B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 september 2010

Nogmaals First 5 Followers

Zoals u hier al kon lezen lanceerde Michiel Berger vorige week zondag de site firstfivefollowers.com. Deze site laat je toe na te gaan wie de eerste 5 followers en friends waren van een Twitter account. Uiteindelijk vraagt de site je of je het resultaat via een Twitter bericht wil bekendmaken. Vermits ik geen zicht heb op de interne keuken van deze site, heb ik gekeken naar het aantal keren dat één van de standaard Twitter berichten de twitosfeer ingestuurd werd, want dit is wel degelijk publieke info (althans van de publieke Twitter accounts).

Het viraal effect bleef niet uit. De eerste uren sloeg de site goed aan in Nederland en een heel klein beetje in België. De eerste dag waren er slechts 24 Belgen die het standaard bericht verspreid hebben. Wat mij een week later interesseerde, was na te gaan of het viraal effect zich ook buiten Nederland (en België) verspreid had.

De trend heeft zich wel degelijk verder gezet, zoals te zien is op de onderstaande grafiek. Deze grafiek toont het aantal Twitter berichten van firstfivefollowers.com die opgespoord werden via de Twitter Search API :
My first 5 followers were ...
My #first5 followers were ...
I'm on Twitter since ... My first 5 followers/friends were ...
I've been on Twitter since .... My #first5 followers/friends ...
I tweet since ... My #first5 followers/friend ...
I've tweeted since ... My #first5 followers/friend ...
Tweeting since since ... My #first5 followers/friend ...

Twitter Search slaagt er niet altijd in om alle Twitter berichten terug te vinden, af en toe "vergeet" Twitter Search sommige Twitter berichten te tonen. Het aantal berichten in de grafiek is bijgevolg een onderschatting. Voor elke Twitter account heb ik vervolgens een poging gewaagd er een land aan te koppelen, op basis van de profiel-info. Het land dat het meeste #first5 Twitter accounts opleverde is tot nu toe de Verenigde Staten (20%), gevolgd door Brazilië (14%) en daarna pas Nederland (10%). België komt pas op de dertiende plaats, voorafgegaan door Griekenland en gevolgd door India. In het totaal kwamen er reeds #first5 Twitter berichten uit meer dan 100 verschillende landen. Er is dus wel degelijk sprake van een wereldwijd viraal effect.

Related Posts with Thumbnails