B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

09 mei 2013

Google verkeer vanuit België

Enkele dagen terug waren er verschillende berichten over de onbeschikbaarheid van het Internet in Syrië. Eén van de links die ik toen opgemerkt heb, ging naar een site van Google met info over het verkeer vanuit Syrië naar Google-diensten. Deze site geeft ook info over het verkeer vanuit België naar Google-producten en -services.Deze info leek me voldoende interessant om ze hier te delen.

Dit is het algemeen plaatje, met het verkeer vanaf 2011 voor alle diensten producten en services.


Google vermeldt dat de gegevens genormaliseerd zijn. Wat dit juist inhoudt is op het eerste zicht niet duidelijk. Op de FAQ pagina wordt gelukkig een tip van de sluier opgelicht :
De grafieken geven een voorstelling van het verzoekpercentage van die regio in verhouding tot het wereldwijde verzoekpercentage. Voor elke periode en elk product wordt het totale wereldwijde verkeer uitgesplitst naar verkeer uit elke geografische regio, wat leidt tot een getal tussen 0 en 1. Vervolgens vermenigvuldigen we alle cijfers met een constante waarde, waardoor de grafieken worden genormaliseerd, maar waardoor de vorm van de grafieken niet verandert.

Iets verder in de FAQ staat nog :
De cijfers zijn alleen bedoeld voor het vergelijken van perioden in elke grafiek.

Dit zullen we dus doen voor enkele specifieke diensten van Google. Het eerste plaatje geeft het beeld van het verkeer naar Blogger. De grafiek start vanaf 2009. Sinds begin 2011 lijkt het verkeer te dalen, dus zou dit een bijkomende indicatie zijn dat er minder geblogd wordt in België?

Het verkeer naar Gmail lijkt eerder stabiel te zijn, met een jaarlijks dipje tijdens de vakantiemaanden.
Het verkeer vanuit België naar Picasa lijkt volgens de eigen info van Google al enkele jaren in dalende lijn te gaan. Zou dit een verklaring zijn voor het feit dat in het aantal afbeeldingen voor België/Belgique/Belgium zoals gerapporteerd in de Belgian Social Media Monitor in dalende lijn gaat? In de FAQ staat echter het volgende :
Als het erop lijkt dat het verkeer in een bepaalde regio in de loop der tijd afneemt, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat de hoeveelheid verkeer uit die geografische regio is afgenomen. Het betekent alleen dat het verkeer uit de geselecteerde geografische regio minder snel toeneemt dan het wereldwijde gemiddelde.

De enige conclusie de we met zekerheid kunnen stellen is dat Picasa in België volgens eigen info van Google minder populair is in vergelijking met andere landen.

Het beeld van het Belgische verkeer naar YouTube geeft wel een stijgend beeld vanaf midden 2012. Zouden de virale filmpjes van Duval Guillaume Modem (zoals de druk op de rode knop, of de waarzegger in de tent, of de Bond-opdracht in het Centraal Station te Antwerpen, ...) hier iets mee te maken hebben?

De genormaliseerde grafiek over het zoekverkeer geeft een eerder stabiel beeld over de periode van 2009 tot nu.

Nog een leuke trend is die van Google Vertalen. Deze gaat sinds midden 2009 in stijgende lijn. De kwaliteit van de vertalingen die ik daar af en toe vaststel is soms redelijk bedenkelijk. Ik ben dan ook benieuwd wat de verklaring voor de toegenomen belangstelling zou kunnen zijn.


De afsluiter is het beeld over het verkeer vanuit België naar Orkut. In een ver verleden (althans in social media jaren) was Orkut een social netwerk opgezet door Google. Sinds de Brazilianen midden de jaren 2000 massaal de weg naar die site ontdekt hebben, heb ik er persoonlijk amper Belgische activiteiten opgemerkt. Dat er uberhaupt nog verkeer vanuit België naar Orkut gaat verbaast mij bijgvolg. Een mogelijke verklaring zijn misschien de Braziliaanse uitwijkelingen die in België wonen en werken.
Neem zelf maar eens kijkje en laat me zeker weten indien je nog interessante trends opmerkt.

Related Posts with Thumbnails