B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

19 april 2011

Twitter namen

Als je als persoon of als bedrijf ook een account op Twitter wil aanmelden, moet je in de eerste plaats een Twitter naam kiezen. Een Twitter naam bestaat uit maximaal 15 karakters, waarbij je kan gebruik maken van de letters A tot Z (je kan hoofdletters en kleine letters door elkaar gebruiken), van de cijfers 0 tot 9 en ook van de underscore ("_"). Speciale karakters zijn op dit ogenblik niet toegelaten, dus geen accenten, geen spaties, punten, streepjes, vraagtekens, uitroeptekens, ...

Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden, moet je in de eerste plaats nagaan of je bedrijfsnaam al in gebruik is. Indien dit het geval is, voorziet Twitter in de mogelijkheid dat je de Twitter naam opeist. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je bedrijf over het trademark beschikt voor de gekozen naam. Voor zelfstandigen en kleinere bedrijven zal dit vermoedelijk niet het geval zijn, zodat er niets anders zal opzitten een andere Twitter naam te kiezen, steeds rekening houdende met de maximale lengte van 15 karakters.

Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden, moet je goed nadenken waarom je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden. Wil je persberichten verspreiden, wil je reclame maken voor je producten en diensten, wil je ondersteuning aan de klanten van je producten en diensten aanbieden, wil je in dialoog gaan met je klanten, wil je eigen medewerkers aansporen hun ervaringen via Twitter te delen, ... Het kan aangewezen zijn eventueel meerdere Twitter accounts aan te maken. Belgacom heeft er bijvoorbeeld op dit ogenblik minstens 9 verschillende in gebruik.


Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden en je bedrijf behoort tot een internationaal opererende groep, maak dan een keuze qua Twitter namen die duidelijk is voor alle betrokkenen, in de eerste plaats je klanten. Cardif is een verzekeringsfirma die deel uitmaakt van de Franse BNP Paribas groep. Er bestaat zowel een Twitter account @cardif_com als @cardif_france. Het verschil tussen beide accounts is mij niet zo duidelijk. De ene verwijst in de profielinfo naar www.cardif.com en de andere naar www.cardif.fr. De account @cardif is overigens niet door het bedrijf Cardif in gebruik. Ofwel heeft Cardif Twitter nog niet gecontacteerd om deze niet actieve account in handen te krijgen ofwel is de aanvraag afgewezen.
Het wordt pas echt verwarrend indien je naar de accounts voor Cardif Nederland kijkt. De Twitter account @cardif_ (met underscore achteraan) heeft als locatie Oosterhout (vermoedelijk in Nederland, maar dat wordt verondersteld gekend te zijn). Daarnaast is er ook nog @cardifnederland. Voor alle 4 Twitter accounts is er geprobeerd rekening te houden met de huisstijl van Cardif. Spijtig is wel dat het groen voor @cardifnederland en @cardif_ niet hetzelfde is. Als je dan toch de achtergrond aanpast, doe het onmiddellijk in de juiste kleur.
Als je als bedrijf op Twitter wenst actief te worden en je bedrijf wenst te communiceren in beide landstalen, dan moet je goed nadenken hoe je dit zal aanpakken. Je kan één enkele Twitter account opzetten, waar je de talen (Nederlands, Frans en eventueel ook nog Engels, Duits, ...) door elkaar kan gebruiken. Je kan ook per taal een andere account maken. Belgacom heeft er bijvoorbeeld voor gekozen zowel @belgacom_eva_nl en @belgacom_eva_fr te gebruiken. Indien Cardif België op Twitter zou actief worden, kan bijvoorbeeld kiezen uit @CardifBE, @CardifBelgium (die beide taalneutraal zijn). Of er zou kunnen gekozen worden voor @CardifBelgie en @CardifBelgique. Op dit ogenblik zijn deze 4 accounts nog allemaal vrij. Als er ondertussen een Twitternaamkaper deze blogpost leest, zou het wel eens kunnen dat deze Twitter namen toch geregistreerd zijn als u dit leest.

Indien je meerdere types producten aanbiedt, moet je ook een keuze maken of je die producten expliciet in de naam vermeldt. Indien Cardif in België per type verzekering een afzonderlijke Twitter account zou willen opzetten (zoals bijvoorbeeld levensverzekering, schuldsaldoverzekering, brandverzekering, ...) moet er een keuze gemaakt worden hoe deze lange namen (bijvoorbeeld Cardif Levensverzekingen België of Cardif Assurances Vie Belgique) kunnen ingekort worden.

Ook bij basketbalploegen stelt zich de problematiek van veel te lange namen. Belgische basketploegen vermelden de naam van de sponsors in hun officiële naam. Tot nu toe heb ik voor "KBBC Betafence Zwevegem" of "Declercq Stortbeton Waregem" nog geen Twitter accounts gevonden. Ik ben wel benieuwd onder welke naam ze zouden actief zouden worden op Twitter. Voor URL's is er geen beperking van 15 karakters, maar zelfs daar hebben beide ploegen de sponsors toch niet expliciet vermeld. Ze zouden bijgevolg voor de Twitter namen kunnen kiezen voor dezelfde namen als voor de URL's.

Related Posts with Thumbnails