B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

21 juni 2010

NMBS en social media

In het social media gebeuren slaat de NMBS de laatste week geen al te beste figuur. Eerst werd bekend dat de NMBS de website irail.be uit de lucht wou, wegens vermeend inbreuk op de rechten van de NMBS. De naamswijziging van De Post naar bpost gaf aanleiding tot een aantal suggesties voor een nieuwe naam voor de NMBS (zoals b-late, b-patient en b-gone). De kers op de taart is echter het verbod van de NMBS voor derden om links te leggen naar de website van de NMBS (ZDNet-bericht).

In een eerste bericht op dit blog had ik al stilgestaan op het aantal reacties en kliks voor de eerste berichten in het kader van de "irail.be"-story. Hieronder vind je nog enkele leuke grafiekjes.

Blogpulse wordt steevast vermeld als trendwatching tool voor de blogosfeer. Het plaatje hieronder voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL toont echter geen piek voor de laatste dagen. Zou Blogpulse wel voldoende Belgische blogs scannen ?


Icerocket laat ook toe een trendrapport voor blogs aan te maken. Het leuke is dat Icerocket ook het aantal blogberichten vermeldt dat per dag teruggevonden wordt, in dit geval voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL. Voor NMBS zijn dit er maar 1,87. Het feit dat er zich geen piek manifesteert voor de laaste dagen lijkt mij weer een indicatie dat onvoldoende Belgische blogs gescand worden. Icerocket laat ook toe Twitter berichten te doorzoeken, bijvoorbeeld voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL. Op dit ogenblik wordt van deze resultaten nog geen trendgrafiek aangemaakt.


Trendpedia is een trendwatching tool voor de blogosfeer ontwikkeld door het Belgische Attention. Het aantal posts voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL gaat wel in stijgende lijn, maar van een plotse toename is zeker geen sprake. Nogmaals leidt dit tot de bedenking dat misschien onvoldoende Belgische blogs gescand worden.


Sinds de integratie van Twitter berichten in Linkedin laat Linkedin ook toe de buzz over bedrijven in kaar te brengen. Je kan per keer maar één enkele term opgeven als je een grafiek wilt. Voor NMBS was er vorige week inderdaad een piek (in Twitter berichten), maar het hoogtepunt van de piek lijkt voorbij te zijn. Dit kan ook te wijten zijn dat de berichten van maandag nog niet meer in de grafiek verwerkt zijn ...


Socialmention is nog een andere site waar trend uit diverse social media sites opgevolgd worden. Het is wel sprekend (althans voor Socialmention) dat het meerderheid van de gevonden verwijzingen voor de termen NMBS, SNCB en IRAIL als neutraal beschouwd worden, er zouden slechts 5 negatieve verwijzingen zijn.


Ik heb zelf een poging gewaagd om de Twitter berichten waarin de termen NMBS, SNCB en IRAIL voorkwamen op te vragen en grafisch voor te stellen. Uit het plaatje dat op basis van die info afgeleid werd, blijkt wel dat er de voorbije dagen meerdere pieken waren.


Sommige bedrijven besteden terecht aandacht aan de aandacht die deze bedrijven en hun producten en diensten in het social media gebeuren krijgen. De NMBS lijkt op basis van de standpunten die de medewerkers ervan innemen niet tot deze groep van bedrijven te behoren. De resultaten van de (gratis) tools die ik hierboven opgenomen heb tonen aan dat deze tools op dit ogenblik onvoldoende in staat zijn de buzz van dit specifiek voorval te capteren. Hopelijk zijn de betalende tools een pak beter en zijn ze hun geld waard.

Related Posts with Thumbnails