B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

21 januari 2011

Shame

Zondag trekt er een betoging door Brussel, onder het motto Shame - no government for our country after 200 days.

Maar wie moet er zich waarvoor schamen ?

We moeten ons blijkbaar schamen omdat de 7 onderhandelende partijen tot nu toe nog steeds bij hun standpunten gebleven zijn, de standpunten waarvoor ze bij de laatste verkiezingen stemmen gekregen hebben. Maar het lijkt mij dat er nog andere redenen zijn waarvoor de huidige en voorbije politici zich zouden moeten schamen.

Moeten de politici zich niet schamen voor de financiële toestand waarin ze België gebracht hebben ? Guy Mathot zou als minister van begroting het standpunt "Het begrotingstekort is er vanzelf gekomen, dus zal het wel vanzelf verdwijnen" gehanteerd hebben. Vorig weekend werd in De Tijd nog aangetoond dat de basis voor de ontsporing van de staatsschuld toen gelegd werd. En de partij van Guy Mathot speelt nog altijd mee. Ik weet zelfs niet of ze zich openlijk van deze uitspraak gedistancieerd heeft.

Moeten de politici zich niet schamen voor de institutionele crisis waarin ze België gebracht hebben ? Het splitsen van BHV is iets waar in alle voorgaande institutionele hervormingen nooit werk van gemaakt werd. In het verleden hebben de toen dominante partijen nooit overeenstemming kunnen bereiken voor een wettelijke oplossing. Met een handigheidje heeft de regereing van Guy Verhofstadt de verkiezingen iets vervroegd om tijdelijk te ontsnappen aan een uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Volgens sommige vooraanstaande juristen waren de daaropvolgende federale verkiezingen (van juni laatstlaaden) eigenlijk niet rechtsgeldig.

Moeten de politici zich niet schamen voor de manier waarop zij bij benoemingen in de eerste plaats kijken naar de politieke kleur van de kandidaten en misschien nadien nog naar de andere kwaliteiten ? Het lijkt alsof deze gewoonte van politieke benoemingen vroeger veel meer uitgesproken was en dat de toestand ondertussen verbeterd zou zijn. Maar dat neemt niet weg dat op een heleboel topposities in de overheidsdiensten of publieke bedrijven nog steeds bevolkt zijn door dergelijke gekleurde benoemingen, zodat deze overheidsdiensten en publieke bedrijven niet gegarandeerd geleid worden door de meest competente personen.

Moeten de politici zich niet schamen voor de prestigeprojecten die ze overal in België neergepoot hebben ? Deze prestigeprojecten - snelwegen, bruggen, tunnels, spoorwegen, treinstations, musea, ... - hebben het land een heleboel duiten gekost.

Moeten de politici zich niet schamen voor het feit dat ze respect vragen van de anderen, maar zelf vaak geen respect betonen. Al te vaak schakelen Nederlandstaligen over naar het Frans, waar Franstaligen heel vaak niet de moeite getroosten om als ze zich op Vlaams grondgebied bevinden (zelfs ver van de faciliteitengemeenten), om de taal van grootste taalgroep in België te gebruiken.

Moeten wij als inwoners van België ons niet schamen omdat wij de voorbije generaties van politici - verantwoordelijk voor de chaos waarin België zich bevindt - getolereerd en zelfs aangemoedigd hebben ?

1 Bedenking(en) :
Anonymous Anoniem had op 24 januari, 2011 10:30, de volgende bedenking ...

Dus volgens u zijn er geen andere problemen dan het communautaire probleem die op korte termijn dringender moeten aangepakt worden? Problemen die de regeringsonderhandelaars al 200 dagen negeren, omdat ze met hun communautaire crisis ons land al even lang gijzelen?

PS: onderhandelen gaat over geven en nemen, een politieker die alleen maar aan zijn standpunten blijft vasthouden zal nooit een regering kunnen vormen, aangezien geen enkele partij een meerderheid heeft en ze dus zullen moeten samenwerken met andere partijen.

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails