B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

03 december 2012

Belgian Social Media Monitor - december 2012

De verwachting van de lezers van dit blog is dat ze in het begin van de maand opnieuw kunnen vernemen wat de social media cijfertjes voor België zijn. Onlangs zei er me iemand dat het verrassend effect van dit overzicht weg is. Hij heeft vermoedelijk ook nog gelijk. Cijfertjes zijn saaie materie. Het is pas de interpretatie die de cijfers doet spreken. De publiek beschikbare cijfers over de bronnen die tot nu toe opgevolgd werden in dit overzicht tonen spijtig weinig spectaculaire evoluties. Het grootste netwerk blijft ook deze maand het grootste netwerk (Facebook). De snelste groeier van vorige maand blijft dezelfde snelste groeier (Linkedin). Enkele blogplatformen laten nog steeds sterke groei zien (Bloggen.be en Canalblog), andere daarentegen doen het minder goed (Seniorennet en Skyrock). Dat Netlog ter plaatse blijft trappelen zal niemand verbazen.

Het spijtige nieuws is dat er nog steeds een heleboel sites zijn die geen cijfers vrijgeven op het niveau van een land. De lijst wordt lang : Skynetblogs, Wordpress, Tumblr, Twitter, Google Plus, Twitpic, Instagram, Foursquare, Badoo, Twoo, ... en dan vergeet ik er nog ongetwijfeld een heleboel.

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin december wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (november 2012) en van vorig jaar (december 2011).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van december 2011 tot december 2012.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 21.113 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 144.605 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 32.527.921 blogs, status quo ten opzichte van vorige maand, een daling van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.058.181 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.342.013 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een groei van 32% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin groups : 2.091 groups refering to Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkdin heeft de afgelopen maand zoals aangekondigd de stekker uit de events-module getrokken, het is wachten op een opvolger of alternatief
- Linkedin Jobs : 1.236 jobs in Belgium, een stijging van 18% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 79% ten opzichte van vorig jaar

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Mexico en voor China.

Volgens Zoomsphere staat België op de 22ste plaats wat betreft het aantal Linkedin profielen per land, achter de Filippijnen en voor Peru.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.


En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België. De groei zet zich nog steeds stevig doo.


Facebook
- Facebook : 4.870.520 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Checkfacebook : 4.869.460 Belgium Country Audience, iets minder dan het cijfer van Facebook
- Socialbakers : Number of users on Facebook in Belgium: 4.869.460, iets minder dan het cijfer van Facebook, hetzelfde cijfer als Checkfacebook

Volgens Socialbakers staat België op de 38de plaats op de wereldranglijst wat betreft Facebook Accounts. België staat achter Zweden en wordt gevolgd door Portugal.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld. De groei is duidelijk aan het vertragen.


Netlog
- Netlog : 4.002.119 NL leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, status quo ten opzichte van vorig jaar

De evolutie van het aantal NL leden van Netlog kan u ook op de onderstaande grafiek bekijken. De groei is volledig stilgevallen.


Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Sinds enkele maanden worden deze cijfers hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor november 2012 waren er 1.338.319 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar.De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.


De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van de verschillende opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van december 2011.Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen de afgelopen tijd wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in vorige edities van de Belgian Social Media Monitor.

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2012). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Initieel waren er enkele sites met info over het aantal Google Plus accounts in België. Nu zijn er nog twee sites met info over het aantal gebruikers per land. Een bijkomende site geeft ook een cijfer, maar de betekenis van dit cijfer is onduidelijk ...
- FindPeople onPlus - Country Belgium : 46.243 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- Google+ Demographics for Belgium : 363.567 Google+ users, sinds maart 2012 steeds hetzelfde cijfer
- CircleCount - Countries (Europe) : België staat op de 12de plaats in de lijst van Europese landen, vlak na Polen en voor Noorwegen. Voor België wordt deze maand het cijfer 1.9 vermeld (vorige maand was het eveneens 1,9), maar zonder verklaring van de betekenis ervan.


Tumblr
Globale statistieken over Tumblr kan u bij Tumblr zelf bekijken. Op dit ogenblik zijn er bijvoorbeeld 83,1 miljoen blogs (+4% ten opzichte van vorige maand) en 37,1 miljard posts (+6% ten opzichte van vorige maand). Over het aandeel van de Belgische accounts op Tumblr heb ik nog geen betrouwbare bron kunnen vinden.

Via Quantcast is er wel betrouwbare informatie over het aantal bezoeken aan Tumblr. België staat op de 25ste plaats, net na Zweden en vlak voor Maleisië.


Flickr
- Belgium group : 5.162 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : 1.813.368 items, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 18% ten opzichte van vorig jaar
- Geotag "Belgium" : 1.668.783 items, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 21% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan.


Picasa
- België : 195.508 foto's in Community photos, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 175.954 foto's in Community photos, een daling van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 272.262 foto's in Community photos, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven niet het totaal aantal foto's in Picasa, enkel de foto's die publiek zijn. Bizar is dat het aantal foto's vaak daalt en niet toeneemt zoals bij andere foto-sites.


500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Picasa en Flickr.
- België : 628 foto's, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 943 foto's, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 9.074 foto's, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maandYoutube
- Youtube videos for Belgie : 135.000, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 163.000, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een daling van 29% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 846.000, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 34% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden is wispelturig.


Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.355, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.002, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 45% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 16.100, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 56% ten opzichte van vorig jaar

In tegenstelling met de soms wispelturige zoektocht naar video's bij Youtube is er voor Vimeo een consistente opwaartse trend te zien.


Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.435, een stijging van 9% ten opzichte van vorige maand, een daling van 65% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 29.877, een daling van 19% ten opzichte van vorige maand, een daling van 6% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 12.326, een daling van 10% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar

Dailymotion lijkt een opkuis ingezet te hebben, het aantal video's lijkt al twee maanden lichtjes tot sterk te dalen.

Het bezoek aan dailymotion.com wordt ook opgevolgd door Quantcast. Dit laat toe vast te stellen dat bezoekers uit België op de 15de plaats komen de afgelopen maand, achter Mexico en voor Australië.


Slideshare
Slideshows
- Slideshare slideshows for Belgie : 511, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 156% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows Belgique : 2.300, een stijging van 12% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 255% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 38.795, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 152% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze lijken min of meer stabiel te zijn, met uitzondering van het dipje van januari 2012.


Issuu
issuu is een platform waar een bedrijf, een organisatie of een privé-persoon publicaties kan ter beschikking stellen. In dit overzicht worden al sites opgevolgd waar foto's, video's en presentaties geshared worden, een sites zoals issuu waar publicaties kunnen opgeladen en bekeken worden hoort in dit rijtje thuis.
- België : 6.175 publicaties, een stijging van 4% ten opzichte van vorige maand
- Belgique : 39.099 publicaties, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand
- Belgium : 122.456 publicaties, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand

Vorige maand was er zeer sterke stijgingspercentages (rond de 50%), nu vallen die aanzienlijk terug tot 4% of lager. De volgende maanden zullen uitwijzen hoe het aantal publicaties op Issuu verder zal evolueren.


Pinterest
Volgens Zoomsphere waren er begin december 22.383.173 "registered users on Pinterest". Hoeveel Belgen er daar bij waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,6% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium.


Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails