer was immers vóór Leuven opgehouden. Twee collega's hadden veel tijd verloren tussen Haasrode en Bertem, de ene collega die traditioneel zeer vroeg komt bijna een uur, de andere die wat later komt meer dan een uur. Om deze collega's wat uit de nood te helpen had ik hen een alternatieve route voorgesteld tussen afrit Haasrode en oprit Bertem.

Dinsdagmorgen verliep het verkeer voor mij al wat minder vlot. Op het traject van mijn woonplaats naar Bertem was al wat meer verkeer te merken. Een aantal automobilisten had de sluipwegen opgezocht. Aan de oprit te Bertem stond al een veel langere rij invoegende wagens. De N3, ook gekend als de Tervuursesteenweg van Leuven van Brussel, was ook goed gevuld, met automobilisten die hoopten een snellere route tussen Leuven en Bertem te vinden. Aan de Reyerstunnels en specifiek aan het Meiser ronde punt te Brussel stonden naar goede gewoonte een heleboel auto's aan te schuiven. Uit onderzoek blijkt overigens dat tijdens de ochtendspits op dinsdag de files het langste zijn. De ene collega was pas veel later naar Brussel gekomen en was toch maar langs de werken gekomen (met zeer beperkte extra vertraging). De andere collega had de alternatieve route genomen, wat haar goed bevallen was. Op dinsdagavond had ik nog van enkele dorpsgenoten vernomen dat op de secundaire wegen in het Dijleland veel meer wagens reden. Dit belooft voor de komende weken voor streekgenoten die langs deze sluipwegen wonen.

De verkeersdrukte op woensdag was al minder erg in vergelijking met dinsdag. Ik had echter de indruk dat nog meer automobilisten de sluipwegen tussen Haasrode en Bertem opgezocht hadden. En de N3 voerde nog meer wagens aan dan dinsdag. De rij van aanschuivende wagens aan de oprit te Bertem reikte nog veel verder dan dinsdag. Op de E40 verliep het nogmaals zeer vlot. En aan de Reyerstunnel en het Meiser rond punt was er zo goed als geen file.

Al bij al mag ik tot nu toe niet klagen van de werken op de E40 richting Brussel. Hopelijk blijft dit zo de komende weken. Alle dagen was er een grote bedrijvigheid op de afgesloten rijstroken (verwijderen van asfalt, opbreken van eerdere - mislukte - herstellingen). Indien er aan dit ritme gewerkt wordt bestaat misschien de kans dat de einddatum naar voor geschoven wordt. Ik heb al wel opgemerkt dat op de E40 richting Leuven vanaf Zaventem voorbereidingen genomen worden om de rijstroken daar ook te versmallen (wat te merken is aan verfstrepen op de weg). Als men daar ook begint te werken, dan is het pendelverkeer tussen Brussel en Leuven in beide richtingen een opeenvolging van werken. Maar gelukkig komt aan alle werken ooit een einde ...

NMBS haalt iRail.be offline

iRail.be was een gratis iphone applicatie waar je trein-info kon bekijken. Deze applicatie was al twee jaar gelanceerd. Recent heeft de ontwikkelaar een dwingende brief van de NMBS gekregen, een brief van het type "cease and desist". De ontwikkelaar werd dringend verzocht de applicatie offline te halen, wat ondertussen ook gebeurd is. De argumentatie van de NMBS heeft te maken met de vermeende schending van het copypright van de gegevens van de NMBS.

Een dergelijk feit kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan in het social media gebeuren. De blogpost van de auteur van de applicatie is maar in beperkte mate aangeklikt via Twitter berichten (bitly stats).Het bericht op de blog mouseover.be van Nick Demey daarentegen kreeg vandaag wel een heleboel bezoekers over de vloer dankzij meer dan 100 verschillende Twitter berichten (bitly stats).De brief van de NMBS is beschikbaar op Flickr. Deze foto is ondertussen al 700 keren bekeken.Een korte blik op de Twitter berichten waarin NMBS, SNCB en iRail vermeld werden de afgelopen week levert het volgende plaatje op. Zo'n 250 verschillende Twitter gebruikers stuurden iets meer dan 300 Twitter berichten de wereld in waarin verwezen werd naar dit spijtige voorval.In het social media gebeuren heeft de NMBS vandaag een flater van jewelste gemaakt. Of de NMBS dit op korte termijn haar positie wijzigt is maar af te wachten. Al bij al zijn 250 Twitter gebruikers en enkele duizenden bezoekers van de blogberichten maar klein bier in vergelijking met het aantal reizigers dat dagelijks de trein neemt.

13 juni 2010

Snelheidsbeperkingen zijn voor mietjes

Vandaag ben ik over de E40 van Leuven naar Brussel gereden. De wegenwerken op de E40 - met drie versmalde rijstroken in plaats van de 4 normale - zijn gestart en op zondagmiddag werd er al volop gewerkt. Wat mij voor de zoveelste keer opviel is dat de de snelheidsbeperking van 70 km/u langs geen kanten gerespecteerd werd. Morgenvroeg, tijdens de ochtendspits, zal de snelheidsbeperking gegarandeerd wel gerespecteerd worden. Ik ben benieuwd hoeveel fileuren er daar zullen genoteerd worden.

Verder op mijn traject daarstraks (naar Antwerpen via de E19) werd ik nog met verschillende snelheidsbeperkingen ten gevolge van werken geconfronteerd. Iets voor de verkeerswisselaar van de E40 met de Brusselse grote ring werd de snelheid eerst teruggebracht tot 90 km/u voor de werken aan het viaduct van de E40 over de ring. Ter hoogte van de gesplitste rijstroken (2 rechtdoor, 2 die afdraaien naar de grote ring) staat er vervolgens een bord voor 70 km/u. Eens te meer hield quasi geen enkele chauffeur rekening met dit bord. De snelheidsbeperking werd ook nergens expliciet opgeheven voor de wagens die richting grote ring kozen. De snelheidsbeperking naar 70 km/u voor de "afdraaiers" heeft ook geen enkele zin, want de werken hebben totaal geen invloed op de "afdraaiers".

Op de grote ring zijn er ook werken ter hoogte van de verkeerswisselaar met de E19. De brug over de grote ring moet aangepast worden voor de HST-treinen die binnen enkele jaren langs daar naar Nederland zullen rijden. De snelheid wordt nogmaals eerst naar 90 km/u teruggebracht en daarna naar 70km/u. Als je richting E19 gaat, krijg je eerst het bord 70 km/u te zien, met vlak daarna de aankondiging dat binnen 200 m een snelheidsbeperking van 90 km/u geldt. Ter hoogte van de versmalde rijstroken gaat de snelheid opnieuw naar beneden, naar 70km/u. Na de afrit Vilvoorde staan er opnieuw borden 90 km/u, wat verschillende keren herhaald wordt, tot op zo'n honderd meter voor het einde van de werken (aan de invoegstrook). Vanaf de afrit Vilvoorde krijgen de rijstroken opnieuw de normale omvang en is er buiten de ontbrekende pechstrook geen andere aanwijsbare motivatie voor de snelheidsbeperking.

Toen ik nadien het traject E19/grote ring/E40 in de andere richting afgelegde kwam ik veel minder wegenwerken tegen, maar toch nog steeds enkele onlogische snelheidsbeperkingen. Op de verkeerswisselaar grote ring/E40 richting Leuven is er geen snelheidsbeprking voor de grote bocht. Er is wel een bord dat aankondigt dat binnen 600 m (na de grote bocht dus) maar 90 km/u mag gereden worden. In de bocht is mijn snelheid meestal beperkt tot 90 km/u. De snelheidsbeperking geldt pas vanaf het recht stuk, waar de meeste autobestuurders opnieuw versnellen.

Er is echter nog een bijkomend probleem. Vlak na het eerste bord 90 km/u staat er al een tijdje een bord dat de snelheidsbeperking opheft. Vermoedelijk heeft dit te maken heeft met de werken op het viaduct over de grote ring. Gelukkig wordt de snelheidsbeperking 90 km/u nadien nog herhaald. De snelheidsbeperking die vermoedelijk geldt voor het samenvoegen van de 2 rijstroken die vanuit Brussel komen met de twee rijstroken voor het verkeer van de grote ring, wordt nadien ook niet expliciet opgeheven. Dit heeft weer tot gevolg dat zo goed als niemand zich aan de snelheidsbeperking houdt.

Tijdens de verkeersdrukte op weekdagen 's morgens en 's avonds respecteert iedereen de facto de snelheidsbeperkingen. Buiten deze uren en ook in het weekend vindt een groot deel van de auto-bestuurders het niet de moeite om de borden te respecteren. Dit kan te maken hebben met de onlogische plaatsing van sommige borden (zie de voorbeelden hierboven). Dit kan ook te maken hebben met het gebrek aan snelheidscontroles. Maar de grootste reden is de autobestuurders blijkbaar in grote mate lak hebben aan snelheidsbeperkingen. Je zou gaan denken dat snelheidsbeperkingen enkel voor mietjes zijn.

08 juni 2010

Twitter accounts van Belgische politici

Twitter is een instrument dat in de huidige verkiezingscampagne stevig gehanteerd wordt door de politici op de verkiezingslijsten. Je zou dan toch mogen verwachten dat deze politici (of hun communicatie-verantwoordelijkheden) er voor zorgen dat de Twitter accounts naar behoren gebruikt worden. Elke Twitter gebruiker kan verschillende elementen opgeven in zijn profiel : een naam, een locatie, een URL, bio. Bovendien kan ook de achtergrond-afbeelding gebruikt worden om info door te geven. Een achtergrond-afbeelding kan mooi zijn en interessante info bevatten. De info die zich in de afbeelding bevindt kan evenwel niet gebruikt worden door zoekmachines. Deze zijn (nu nog) niet in staat tekst uit afbeeldingen te detecteren zodat deze info kan gebruikt worden bij zoekopdrachten.

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) - @vincentvq was de eerste Vlaamse politicus die een hele heisa veroorzaakte met het live twitteren tijdens de vergaderingen van de ministerraad. Het profiel ziet er goed uit. Het enige minpunt is dat de partij niet in een tekst-zone vermeld wordt, enkel in de achtergrond-afbeelding.Nadat Vincent Van Quickenborne uitgebreid in het nieuws kwam met zijn Twitter bedrijvigheid, is federaal premier Yves Leterme (CD&V) - @yleterme ook gestart met twitteren. Je moet maar weten dat Yves Leterme uit België afkomstig is en wat zijn functie is. Zijn partij wordt niet in tekst-zone vermeld, wel in de achtergrond-afbeelding.Filip Dewinter (Vlaams Belang) - @fdw_vb vermeldt enkel zijn naam en URL. Er is geen vermelding van locatie, huidige functie en partij in een tekst-zone. Deze info wordt wel in achtergrond vermeld, maar deze is niet doorzoekbaar door zoekmachines.Patricia Ceysens (Open VLD) - @ceysens vindt het niet nodig om naast haar naam nog extra info te vermelden, dus geen vermelding van locatie, URL (naar de eigen website), huidige functie en partij. Ze maakt overigens ook geen gebruik van de achtergrond, het is nog steeds één van de standaard achtergronden. Ze heeft gelukkig al wel een profielfoto opgeladen.Freya Piryns (Groen!) - @FreyaPiryns vindt het even min nodig om naast haar naam nog extra info te vermelden, dus geen vermelding van locatie, URL (naar de eigen website), huidige functie en partij. Ze maakt overigens ook geen gebruik van de achtergrond, het is nog steeds één van de standaard achtergronden. Ze heeft gelukkig al wel een profielfoto opgeladen.Siegfried Bracke (N-VA) - @sthbracke vindt het niet nodig om naast zijn naam (zonder hoofdletteres) nog extra info te vermelden, dus geen vermelding van locatie, URL (naar de eigen website), huidige functie en partij. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van de achtergrond. Dat Siegfried Bracke kandidaat is bij de verkiezingen kan je niet uit het Twitter profiel afleiden. Bovendien heeft Siegfried nog geen tijd gehad om een profielfoto op te laden.Ingrid Lieten (sp.a) - @ingridlieten, minister in de Vlaamse regering en tegelijkertijd ook kandidaat voor de federale verkiezingen heeft een niet actieve account. Ze vermeldt geen partij en maakt ook geen gebruik van de achtergrond om info te verstrekken.Saïd El Khadraoui (sp.a) - @SaidElKhadraoui vermeldt "Europa" voor zijn location, dus niet het land waar hij woont, maar dit kan te maken met het feit dat hij Europees parlementslid is. Dat hij opkomt voor de sp.a kan je niet uit het profiel afleiden en evenmin uit de (paarse) achtergrond.De profielinfo van de Twitter account van Jurgen Verstrepen (LDD) - @verstrepen is amper leesbaar. Hij vermeldt zijn huidige functie en zijn partij niet, er is enkel de vermelding van zijn naam, een algemene locatie nota bene in het Engels (Belgium-Flanders), een URL en een zeer korte bio "free speech".Peter Dedecker (N-VA) - @peterdedecker is nog maar een verse aanwinst voor de politiek. De mogelijkheden die Twitter biedt zijn quasi maximaal gebruikt. Hij vermeldt zijn naam, zijn locatie, een URL en in zijn bio vermeldt hij dat hij kandidaat is voor de N-VA. Het enige minpunt is dat hij de achtergrond-afbeelding niet benut. Zijn achtergrond is niet bijster origineel, wegens overgenomen uit twitterbackgrounds.com.Alexander De Croo (Open VLD) - @alexanderdecroo is ook een nieuwkomer in de politiek. Hij gebruikt maximaal de mogelijkheden van het Twitter profiel : naam, gedetailleerde locatie, URL, functie en partij. De achtergrond toont een eigen foto.Zo ziet u maar, enkele lukraak gekozen politici laten na de mogelijkheden van het Twitter profiel maximaal te gebruiken - alhoewel het maar een beperkte inspanning vraagt deze info in hun Twitter profiel op te nemen. Naar politici die maximaal gebruik maken van de mogelijkheden het Twitter profiel heb ik eventjes moeten zoeken. Is het omdat dit medium voor de politici nog vrij nieuw is, dat ze nog niet weten hoe er optimaal mee om te gaan ?

07 juni 2010

Het Groot Verkiezingsdebat

Gisteren vond het Groot Verkiezingsdebat van de VRT plaats. Zeven partijen mogen het beste bovenhalen om te scoren bij de twijfelende kiezers. Het debat liet een heleboel persone niet onberoerd, wat bijvoorbeeld te merken was op Twitter. Twitter gebruikers hebben de gewoonte hashtags te gebruiken om aan te geven over welke onderwerp hun berichten handelen. Voor het Groot Verkiezingsdebat werden verschillende dergelijke hashtags gehanteerd, waaronder #gd10, #gd2010, #kies10 en #kies2010. #gd10 was veruit de meest gehanteerde hashtag : volgens Twitter Search hanteerden 346 verschillende Twitter gebruikers deze hashtag in 1226 verschillende Twitter berichten.

Ik heb de tweets van iets voor het debat (6 juni 20u) tot de dag nadien (7 juni 12u) opgezocht en in de tijd uitgezet. De onderstaande grafiek geeft het aantal tweets per 5 minuten. Tijdens het debat gaat het er hevig aan toe, het aantal tweets scheert hoge toppen. Opmerkelijk is dat het aantal tweets nog geruime tijd na het eigenlijke debat blijft komen.Blijkbaar hebben meer dan 1 miljoen kijkers het debat gevolgd (bron). Van dit aanzienlijk aantal kijkers hebben er een eerder beperkt aantal (tot nu toe 565) een Twitter Poll ingevuld. Volgens deze Twitter Poll hebben Bart De Wever (N-VA) en Alexander De Croo (Open Vld) het blijkbaar het beste van af gebracht.

02 juni 2010

Belgian Social Media Monitor - juni 2010

Net als de voorbije maanden kan u hieronder de volgende editie van de Belgian Social Media Monitor lezen. De Belgian Social Media Monitor is een poging tot het verzamelen van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. De eerste editie dateert van juli 2009. Hieronder kan u de cijfers voor begin juni 2010 terugvinden, evenals de evolutie ten opzichte van de vorige situatie van begin mei 2010. In dit eerste bericht vindt u de volume-cijfers, de aantallen van blogs, Twitter accounts en dies meer. In het tweede bericht zal u de cijfers over bezoek aan de social media sites vinden.

In de cijfers van deze maand heb ik weinig spectaculaire evoluties gevonden, de meeste indicatoren gaan er lichtjes op vooruit. De groei van Facebook is eens te meer weer groter dan die de andere platformen waarvoor cijfers beschikbaar zijn.

Blogs
- skynetblogs : 200.434 blogs, een stijging van minder dan 1% ten opzichte van vorige maand
- seniorennet : 17.720 blogs, een stijging van 1%
- bloggen.be : 83.072 blogs, een stijging van 1%
- Skyrock : 31.500.705 blogs, een stijging van 1%
- Canalblog : 739.200 blogs, een stijging van 1%
- Blogoloog : 19.982 actieve Vlaamse blogs en Twitter accounts, een daling van 3%
- Agorati : 429 blogs en Twitter accounts van politici, een stijging van 6%

Linkedin
- Linkedin profiles : het aantal Linkedin profiles voor een opgegeven land is niet meer beschikbaar, begin februari 2010 waren het er 526.476 voor België
- Linkedin groups : 1.164 groups refering to Belgium, een stijging van 3%
- Linkedin events : 543 upcoming events in Belgium, een stijging van 2%

Facebook
- Facebook : 3.500.540 people who live in Belgium, een stijging van 4%
- Checkfacebook : 3.500.540 Belgium Country Audience, blijkbaar worden de cijfers opnieuw geactualiseerd en het gerapporteerde cijfer komt overeen met de andere bron
- Facebook usage statistics by country - 31st March 2010 : 3.239.980 Facebook users for Belgium

Netlog
- Netlog : 3.112.702 NL leden, een stijging van 1%

Een eerste grafiek geeft de evolutie van de bovenstaande aantallen over de voorbije maanden. De grafiek geeft de evolutie over de voorbije negen maanden, van augustus 2009 tot juni 2010. Waarde 100 werd hierbij toegekend aan de cijfers van augustus 2009. Uit de tweede grafiek blijkt dat Facebook in België de laatste 9 maanden veel sterker gegroeid is in vergelijking met de andere opgevolgde platformen.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je toch een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. De vermelde cijfers zijn sterke onderschattingen te zijn het effectieve aantal Twitter gebruikers in België. Op basis van eigen opzoekingen ben ik er al in geslaagd om meer dan 40.000 Twitter gebruikers uit België te identificeren, wat toch een pak hoger is in vergelijking met de gerapporteerde cijfers.

- Twellow : 14.705 Twitter accounts, een stijging van 6%
- Tweepz : 15.059 Twitter accounts, een stijging van 9%
- Tweepsearch : 9.966 Twitter accounts, status quo (al sinds februari blijft dit aantal identiek)
- Twitdir : 2.651 Twitter accounts, status quo
- Twitaholic, de nieuwe naam voor Twitterholic : 2.447 Twitter accounts, status quo
- Tweetmondo : 1.952 Twitter accounts, status quo
- FollowerWonk : 943 Twitter accounts, een stijging van 8%
- Twittermap België : 432 Twitter accounts, status quo
- TwitterScore : 260 Twitter accounts, een stijging van 12%

- Belgium Top100 Twitters Top Ranking : 288 Twitter accounts
- Commentag : 59.000 Twitter Belgische gebruikers volgens Commentag (oktober 2009)

De bovenstaande cijfers kan u ook in een grafiek bekijken.Flickr
- Belgium group : 3.514 members, een stijging van 2%
- Tag "Belgium" : 1.090.664 items, een stijging van 2%
- Geotag "Belgium" : 2.697.260 items, een daling van 55%

Uit de grafiek blijkt nogmaals dat de manier waarop Flickr de geotagde items telt niet stabiel is.Youtube
- Youtube videos for Belgie : 7.550, een stijging van 1%
- Youtube videos for Belgique : 7.760, een stijging van 1%
- Youtube videos for Belgium : 288.000, een stijging van 4%

De manier waarop gezocht wordt bij YouTube is ook niet zeer stabiel doorheen de afgelopen maanden, zie hiervoor de onderstaande grafiek.Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 253, een stijging van 5%
- Vimeo videos for Belgique : 1.253, een stijging van 12%
- Vimeo videos for Belgium : 3.911, een stijging van 6%

Voor Vimeo heb ik slechts info voor de afgelopen drie maanden. Hier is wel een consistente trend te zien.In het volgende bericht krijgt u meer inzicht in de bezoekcijfers van de social media sites vanuit België.

Related Posts with Thumbnails