B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

22 januari 2011

Politieke crisis

In de media wordt terecht volop gemeld dat het uitblijven van een politiek akkoord tussen de onderhandelende partijen nadelige gevolgen heeft. Maar er zijn ook diverse actoren die op één of andere manier kunnen profiteren van de politieke crisis.

De politici zelf

De verkozen parlementsleden krijgen hetzelfde loon, het feit dat er geen regering is heeft daar geen invloed op. Zolang er geen regering is, kunnen de partijen geen personen in de federale regering (en de daarbij horende kabinetten) plaatsen, wat wel extra inkomsten zou opleveren. Dit houdt ook in dat de huidige ontslagnemende regering en de kabinetten die de verschillende ministers geïnstalleerd hebben nog steeds betaald worden. Een partij als CD&V zal door de electorale afgang bij de laatste verkiezingen vermoedelijk sterk moeten inleveren qua regeringsleden en politiek personeel, zodat ze althans wat betreft verloningen baat heeft bij de status quo. Een partij als N-VA daarentegen die nog niet aanwezig is in de federale regering, zou er daarentegen wel belang bij hebben om zo snel mogelijk postjes te gaan bezetten in de federale regering en om kabinetten op te vullen. De verkozen politici die deel gaan uitmaken van de federale regering moeten op hun beurt vervangen worden, wat weer voor deze invallers mooie inkomsten oplevert, een parlementslid wordt immers niet slecht betaald.

De crisis biedt voor politici extra opportuniteiten om zichzelf in de kijker te plaatsen, wat op termijn iets zou kunnen opleveren : een betere plaats op de lijst, de herverkiezing, een financieel interessant mandaat, ...

De journalisten

De politieke crisis is een dankbaar onderwerp voor artikels in kranten en tijdschriften, voor radio-programma's, voor TV-programma's, voor berichten op de nieuwssites ... Voor journalisten in dienstverband heeft dit geen impact op hun verloning, in het beste geval krijgen ze een extra premie indien hun journalistiek werk voor een hogere oplage of meer kijkcijfers zorgt. Het aanslepen van de crisis geeft op termijn misschien wat meer werkzekerheid voor de politieke journalisten. Voor freelancers daarentegen biedt de politieke crisis wel financiële opportuniteiten. Het is niet uitgesloten dat freelancers die met politieke verslaggeving hun brood verdienen misschien andere freelancers uit de markt duwen. Het aantal nieuwsitems in de media zal immers niet spectaculair toegenomen zijn. Meer politiek in de krant of op TV zal vermoedelijk gecompenseerd worden door minder berichten over andere onderwerpen.

De crisis biedt voor journalisten extra opportuniteiten om zich te profileren. Dit kan leiden tot betere arbeidsvoorwaarden bij de huidige of eventueel nieuwe werkgever. Misschien kunnen ze daardoor ook in de picture komen bij de politieke partijen zelf waardoor ze eventueel gevraagd worden voor een overstap naar de politiek (meerdere journalisten zijn hen hierin voorgegaan, denk maar aan Siegfried Bracke, Dirk Sterckx, Pol Van Den Driessche, Ivo Belet, Johan Verstrepen, ...). Parlementsleden krijgen immers een betere verloning in vergelijking met hun journalistenloontje.

De politieke observatoren

Quasi dagelijks duiken politieke observatoren in de media op om hun mening te spuien over de laatste evoluties. Vaak zijn dit professoren, ex politici of bedrijfsleiders. Ofwel worden ze voor hun tussenkomsten rechtstreeks vergoed, ofwel stijgt hun marktwaarde in het lezingencircuit, zodat ze meer gevraagd worden en eventueel een hogere vergoeding kunnen bekomen. Ook journalisten duiken soms ook op in dat lezingencircuit, wat een leuke bijverdienste kan zijn.

De woordvoerders

Woordvoerders van belangrijke en minder belangrijk belangenorganisaties maken van de aanslepende crisis gebruik om ook hun zeg te doen over de crisis, over hoe erg het wel is en wat de impact is op de instanties die zij vertegenwoordigen. Daarbij proberen natuurlijk ze hun organisatie en zichzelf mooi in de kijker te plaatsen. Voor zover mij bekend heeft de bond van duivenmelkers hun mening over de regeringsvorming nog niet verspreid, maar je weet maar nooit.

De media groepen

De kans bestaat dat de verslaggeving over de politieke crisis de oplages en de kijkcijfers doet toenemen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat de publicaties en de uitzendingen meer advertenties opleveren, waardoor de kassa extra gespekt wordt.

De auteurs van boeken

Vroeger verschenen er pas geruime tijd na afloop van de regeringsonderhandelingen boeken die het gekonkelfoes in de achterkamertjes blootlegden (bijvoorbeeld ten tijde van Hugo De Ridder). Tegenwoordig moet alles zo snel gaan dat de boeken al verschijnen voordat er een regering is. De auteurs hopen er vermoedelijk een extra cent mee bij te verdienen, net als de uitgevers van de boeken. Indien ze er niets aan zouden verdienen, zouden de boeken gewoonweg niet op de markt komen.

De media adviseurs

Sommige journalisten verlenen ook media advies - natuurlijk tegen betaling. Door de huidige crisis wordt het belang van goede communicatie en het inzicht bekomen in de verschillende spelletjes die zich afspelen alsmaar groter. Media adviseurs kunnen politici en vermoedelijk ook bedrijven hierin goed inzicht bezorgen.

Zo ziet u maar, de huidige politieke crisis biedt voor sommige rechstreeks betrokken actoren in de huidige crisis of actoren in de rand ervan verschillende opportuniteiten.

Related Posts with Thumbnails