B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

05 november 2012

Nukken

Eén van de laptops ten huize BVLG vertoonde de afgelopen dagen nukken. Tegen een kind kan je dan streng en vermanend spreken om het kind tot de orde te roepen. In sommige bedrijven wordt eenzelfde benadering ook toegepast op volwasssenen (vaak zonder blijvend resultaat). Dergelijk streng en vermanend gedrag hanteren tegenover een computer haalt echter niets uit.

Het nukkig gedrag kwam er op neer dat de laptop plots in een situatie terecht kwam waarin de laptop op geen enkel signaal meer reageerde, niet van de muis en niet van het toetsenbord. Het lichtje van de harde schijf flikkerde af en toe een beetje, dus er was nog enig teken van leven. Maar het lukte mij niet de computer uit het nukkig gedrag te halen.De enige remedie was de aan/uit knop lang ingedrukt houden waardoor de computer zichzelf uiteindelijk uitschakelde. Na een herstart duurde het zo'n 10 tot 15 minuten totdat het nukkig gedrag opnieuw tentoon werd gespreid. Een alternatief was het opstarten in Windows Safe Mode, waar het nukkig gedrag afwezig bleef.

Bij hard- en software problemen kan Google eventueel enig soelaas brengen. Het probleem is natuurlijk uit te zoeken welke zoektermen je moet hanteren, want hoe karakteriseer je dergelijk nukkig gedrag. Uiteindelijk kwam ik op enkele forumberichten terecht waar min of meer gelijkaardig gedrag beschreven werd. De aanbevolen remedie was het installeren van de Windows updates. Ik ging dan maar aan de slag, ik stond inderdaad enkele updates achter. Alle updates tegelijkertijd doorvoeren lukte niet (want het nukkig gedrag kwam na zo'n 10 tot 15 minuten telkens tevoorschijn). Uiteindelijk waren alle cruciale updates in kleine groepjes doorgevoerd. Tot mijn wanhoop bleek het nukkig gedrag toch niet verdwenen. Grrr. Het uitvoeren van een check disk bracht aan het licht dat er enkele fouten op de harde schijf aanwezig waren, die prompt gecorrigeerd werden. Wat de impact van deze correctie was, bleef mij onduidelijk, de cijfertjes van de betrokken clusters en het nummer van het bestand deden geen belletje rinkelen.

Ondertussen heeft de laptop het nukkig gedrag al enkele dagen niet meer vertoond. Op het definitief weg is, zou ik niet durven zeggen. Lag het aan de "bad sectors" op de harde schijf ? Lag het aan de nog niet doorgevoerde updates ? Lag het aan één of andere vorm van malware (onwaarschijnlijk want op de laptop staat toch een beschermingsprogramma geïnstalleerd) ? Als je als gebruiker van een laptop - weliswaar met Microsoft Windows - met een hard- en/of softwareprobleem geconfronteerd wordt, moet je toch over heel wat technisch bagage beschikken om het probleem zelf op te lossen.

Deze ervaringen doen mij denken aan een verhaaltje dat mij al een tijdje terug verteld werd. Een auto die een berg afreed kwam in problemen en viel net niet in een afgrond. Aan boord was een divers gezelschap, een ICT-er, een technieker en een manager. Toen de inzittenden van de auto uitgestapt waren stelde de manager voor een ad hoc task force op te starten waarin zou onderzocht worden wat de oorzaak wel eens zou kunnen zijn, aan de hand van een brainstormsessie zouden een heleboel mogelijke oplossingen in kaart gebracht worden om uiteindelijk tot een algemeen aanvaarde oplossing te komen. De technieker stelde voor onmiddellijk aan de slag te gaan en hij was bereid zijn gereedschapskoffer open te doen om aan de wagen te gaan sleutelen. De ICT-er stelde nog een andere benadering voor. Hij vroeg de wagen opnieuw naar het startpunt van het traject te duwen, opnieuw in te stappen en na te gaan of het probleem zich opnieuw zou voordoen.

Waar is de tijd dat we de eerste PC's nog volledig konden doorgronden door het editeren van het autoexec.bat en config.sys bestanden ? Maar toen was er van internet nog helemaal geen sprake ...

Related Posts with Thumbnails