B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 augustus 2010

Pakistan

De ramp van Pakistan laat ons Belgen blijkbaar koud. De media laten niet na om ons hierop te wijzen.

De Standaard : Belgen houden portemonnee dicht voor Pakistan
MO : Pakistan is Bornem niet - Wat heeft één dode in Bornem dat miljoenen daklozen in Pakistan niet hebben?
GVA/VTM : Weinig hulp voor Pakistan
VRT nieuws : Waarom is er geen massale hulp voor Pakistan?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze ramp ons blijkbaar veel minder aanspreekt in vergelijking met andere recente rampen zoals de tsunami of de aardbeving in Haiti.
* Het is vakantieperiode.
* De ramp kwam traag tot stand, er was geen speciale gebeurtenis waardoor de overstromingen plots veroorzaakt werden.
* Er zijn tot nu toe in verhouding relatief weinig doden, die bovendien niet prominent in beeld gebracht werden.
* Het is al de zoveelste ramp en dan nog in een relatief ver land.
* België heeft geen speciale relatie van Pakistan, het is geen ex-kolonie, we gaan er niet massaal op vakantie, we spreken een andere taal.
* Er is geen grote groep van Pakistani in België aanwezig, er zijn amper Belgen of Belgische bedrijven in Pakistan actief.
* Pakistan is een islamitisch land.
* Pakistaanse politici blinken niet uit qua goed bestuur, er is sprake van corruptie en incompetentie (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* De Pakistaanse president verkoos een uitstap in Europa boven een vervroegde terugkeer naar zijn land (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* De Pakistaanse geheime dienst zou volgens info uit de Wikileaks documenten de Taliban in Afghanistan ondersteunen (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* Pakistan kreeg volgens info uit de Wikileaks documenten van de Amerikaanse regering meer dan 750 miljoen euro om de Taliban te bestrijden (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* Pakistan kent politiek geweld, waarbij politici nog steeds vermoord worden (zie bijvoorbeeld dit bericht).
* En dan is er bij ons nog steeds sprake van een financiële crisis wat leidt tot inkomensverlies en/of toegenomen onzekerheid.

Daarstraks hoorde ik op Radio 1 straatinterviews waarin gepeild werd of de geïnterviewden al geld gestort hadden voor de slachtoffers in Pakistan. De vragen kwam mij zeer suggestief over. Ik kreeg de indruk dat sommige media verder gaan dan hun rol als verslaggever, dat het er eerder op neer kwam de lezers, luisteraars of kijkers een slecht geweten te geven om hen te stimuleren maximaal te storten. Als er weer een vraag gesteld werd waarom iemand nog geen geld gestort heeft, zou de interviewer ook eens in eigen boezem kunnen kijken. Heeft de journalist zelf gestort ? Heeft het bedrijf waarvoor de journalist werkt ook al iets gedaan ? Hebben de televisiezenders er bijvoorbeeld als eens aan gedacht een geste te doen door het prijzengeld van de soms domme programma's aan een dergelijk doel te schenken. Of zitten de media-bedrijven ook in zo'n slechte papieren dat ze het zich niet kunnen veroorloven zelf hun portemonnee open te doen en dat ze daarom de lezers, luisteraars of kijkers een collectief schuldgevoel willen bezorgen ?

Het contrast met twee andere recente berichten lijkt mij in deze context frappant. Deze week werd bekend dat een kaderlid van de Japanse bank Nomura een gouden parachute van zo'n 27 miljoen euro kreeg voor slechts 16 maanden werk (gelezen in De Standaard). Tony Blair, oud-premier van Groot Brittanië heeft een voorschot van zo'n 5,6 miljoen euro gekregen voor zijn nog te verschijnen autobiografie. Vermoedelijk zag hij de bui al hangen, want dit geld zal een goed doel besteed worden, aan een revalidatie- centrum voor verminkte militairen (zoals gemeld door de VRT nieuwsdienst).

2 Bedenking(en) :
Anonymous Bram had op 19 augustus, 2010 10:27, de volgende bedenking ...

Goed gezegd. Een zeer hypocriete houding van de media!

 
Anonymous Anoniem had op 28 augustus, 2010 18:11, de volgende bedenking ...

Zeer duidelijk artikel! Nu kan ik de beweegredenen van de media al beter begrijpen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails