B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

02 oktober 2012

Belgian Social Media Monitor - oktober 2012

Iets meer dan drie jaar terug ben ik begonnen met het aanbieden van een maandelijks overzicht van enkele interessante en publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België. Het eerste bericht dateert immers van juli 2009. Naar goede gewoonte zal ik in dit bericht de cijfers van begin oktober 2012 vergelijken met de cijfers van vorige maand (september 2012) en van vorig jaar (oktober 2011).

Linkedin is nog steeds de sterkst groeiende sociaalnetwerksite in België met een groei van 32% op jaarbasis. Het blogplatform Bloggen.be groeit eveneens sterk met 31% op jaarbasis. Facebook blijft veruit de grootste sociaal netwerksite in België, met reeds 4,8 miljoen geregistreerde accounts. De groei op jaarbasis is sterk gedaald, nu bedraagt de groei op jaarbasis nog 11%. De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld, bloggen.be stijgt sterk, andere stijgen veel minder of dalen zelfs lichtjes. Netlog laat voor het eerst een lichte daling zien.

Sinds deze maand worden twee nieuwe sites opgevolgd, 500px - een site waar fotografen hun foto's op kwijt kunnen - en issuu, een site waar bedrijven, organisaties en personen publicaties van kunnen gebruik maken om publicaties ter beschikking te stellen.

Een bijkomende nieuwigheid is de extra grafische evolutie van de opgevolgde sociaalnetwerksites over de afgelopen 12 maanden.

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van oktober 2011 tot oktober 2012.


Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 20.873 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 142.209 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 31% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.427.003 blogs, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.035.030 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.268.623 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een groei van 32% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.044 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 20% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : het is niet meer mogelijk events voor een opgegeven locatie op te zoeken
- Linkedin Jobs : 1.055 jobs in Belgium, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 72% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 16de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Turkije en voor Chili.

Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor Peru.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.


Facebook
- Facebook : 4.820.000 people who live in Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.819.040 Belgium Country Audience, iets minder dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.819.040, iets minder dan het cijfer van Facebook, hetzelfde cijfer als Checkfacebook

Volgens Socialbakers staat België op de 38de plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Zweden en wordt gevolgd door Portugal.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.


Netlog
- Netlog : 4.007.072 NL leden, een lichte daling ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar

De daling van het aantal NL leden is blijkbaar ingezet.

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken.


Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor september 2012 waren er 1.319.016 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar. De groei viel de voorbije jaren telkens in de maanden juli en augustus lichtjes terug, vermoedelijk te wijten aan de vakantiepereiode. Ondertussen is er weer sprake van een iets grotere groei.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.


De onderstaande - nieuwe - grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van oktober 2011. Deze grafiek maakt bijvoorbeeld duidelijk dat de groei in het aantal .be registraties over de afgelopen 12 maanden groter is dan de groei van Belgische Facebook accounts. Linkedin wordt over de afgelopen 12 maanden bovendien juist niet geklopt door bloggen.be.


Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012).Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Ukraïne en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 2.0 vermeld (net als vorige maand), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.

Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 75,6 miljoen blogs en 32,7 miljard posts. Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden.

Flickr
- Belgium group : 5.095 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.769.544 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.617.787 items, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 22% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.


Picasa
- België : 203.185 foto's in Community photos, een stijging van 16% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 184.663 foto's in Community photos, een stijging van 15% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 281.835 foto's in Community photos, een stijging van 18% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Voor de eerste keer sinds vele maanden is er een spectaculaire stijging te zien. Zijn de vakantiekiekjes dan toch gearriveerd op Picasa ?


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 538 foto's
- Belgique : 826 foto's
- Belgium : 7.760 foto's

Youtube
- Youtube videos for Belgie : 71.900, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 421% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 102.000, status quo ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 393% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 475.000, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een onrealistische stijging van 1070% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden was zeer wispelturig. De laatste maanden blijkt er toch enige stabiliteit te zijn.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.199, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 4.641, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 14.900, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 58% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.


Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.517, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een daling van 62% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 36.496, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 19% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 15.660, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar

Tot juni 2012 was er zeer stabiele groei voor de drie zoekopdrachten. In juli 2012 was er plots een andere evolutie voor de drie zoekopdrachten. Nadien lijkt er weer stabilisatie te zijn in de trends.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 15de plaats komen de afgelopen maand, achter Pakistan en voor Vietnam. De rangschikking wordt sinds deze maand aangevoerd door Verenigde Staten en niet meer door Frankrijk.


Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 432, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows Belgique : 1.750, een stijging van 15% ten opzichte van vorige maand
- Slideshare slideshows for Belgium : 36.200, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.


Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.
- België : 3.973 publicaties
- Belgique : 26.921 publicaties
- Belgium : 78.712 publicaties

Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin augustus 22.384.751 "registered users on Pinterest". Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,5% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten. Spijtig genoeg zijn er een heleboel interessante sites die (nog) geen informatie vrijgeven over het gebruik in België : Foursquare, Pinterest, Twoo om er maar enkele te noemen ...

1 Bedenking(en) :
Blogger Hans Vandeveire had op 06 oktober, 2012 20:40, de volgende bedenking ...

Misschien is de stijging in picasa te verklaren door een stijging van Google+?
Foto's die in Google+ opgeladen worden, zijn tevens beschikbaar in picasa...

 

Heeft u ook een bedenking ?

<< Home

Related Posts with Thumbnails