B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

11 oktober 2010

Wallobrux

Elio Di Rupo heeft dit weekend ferm verklaard dat indien de Vlamingen België niet meer zien zitten, de franstaligen met de alliantie Wallonie-Bruxelles België zullen overnemen.

Een dergelijke scheiding zou toch enkele minder leuke gevolgen kunnen hebben.

Door het feit dat de Vlaamse Overheid haar ambtenaren niet in het buitenland kan vestigen, zullen alle Vlaamse ambtenaren Brussel verlaten. In Vlaanderen zal nieuw onderdak moeten gevonden worden. De gebouwen in Brussel zullen vrijkomen. Hierdoor zullen een heleboel kantoorgebouwen in Brussel op de markt komen, waardoor de leegstand zal toenemen. Dit zal vermoedelijk ook tot gevolg hebben dat de Brusselse huurprijzen voor kantoorgebouwen eerder zullen dalen.

Een bank met Vlaamse roots zoals KBC zal ongetwijfeld ook Brussel verlaten, wat nog extra leegstand op de kantoormarkt zal opleveren.

Een lagere bezetting van de kantoormarkt leidt tot neveneffecten zoals minder behoefte aan kuispersoneel, bewaking en bovendien minder uitgaven in lokale broodjeszaken, restaurants of krantenzaken.

Grote bedrijven zoals de banken zullen zich moeten opsplitsen in een Vlaams bedrijf en een Wallobrux bedrijf. Vlamingen zullen het immers niet nemen dat ze enkel terecht kunnen bij een bank uit het buitenland (Wallobrux) - zeker als KBC zich wel in Vlaanderen zal vestigen.

De overheidsbedrijven zullen moeten opgesplitst worden, zoals de NMBS, de Post, Belgocontrol, ... Het uit elkaar halen van dergelijke bedrijven zal veel tijd en energie vergen. Dit zal enerzijds tot werk leiden voor management consultants en IT-ers. Tegelijkertijd zal de kwaliteit van de dienstverlening naar de klanten dalen.

De Wallobrux treinen van Luik naar Brussel moeten over Vlaams grondgebied naar Brussel sporen (over Landen, Tienen en Leuven). Als de Wallobrux spoorwegen dit willen vermijden moet een nieuwe spoorweg aangelegd worden (via de nog op te eisen corridor) waardoor de treinen een aanzienlijke omweg moeten maken zodat de uiteindelijk de woon werk verplaatsingen van de Waalse pendelaars uit Luik aanzienlijk langer zullen duren.

Wallobrux treinen die over Vlaams grondgebied komen (Brussel is bijvoorbeeld per trein nu enkel over Vlaams grondgebied bereikbaar), zullen een vergoeding voor het gebruik van de Vlaamse spoorinfrastructuur moeten betalen. Dit kan enkel maar ten goede komen aan de Vlamingen, dit zal bovendien ongetwijfeld doorgerekend worden in de ticketprijzen voor de gebruikers van de Wallobrux treinen.

De voornaamste snelwegen vanuit Wallonië naar Brussel leiden door Vlaanderen : vanuit Luik langs Leuven over de E40, vanuit Namen langs Overijse over de E411, vanuit Mons langs Halle over de E19. De Vlaamse Overheid zou net als Oostenrijk en Zwitserland een autowegenvignet kunnen invoeren. De Waalse pendelaars naar Brussel zullen hierdoor getroffen worden. De Vlamingen zullen minder behoefte voelen zich naar Brussel te verplaatsen en ze hoeven bovendien geen Waals grondgebied te overschrijden. Van een Waals wegenvignet zullen ze bijgevolg amper nadelige gevolgen ondervinden.

De luchthaven te Zaventem zal eindelijk de benaming Brussel Nationaal achterwege kunnen laten. Brussels South wordt de nieuwe officële luchthaven van Brussel.

De Bel20 kent op dit ogenblik een aantal Vlaamse bedrijven, zoals Bekaert, Colruyt, Telenet, Ackermans & van Haaren en natuurlijk KBC. Waar zullen de Wallobrux aanhangers vervangers vinden voor deze bedrijven ?

DNS, de beheerder van de Belgische domeinnamen (.be) moet ofwel verhuizen van Leuven naar Wallobrux, ofwel zich beperken tot de registratie van Vlaamse domeinnamen (.vl of .vla).

En zo zijn er nog wat gevolgen te bedenken. Zouden de Wallobrux aanhangers hier al bij stilgestaan hebben ?

2 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 11 oktober, 2010 21:41, de volgende bedenking ...

En zouden de Vlaamse separatisten hier al bij hebben stilgestaan? Als we BHV niet kunnen splitsen, hoe gaan we dan een land splitsen?

 
Anonymous Herman Dailybits had op 11 oktober, 2010 21:41, de volgende bedenking ...

Doordat Vlaanderen budgettair in orde is, gaat er de mogelijkheid komen om de persoonsbelasting lager te brengen.

Hierdoor gaat er een nieuwe rijken-transfer gebeuren. Ditmaal niet van Nederlanders naar Schilde, maar van de rijke Waalse familie's naar Vlaanderen. Om nog maar te spreken van de voetbal-miljoenairs, die liever gaan spelen voor de ploeg op nummer 100 op de fifa-ranking (we staan nu ergens op plaats 63, niet?), dan voor ploeg 203.


Als payroll-expert zal ik het allemaal maar goed in het oog houden, want als dit waanidee waarheid zou worden, dan komen er enkele lucratieve jaren aan voor mijn sector!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails