B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

26 januari 2011

Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011

Voor de derde keer heeft Getronics beroep gedaan op Insites om de tevredenheid en verwachtingen van Belgische werknemers over hun ICT-tools en het gebruik ervan in kaart te brengen. Het resultaat is de "Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011".

De conclusie van Getronics is dat er nog veel werk aan de winkel is voor de Belgische bedrijven. De technologie evolueert snel en wordt in grote mate reeds voor privé gebruik ingezet : instant messaging, social networks, blogs, VOIP met webcam, ... Bedrijven aarzelen om deze toepassingen intern in te zetten. Bovendien trappelen bedrijven ter plaatse om werknemers buiten de muren van het bedrijf toegang te geven tot hun bedrijfsemail of tot het bedrijfsnetwerk. En 1 werkgever op 4 staat helemaal geen homeworking toe, niettegenstaande 2 werknemers op 3 het wel zouden willen doen. Een andere pertinente conclusie is dat de Belgische werknemers te weinig gebruik maken van het bedrijfsintranet. Vaak zou dit te wijten zijn aan ontoereikende training en het ontbreken van collaboration software.

In het rapport worden ook wiki's vermeld. En omdat wiki's mijn bijzondere belangstelling wegdragen, wil ik u de resultaten over wiki's hier ook vermelden.
Wiki's kennen in vergelijking met de vorige editie van de barometer een grotere bekendheid, 37% versus 27%. Bij ICT bedrijven stijgt de bekendheid zelfs tot 61%. Als het dan over het concrete gebruik van wiki's gaat, blijkt dat slechts 23% van de ondervraagde werknemers effectief een wiki in de professionele context gebruikt, wat toch een stijging is van 8% ten opzichte van de vorige editie. De ICT'ers blijken wiki's in grotere mate te kennen ten opzichte van andere bedrijfssectoren. Qua toepassing in een professionele context blijven ze echter steken op 32%.

Verschillende toepassingen werden uitgezet in een rooster volgens professioneel gebruik versus perceptie van positieve invloed. Wiki's scoren nog juist in het kwadrant van "killer services". "Search engines for internal documents" en "Calendar/agenda sharing" blijken de top killer services te zijn. Ongetwijfeld zullen beide toepassingen nog een tijdje daar bovenaan blijven staan.


Het goede nieuws van de Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011 is dat Getronics België een zeer aardige poging doet om de verschillende toepassingen beschreven in de studie zelf toe te passen. Het grote motto daarbij is New Way of Work (#nwow). Meer hierover zal u in een volgend bericht kunnen lezen.

De synthese van de Getronics Employee ICT Barometer Belgium 2011 kan u via deze link zelf bekijken.

Related Posts with Thumbnails