B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

16 juni 2010

Werken E40

Sinds zondagnamiddag 13 juni wordt er gewerkt op de E40 tussen Bertem en Brussel. De vier normale rijstroken worden hierbij herleid tot drie versmalde rijstroken. Het verkeer dat van Luik/Haasrode komt wordt van 3 rijstroken uiteindelijk tot één enkele rijstrook herleid. Op maandagmorgen leidde dit tot wachttijden van twee uren, de file stond blijkbaar tot Tienen.

Op zondagmiddag was ik al langs de E40 naar Brussel gereden. Wat mij opviel was in de eerste plaats dat de oprit Bertem (richting Brussel) nog steeds open bleef, maar eigenlijk zonder invoegstrook, wat van het invoegen een delicate zaak maakt. Een andere zaak die mij opviel was het feit dat er op zondagmiddag al veel bedrijvigheid was. Vaak blijven werken er lange tijd bijliggen zonder enige bouwactiviteit, was hier zeker niet het geval was.

In tegenstelling tot wat u misschien verwachtte had ik maandagmorgen zo goed als geen bijkomende last van de werken, integendeel zelfs. Ik neem oprit Bertem op de E40 richting Brussel. Op de oprit zelf was er rond acht uur maar een korte invoegrij. Het invoegen verliep al bij al vrij vlot. Van Bertem tot Zaventem verliep het verkeer op de versmalde rijstroken tegen minstens 70 km/u (de opgelegde maximumsnelheid). Een dergelijke snelheid wordt tijdens een "normale" ochtendspits vaak niet behaald. Aan de volgende werken op de E40, aan het viaduct over de Brussel Ring, was er gelukkig geen extra vertraging meer. Toen ik op het einde van de E40 aan de Reyerstunnels kwam bleek dat de files daar ook minder lang waren in vergelijking met anders, het verkeer was immers vóór Leuven opgehouden. Twee collega's hadden veel tijd verloren tussen Haasrode en Bertem, de ene collega die traditioneel zeer vroeg komt bijna een uur, de andere die wat later komt meer dan een uur. Om deze collega's wat uit de nood te helpen had ik hen een alternatieve route voorgesteld tussen afrit Haasrode en oprit Bertem.

Dinsdagmorgen verliep het verkeer voor mij al wat minder vlot. Op het traject van mijn woonplaats naar Bertem was al wat meer verkeer te merken. Een aantal automobilisten had de sluipwegen opgezocht. Aan de oprit te Bertem stond al een veel langere rij invoegende wagens. De N3, ook gekend als de Tervuursesteenweg van Leuven van Brussel, was ook goed gevuld, met automobilisten die hoopten een snellere route tussen Leuven en Bertem te vinden. Aan de Reyerstunnels en specifiek aan het Meiser ronde punt te Brussel stonden naar goede gewoonte een heleboel auto's aan te schuiven. Uit onderzoek blijkt overigens dat tijdens de ochtendspits op dinsdag de files het langste zijn. De ene collega was pas veel later naar Brussel gekomen en was toch maar langs de werken gekomen (met zeer beperkte extra vertraging). De andere collega had de alternatieve route genomen, wat haar goed bevallen was. Op dinsdagavond had ik nog van enkele dorpsgenoten vernomen dat op de secundaire wegen in het Dijleland veel meer wagens reden. Dit belooft voor de komende weken voor streekgenoten die langs deze sluipwegen wonen.

De verkeersdrukte op woensdag was al minder erg in vergelijking met dinsdag. Ik had echter de indruk dat nog meer automobilisten de sluipwegen tussen Haasrode en Bertem opgezocht hadden. En de N3 voerde nog meer wagens aan dan dinsdag. De rij van aanschuivende wagens aan de oprit te Bertem reikte nog veel verder dan dinsdag. Op de E40 verliep het nogmaals zeer vlot. En aan de Reyerstunnel en het Meiser rond punt was er zo goed als geen file.

Al bij al mag ik tot nu toe niet klagen van de werken op de E40 richting Brussel. Hopelijk blijft dit zo de komende weken. Alle dagen was er een grote bedrijvigheid op de afgesloten rijstroken (verwijderen van asfalt, opbreken van eerdere - mislukte - herstellingen). Indien er aan dit ritme gewerkt wordt bestaat misschien de kans dat de einddatum naar voor geschoven wordt. Ik heb al wel opgemerkt dat op de E40 richting Leuven vanaf Zaventem voorbereidingen genomen worden om de rijstroken daar ook te versmallen (wat te merken is aan verfstrepen op de weg). Als men daar ook begint te werken, dan is het pendelverkeer tussen Brussel en Leuven in beide richtingen een opeenvolging van werken. Maar gelukkig komt aan alle werken ooit een einde ...

Related Posts with Thumbnails