B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 februari 2012

Twitter gebruikers in België

In De Standaard (en in andere klassieke media) kon je gisteren het bericht lezen dat Twitter volgens het Franse bedrijf Semiocast ondertussen in België 1,1 miljoen accounts zou tellen. Hoe Semiocast aan het aantal Twitter gebruikers voor België komt, wordt niet vermeld in het artikel op De Standaard. Op hun website is evenmin informatie terug te vinden over de gevolgde benadering.

Dit cijfer van 1,1 miljoen accounts voor België komt mij zeer ongeloofwaardig over. Vorige onderzoeken kwamen veel lagere cijfers uit.

Op 1 september 2011 was er een persbericht van het IBBT waarin gesteld werd dat 8% van de Vlamingen over een Twitter account zouden beschikken. U kon op dit blog al vernemen dat ik daar zo mijn twijfels had. Nadien kwam Insites Consulting met gelijkaardige cijfers, daar was sprake van 7% van de Belgen die op Twitter aanwezig waren. Zowel IBBT als Insites Consulting kwamen aan hun cijfers door middel van een bevraging bij een hopelijk representatieve groep personen. Volgens de regels van de kunst zou er dan telkens ook een nauwkeurigheidsinterval moeten aangegeven worden, wat niet het geval was.

Ik heb voor een andere, meer conservatieve, benadering gekozen om het aantal Twitter accounts in België te bepalen. Ik baseer mij hiervoor op de info in het Twitter profiel, de locatie, de naam, de bio en de URL. Indien daar expliciet naar België verwezen wordt, telt de account mee. Er zijn echter een heleboel accounts waar de info in het Twitter profiel geen uitsluitsel geeft over de locatie van de Twitter gebruiker. In deze benadering worden zowel persoonlijke Twitter accounts in rekening gebracht, evenals Twitter accounts van bedrijven. Indien de bedrijven aangeven met België te maken te hebben, worden ze meegeteld.

De onderstaande grafiek geeft de maandelijkse aangroei van het aantal Twitter accounts die aan België kunnen gekoppeld worden. De iets lagere aangroei in december 2011 is te verklaren door het feit dat het soms eventjes duurt vooraleer een nieuwe Twitter gebruiker zijn Twitter profiel vervolledigt. Bovendien kan het ook nog eventjes duren vooraleer nieuwe accounts ontdekt worden door de scripts. De gemiddelde maandelijkse aangroei in 2011 bedroeg 5.250 accounts. De aangroei in 2011 is sterker dan in 2010 en 2009 (telkens 4.000 nieuwe accounts per maand).


De tweede grafiek geeft het cumulatieve aantal Twitter accounts (die nu nog "in leven" zijn). Accounts die ondertussen geschrapt zijn, tellen niet meer mee.


Het aantal Twitter accounts per jaar van aanmaken van de account wordt hieronder aangegeven.
2006 : 62 Twitter accounts, de oudste Belgische Twitter account @lode werd aangemaakt op 19/7/2006
2007 : 2.052 Twitter accounts
2008 : 6.094 Twitter accounts
2009 : 48.465 Twitter accounts
2010 : 48.068 Twitter accounts
2011 : 62.938 Twitter accounts
Totaal op 31/12/2011 : 167.679 Twitter accounts

De laatste grafiek geeft de aangroei van het aantal Twitter accounts per dag aan. De grafiek toont een grillig verloop. De dag waarop tot nu toe het grootste aantal Twitter accounts aangemaakt werden is 19 augustus 2011, de dag na het Pukkelpop drama. Die dag waren er 736 nieuwe Twitter accounts die eenduidig aan België kunnen gekoppeld worden. Het is best mogelijk dat de hele heisa op Twitter rond de staking van 30 januari zou geleid hebben tot een heleboel nieuwe accounts. Dit zal pas binnen enkele weken duidelijk worden.


Deze cijfers over Twitter in België zijn vermoedelijk een onderschatting van het aantal Twitter accounts in België. Een Twitter account (zelfs met volledige profiel info) die niet verbonden is met andere Twitter accounts en waarop bovendien geen berichten gepubliceerd worden, is zeer moeilijk te detecteren. Bovendien blijven er nog een heleboel Twitter accounts met onvolledige profiel info. Het inschatten van de omvang van dit aantal ontbrekende Twitter accounts blijft giswerk. Indien dit aantal zich tussen de 25% en 75% van het gedetecteerde aantal zou bedragen, komen we uit op 200.000 tot 300.000 Twitter accounts in België.

2 Bedenking(en) :
Anonymous SAP Users Lists had op 02 februari, 2012 09:01, de volgende bedenking ...

Good news from Twitter in Belgium.

 
Anonymous Herlinde had op 24 oktober, 2012 20:42, de volgende bedenking ...

Graag zou ik uw informatie willen gebruiken voor mijn eindwerk dat gaat over Twitter.
Mag ik uw volledige naam vragen?
Kunt u mij dit laten weten via mijn emailadres: herlinde.remaut@student.howest.be
Alvast bedankt!

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails