B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

28 februari 2014

Pinterest in Europa

In een analyse van Gigya over social sharing (Trends in Social Sharing: The Rise of Pinterest) bleek het toegenomen belang van Pinterest. Wereldwijd komt Pinterest op de derde plaats met 20%, voorafgegaan door Facebook met 41% en Twitter met 30%.
Een beetje verder in de infografiek bleek dat vooral eCommerce sites veel geshared werden op Pinterest.
Maar als je nog wat verder afdaalde bleek dat Pinterest helemaal geen rol speelde in Europa. Het aandeel van social sharing via Pinterest in Europa is zeker minder dan 2%. Pinterest komt zelfs niet in de top 5 voor. In Noord Amerika heeft Pinterest daarentegen wel een belangrijk aandeel (29%).
Op basis van de data van Gigya (waar de kwaliteit, de volledigheid en de relevantie niet kon nagegaan worden), is mijn conclusie dat Pinterest in Europa nog geen rol speelt in social sharing. De voorspelling over Pinterest "30 reasons why Pinterest will rule social media in 2014" is voorlopig nog even te hoog gegrepen voor Europa.

25 februari 2014

Activiteit op de social media accounts van de Vlaamse partijen

De sperperiode voor de Vlaamse partijen is van start gegaan. Dit wil zeggen dat de partijen niet meer zomaar alles mogen doen, reclame op internet is onder meer niet meer toegestaan. De afgelopen weken lieten sommige partijen zich niet onbetuigd, je kon hun advertenties op heel veel plaatsen tegengekomen.

In dit bericht wil ik even aandacht besteden aan de activiteiten op de social media accounts van de Vlaamse partijen. In welke mate hebben de Vlaamse partijen zelf al informatie ("content") op de diverse social media platformen gepubliceerd?

Voor Facebook is het niet evident om alle posts van een Facebook-pagina terug te zoeken. Ik heb mij bijgevolg beperkt tot het aantal posts van de afgelopen 30 dagen zoals gerapporteerd door het Conversocial Facebook Page Profiler tool.
Vlaams Belang was het meest actief de afgelopen 30 dagen, met maar liefst 104 berichten (dus meer dan 3 per dag). OpenVLD was het zuinigst, met maar 34 berichten.

Het totaal aantal tweets van een Twitter-account is eenvoudig op te vragen. @groen was tot nu toe het productiefst, met maar liefst 7719 tweets. @OpenVLD was hier ook het minst actief tot nu toe, met 2774 tweets.

De partijen hebben allemaal filmpjes op YouTube gepubliceerd. Vlaams Belang heeft tot nu toe de meeste filmpjes ter beschikking gesteld (347). OpenVLD bengelt weer onderaan met 22 filmpjes. OpenVLD heeft naast het YouTube-kanaal ook een Vimeo-account, waar ondertussen ook al 76 filmpjes te bekijken zijn.

Slechts 4 partijen hebben een Instagram-account. CD&V heeft al 53 afbeeldingen op Instagram gepubliceerd. De account van de N-VA - die nog maar bestaat sinds 12 februari 2014 - kent nog maar 16 gepubliceerde afbeeldingen.

Drie partijen zijn actief op Pinterest. CD&V steekt qua gepubliceerd volume er bovenuit (reeds 125 pins). OpenVLD (met 3 pins) en Vlaams Belang (met 4 pins) zijn maar symbolisch aanwezig op Pinterest.

Op Flickr, de foto-sharing site, zijn de verschillen eveneens groot. CD&V heeft er al een zeer groot aantal foto's (20129). N-VA heb ik er nog niet op gevonden. Vlaams Belang heeft het laagste aantal foto's (242).

Het onderstaande plaatje geeft alle cijfertjes voor de verschillende platformen waar de partijen aanwezig zijn. Een PDF-versie kan je op Google Docs bekijken.


Op de belangrijkste platformen (Facebook, Twitter en YouTube), lijkt Vlaams Belang de grootste activiteit aan de dag te leggen, gevolgd door Groen. OpenVLD publiceerde tot nu toe het laagste aantal berichten. Op de overige platformen (Instagram, Pinterest en Flickr) is CD&V met voorsprong het actiefst. Het zelf publiceren van (veel) berichten is nog geen garantie voor veel bezoekers/kijkers en interacties. Bovendien heeft het inzetten van advertenties ook zo zijn impact op het aantal bezoekers/kijkers en interacties. Maar dit is een onderwerp van een volgend bericht in de loop van de komende weken.

Moest u toevallig nog social media accounts kennen die nog niet in dit overzicht opgenomen zijn, dan mag u mij dit steeds laten weten.

24 februari 2014

Webcare

Webcare is het actief reageren op uitlatingen zoals vragen of klachten op sociale media die aan je bedrijf of organisatie gericht zijn. Elk bedrijf of organisatie die beslist te starten met webcare doet dit vaak vanuit een eigen insteek. De motivatie om er mee te starten kan sterk variëren. De mate waarin een bedrijf zich organiseert om webcare mogelijk te maken kan ook sterk verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Zelf ben ik betrokken bij de webcare bij mijn werkgever (Belfius). Door af en toe aanwezig te zijn op events waarop sociale media aan bod kwam, heb ik verschillende personen ontmoet die binnen hun bedrijf of organisatie ook bezig zijn met sociale media. De uitwisseling van ervaringen was heel vaak zeer interessant. De uitdagingen waarmee we te maken hebben zijn vaak gelijklopend, de keuzes die we moeten maken zijn herkenbaar, de tools die we gebruiken zijn soms dezelfde, de frustraties komen ook vaak overeen.

Het is dan ook leuk en interessant om eens een nieuw verhaal te horen over hoe een specifieke organisatie met webcare gestart is. Afgelopen week konden de aanwezigen van het RCAplus event kennis maken met twee van de gezichten achter de @nmbs Twitter-account.


(foto van RCA Group)

Zelf neem ik maar zeer uitzonderlijk de trein, maar vele collega's en kennissen komen dagelijks met de trein naar het werk. Hun treinervaringen zijn vaak onderwerp van gesprekken. Bij deze collega's en kennissen die sinds kort de Twitter-account @nmbs volgen hoor ik vaak positieve signalen over de Twitter-account. Het verhaal hoe deze Twitter-account tot stand kwam, onder meer dankzij een interventie in het federaal parlement, was zeer boeiend.

Er zijn al verschillende bedrijven en organisaties die volop inzetten op webcare. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere die nog niet de stap naar webcare gezet hebben. Nu lijkt dit nog iets bijzonders, personen die je bedrijf of organisatie via social media contacteren, een antwoord via social media bezorgen. Het aanbieden van de mogelijkheid om per e-mail met een bedrijf of organisatie contact op te nemen bestaat nog niet zo lang, maar lijkt al een evidentie. Binnen enkele jaren zal webcare voor een heleboel bedrijven en organisaties een evidentie zijn. Ongetwijfeld zullen er nog vele boeiende trajecten afgelegd worden binnen bedrijven en organisaties om webcare mogelijk te maken.

18 februari 2014

Partijvoorzitters op social media

De afgelopen weken kon u op dit blog al kennismaken met enkele berichten over de Vlaamse politieke partijen op social media. Deze keer gaat mijn interesse uit naar de aanwezigheid van de partijvoorzitters op social media. De partijvoorzitters zijn de boegbeelden van hun partij, zijn ze dit ook op social media? Het antwoord is genuanceerd. Bart De Wever (N-VA) en Bruno Tobback (sp.a) zijn maar koele minnaars van social media. Ze gaan er prat op er zelf niet actief te zijn. Hoe brengen zij en hun collega's het er van af?

Facebook

Een politicus kan er voor kiezen om een persoonlijk profiel te hebben, of een page. Een persoonlijk profiel kan maar 5000 vrienden hebben, een page kan een onbeperkt aantal fans hebben.

Wouter Beke (CD&V) heeft alvast een page met 5758 fans (likes), een persoonlijk profiel vond ik niet zo dadelijk terug.
Voor Gwendolyn Rutten (OpenVLD) vond ik zowel een persoonlijk profiel als een page met 2207 fans.

Wouter Van Besien is bescheiden, hij heeft enkel een persoonlijk profiel. Voor Wouter Van Besien bestaat er ook een page, maar dan een page die Facebook automatisch aangemaakt heeft, op basis van info beschikbaar in Wikipedia.
Gerolf Annemans (Vlaams Belang) heeft ook een page, met 579 fans. Een persoonlijk profiel vond ik niet zo dadelijk.
Voor Bart De Wever (N-VA) bestaat er zoals te verwachten geen persoonlijk profiel. Er is wel een automatisch aangemaakte page. Deze vrij lege page telt maar liefst 4565 likes.

Bruno Tobback (sp.a) heeft ook een automatisch aangemaakte page, weliswaar met wat minder likes (646).

Twitter

Voor de zes partijvoorzitters heb ik telkens een Twitter-account gevonden, weliswaar niet altijd actief.

Gwendolyn Rutten (OpenVLD) is zeer actief op Twitter en heeft ook het grootste aantal followers (19.900) : @RuttenGwendolyn
Op de tweede plaats wat betreft het aantal followers komt Bart De Wever (N-VA), weliswaar met een inactieve account : @Bart_DeWever. Het is overigens helemaal niet zeker op deze account beheerd wordt door de Bart De Wever himself of de N-VA.
Wouter Beke (CD&V) komt op de derde plaats dankzij de 13807 followers, met een actieve account : @wbeke
Gerolf Annemans (Vlaams Belang) staat op plaats vier met 4998 followers, met overigens de account met het grootste aantal gepubliceerde berichten (4144) : @gannemans
Wouter Van Besien (Groen) is maar in beperkte mate actief op Twitter : @WouterVanBesien. Het aantal followers valt nog mee (3679), maar het aantal Twitter accounts dat gevolgd wordt (278) en het aantal gepubliceerde berichten (117) zijn aan de lage kant.
Voor Bruno Tobback (sp.a) bestaat er een Twitter-account, met reeds 830 followers maar voor de rest geen enkele activiteit : @brunotobback. Net als bij Bart De Wever kan je er nog het "Twitter-eitje" bewonderen.

Linkedin

Linkedin is het grootste sociaalnetwerksite voor professioneel gebruik. Sommige politici kan je er ook vinden (maar niet allemaal ...).

De Linkedin-account van Wouter Beke (CD&V) heeft het grootste aantal connecties (meer dan 500).
Gwendolyn Rutten (OpenVLD) is ook aanwezig op Linkedin, weliswaar met een verouderd profiel. Dirk Van Mechelen is al een tijdje geen minister meer en Gwendolyn Rutten werkt bijgevolg al een tijdje niet meer op diens kabinet.
De aanwezigheid van Gerolf Annemans (Vlaams Belang) op Linkedin kan enkel maar symbolisch genoemd worden. Het profiel ziet er maar zeer mager uit (weliswaar wel correct : "MP at Parliament"). Waarvoor dat een Vlaams Belanger het Engels gebruikt in plaats van het Nederlands is bizar.

De andere voorzitters (Wouter Van Besien, Bruno Tobback en Bart De Wever) kon ik niet terugvinden op Linkedin.

Conclusie

De aanwezigheid van de voorzitters van de belangrijkste Vlaamse politieke partijen op social media is al bij al beperkt. De partijen zetten blijkbaar eerder in op de aanwezigheid van de partijen zelf, wat mij een verdedigbare keuze lijkt. Het feit dat sommige partijvoorzitters zelf weinig affiniteit hebben met social media, zal ook niet helpen ...

12 februari 2014

Populariteit van de social media accounts van de Vlaamse partijen

Eerder deze maand kon u hier een overzicht vinden van de aanwezigheid van de Vlaamse partijen op de sociaalnetwerksites.

Ik heb de cijfers ondertussen geactualiseerd en ze iets toegankelijker voorgesteld. Het resultaat kan u zowel bewonderen in de afbeelding hieronder als in een PDF. Voor elke partij wordt - voor zover ik de accounts kon terugvinden - aangegeven hoe populair de account is, uitgedrukt in aantal fans, followers, subscribers, ....
Bizar genoeg is het niet telkens dezelfde partij die per kanaal het populairst is. Op Facebook had Groen op 10/2 het grootste aantal fans (met de N-VA die de laatste dagen aan een sterke opmars bezig is - door het gebruik van advertenties). Op Twitter voert OpenVLD de rangschikking aan (op 10/2). Op YouTube heeft het kanaal van Vlaams Belang het grootste aantal subscribers. Op Linkedin heeft N-VA het grootste aantal followers. Groen is dan weer het populairst op Google Plus. Op Instagram is het dan opnieuw aan OpenVLD om het hoogst te scoren. CD&V heeft het hoogste aantal followers op Pinterest.

Een andere merkwaardige vaststelling is dat sommige partijen telkens een andere naam gekozen hebben op de sociaalnetwerksites. Twee uitgesproken voorbeelden zijn de N-VA en sp.a. www.n-va.be
www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie
twitter.com/de_NVA
plus.google.com/+NvaBeVlaanderen
www.youtube.com/NVABarricade
www.linkedin.com/company/n-va/

www.s-p-a.be
www.facebook.com/Vlaamse.socialisten
twitter.com/sp_a
www.youtube.com/spanationaal
www.linkedin.com/company/sp.a
www.flickr.com/photos/internetwerk

De komende weken zullen er nog berichten komen over de social media accounts van de Vlaamse partijen. Kom bijgevolg regelmatig terug!

10 februari 2014

Rekeningrijden

Dat rekeningrijden de Belgen niet onverschillig laat was de laatste dagen te merken op social media. Een heleboel Belgen verklaarden zich niet akkoord met het concept of met de test die binnenkort zou beginnen. In de media werd regelmatig verwezen naar een online peiling die op korte tijd enorm veel bijval kreeg.

Er werd telkens naar deze peiling verwezen :
Non à la taxe kilométrique-Neen aan de kilometerheffing-
150 528 personnes ont signé cette pétition. Les signatures proviennent de 120 106 adresses IP différentes.
Er was nog een Franstalige peiling met heel wat minder bijval :
CONTRE LA TAXE AU KM
1 364 personnes ont signé cette pétition. Les signatures proviennent de 1 232 adresses IP différentes.
Op de Nederlandstalige site petities24.com zijn er ook enkele peilingen rond dit onderwerp. Na even zoeken vond ik twee peilingen tegen rekeningrijden.
Stem nee tegen Rekeningrijden(België)
10 779 mensen hebben deze petitie ondertekend. De handtekeningen zijn afkomstig van 9 381 verschillende IP-adressen.
Neen aan rekeningrijden voor personenwagens!
4 579 mensen hebben deze petitie ondertekend. De handtekeningen zijn afkomstig van 4 019 verschillende IP-adressen.
Een derde peiling pleitte voor het invoeren van rekeningrijden. Het aantal stemmen voor deze peiling was wel aanzienlijk minder.
Stem JA voor Rekeningrijden (België)
1 355 mensen hebben deze petitie ondertekend. De handtekeningen zijn afkomstig van 1 194 verschillende IP-adressen.
Laat ons nog even teruggrijpen naar de grootste peiling. Op de statistieken-tab van deze peiling krijg je wat inzicht in de plaatsen van waarop er gestemd werd. Het viel mij op dat er veel locaties in Wallonië vermeld werden. Dit was enigszins logisch, vermits het een Franstalige site is.
Ik heb even de lijst van 97 locaties doorlopen. 5 van de locaties behoren tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel, Anderlecht, Uccle, Jette en Schaerbeek) en realiseerden 13.537 stemmen. Voor Vlaanderen waren er 16 locaties met in het totaal 7.773 stemmen (Antwerpen, Gent, Vilvoorde, Dilbeek, Mechelen, Brugge, Overijse, Leuven, Grimbergen, Hasselt, Aalst, Wemmel, Oostende, Zaventem, Tienen en Kortrijk). Dan waren er nog 76 locaties in Wallonië met 45.460 stemmen. Naast die stemmen die aan een locatie konden gekoppeld worden waren er nog meer dan 84.000 stemmen.

Afgaande op de 97 top locaties voor deze peiling zou je kunnen afleiden dat de peiling "Non à la taxe kilométrique-Neen aan de kilometerheffing-" voornamelijk succes heeft in Wallonië en Brussel en veel minder in Vlaanderen. Maar dan wordt er geen rekening gehouden met de 84.000 overige stemmen.

06 februari 2014

Nokia Lumia 1020

Begin december werd ik uitgenodigd op een event van Nokia met als thema "low light camera experience". Het bleek over de Lumia 1020 te gaan. Enkele andere usual suspects uit het Vlaamse social media wereldje waren ook present. Het leuke was dat na afloop van het event alle aanwezigen een Lumia 1020 toestel meekregen om het uit te testen, spijtig genoeg niet om het te houden.

De conclusie van Tweakers over de Lumia 1020 was "high-end camera, midrange-telefoon". Wie ben ik om dit tegen te spreken? Ik heb de afgelopen weken het toestel vaak gebruikt, hoofdzakelijk als fototoestel. Ik heb er geen SIM-kaart ingestoken, dus ik kan niet getuigen over de kwaliteiten als telefoontoestel. De Lumia 1020 draait Windows Phone 8 (zie ook deze blogpost). Persoonlijk ben ik geen grote fan van Windows Phone 8, mijn voorkeur gaat nog steeds uit naar Android. De meest courante apps vind je ondertussen al terug voor Windows Phone, maar sommige leuke extra's bestaan nog niet voor het Windows Phone universum.

Als telefoontoestel kan ik de Lumia 1020 dus niet beoordelen. Als fototoestel gelukkig wel. De camera op de Lumia 1020 overklaste veruit andere smartphones die ik van dichtbij gezien heb. Nokia heeft het over een 41 megapixel camera. In de praktijk is dit iets minder. Van elke opname wordt een foto met 5 megapixel resolutie genomen en indien ingesteld ook een foto in zeer hoge resolutie (36 megapixel). Dit zorgt voor zeer scherpe foto's. Je kan opgeven dat het toestel alle genomen foto's automatisch naar Skydrive moet opladen (als er wifi in de buurt is, want anders zou dit een te stevige aanslag zijn op je quota). De hoge resolutie foto's nemen snel al heel wat plaats in, vaak meer dan 10 MB per foto. De camera beschikt over 32 GB opslagruimte, waarop je toch heel wat hoge resolutiefoto's op kwijt kan. Het is niet mogelijk het geheugen met een extra micro-SD kaartje uit te breiden, maar dit lijkt mij geen onoverkomelijk probleem.

De Lumia 1020 beschikt over een zeer knappe Nokia Camera app die er in slaagt de gebruiker op een zeer gebruiksvriendelijke wijze de camera te laten instellen (sluitertijd, ISO, witbalans, manuele scherpstelling, flits). De meeste foto's heb ik overigens getrokken met de automatische instellingen en bovendien zonder flits. Dit leverde vaak zeer knappe foto's op (zie bijvoorbeeld deze blogpost). Zoals in de review bij Tweakers beschreven heb ik ervaren dat de camera de tijd neemt vooraleer een foto kan genomen worden. Als je dan een snel bewegend object wil fotograferen, dan ben je vermoedelijk te laat. De low light camera experience kan ik inderdaad bevestigen. Bij foto's van zeer donkere omgevingen, slaagt de camera er in de kleuren van de gefotografeerde objecten naar boven te krijgen, wat in sommige omstandigheden een beetje overdreven en kunstmatig overkomt. Bij sommige foto's met flits kwamen af en toe de kleuren ook geforceerd over, wat ik dan ook vermeed door geen gebruik te maken van de flits.

Tijdens het event begin december werd een camera-grip getoond. Deze laat toe om beter grip te krijgen op de smartphone om in landscape mode foto's te nemen en er is bovendien een extra batterij ingebouwd. Deze grip kon ik echter niet uittesten, maar zonder kan je het toestel ook best gebruiken.

De straffe camera heeft maar liefst 6 lenzen en een stabilisatiemechanisme aan boord, zoals uitgelegd in dit Nokia-filmpje.

De straffe camera heeft natuurlijk zijn impact op de prijs. Met een officiële  prijs van 699 euro is dit geen goedkope camera. Tot nu toe heb ik nog nooit een dergelijk bedrag aan een telefoon besteed. Het feit dat er Windows Phone 8 aan boord is, is zeker geen argument dat in het voordeel speelt (althans voor mij). Als Nokia een dergelijke camera met Android zou uitbrengen, dan verandert dit natuurlijk de zaak. Er zijn overigens geruchten dat Nokia inderdaad Android phones zou uitbrengen ...

05 februari 2014

Belgian Social Media Monitor - februari 2014

Net als de voorbije manden kan u in dit bericht kennis maken met de nieuwe verzameling social media cijfers voor België. De trends van de afgelopen maanden zetten zich door, wat op zichzelf natuurlijk geen verrassing is. Wat zijn de belangrijkste trends ten opzichte van vorige maand?

  • De enige bron voor het aantal Facebook-gebruikers per land is doen alsof je een Facebook-advertentie plaatst. Het cijfer dat Facebook geeft voor België is al 5 maanden na elkaar 5,4 miljoen, hetzelfde cijfer als voor de afgelopen maanden. Het ziet er dus naar uit dat Facebook geen gedetailleerde cijfers meer wil vrijgeven, zowel via de ads-module als via externe sites die vroeger de API konden aanspreken.
  • Linkedin toont nog steeds een stevige groei op jaarbasis van net geen 40%.
  • De opgevolgde blogplatformen geven een verspreid beeld. Sommige groeien nog steeds sterk (Canalblog 11%, Bloggen.be 11%), andere dalen (Skyrock -7%).

De basis van dit maandelijks overzicht van publiek beschikbare cijfers over de omvang van het social media gebeuren in België werd gelegd in juli 2009. De situatie van begin februari 2014 wordt voor zover mogelijk vergeleken met de situatie van vorige maand (januari 2014) en van vorig jaar (februari 2013).

De onderstaande grafiek geeft alvast de evolutie van enkele platformen over de voorbije 12 maanden, van februari 2013 tot februari 2014.
Facebook
- Facebook : 5.400.000 people who live in Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 9% ten opzichte van vorig jaar

Sinds enkele maanden is er geen info meer van Socialbakers en Checkfacebook.

De evolutie van het aantal Belgische Facebook accounts over de voorbije maanden wordt hieronder grafisch voorgesteld.
SocialNumbers geeft een overzicht van Belgische Facebook-pagina's volgens het aantal fans.
- Er is volgens SocialNumbers één Belgische Facebook-pagina met meer dan 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 18 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 1 miljoen en 10 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 105 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 100.000 en 1 miljoen fans.
- Er zijn volgens SocialNumbers 102 Belgische Facebook-pagina's met tussen de 50.000 en 100.000 fans.

Het valt af te wachten of SocialNumbers inderdaad een goed beeld kan blijven geven over de Belgische Facebook-pagina's.

Linkedin
- Linkedin profiles : 1.963.609 Linkedin profiles voor Belgium, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 39% ten opzichte van vorig jaar, het aantal Linkedin profiles voor Belgium wordt bepaald als het aantal Linkedin profielen dat kan bereikt worden door een advertentie te plaatsen
- Linkedin groups : 2.327 groups refering to Belgium, status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar
- Linkedin events : Linkedin heeft in november 2012 de stekker uit de events-module getrokken, er is nog steeds geen opvolger
- Linkedin Jobs : 2.248 jobs in Belgium, een daling van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 95% ten opzichte van vorig jaar

Al enige tijd laat Linkedin toe het aantal bedrijven voor een land op te vragen.
- Companies in Belgium present on Linkedin : 24.372 companies, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand

Volgens Quantcast staat België op de 15de plaats wat betreft het aantal bezoeken aan Linkedin, achter Indonesië en voor Mexico.

De cijfertjes voor Linkedin staan hieronder ook in een grafiek voorgesteld.
En hier volgt de gedetailleerde grafiek van het aantal Linkedin profielen in België.
Twitter
Een eenduidige bron waar het aantal Belgische Twitter accounts kan opgevraagd worden bestaat niet. Er zijn wel verschillende sites waar je een idee kan krijgen van het aantal Belgische Twitter accounts en de evolutie hiervan. Mijn ervaringen wezen uit dat deze sites een zeer onvolledig beeld geven van Twitter in België. Bijgevolg worden deze sites niet meer opgenomen. U kan deze sites nog terugvinden in oudere edities van de Belgian Social Media Monitor (2011 en vroeger).

In het verleden kon u op dit blog eigen analyses van het aantal Twitter gebruikers in België terugvinden. Begin oktober 2010 kwam ik in dit bericht tot een aantal van 63.172 Twitter accounts uit België. Op de VRT Barcamp in januari 2011 heb ik een presentatie gegeven over Twitter in België. Op Slideshare kan u de slides nog bekijken, toen was er sprake van 75.000 Belgische Twitter accounts. In februari 2012 kon u in dit bericht vernemen dat ik op 31/12/2011 167.679 Twitter accounts die aan België konden gekoppeld worden geïdentificeerd had. Ik herneem hieronder nogmaals de grafiek die het aantal Belgische Twitter accounts per maand aangeeft (tot 31/12/2011). Ik beschik op dit ogenblik niet over meer recente cijfers.Twitto.be is een site die de top Twitter influencers in Belgium by topic, location and language toont. Begin februari 2014 waren er 84.471 dergelijke top Twitter influencers, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand. Dit zijn al mooie cijfers, maar het totaal aantal Twitter accounts in België is ongetwijfeld hoger.
Google Plus
Op veel sites kon je lezen dat Google Plus op korte tijd een enorm aantal gebruikers wist aan te trekken. Het probleem met Google Plus is dat het niet evident is te weten te komen hoeveel gebruikers er per land zijn. Google zelf geeft geen informatie vrij over het aantal gebruikers of de mate van het gebruik. We moeten dus info zoeken op enkele onafhankelijke websites. Op plus.miernicki.com wordt een overzicht gegeven van de groei van Google+ op basis van publiek beschikbare info. De teller staat ondertussen op 1,355 billion accounts, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 145% ten opzichte van vorig jaar.
FindPeople onPlus - Country Belgium gaf van maart 2012 tot oktober 2013 steeds hetzelfde cijfer, meer bepaald 46.243 Google+ users. Ondertussen is die site er ook mee gestopt.

Op CircleCount - Countries (Europe) wordt België opnieuw vermeld. Het staat op de 16e plaats met waarde 1,6 (wat dit ook mag betekenen ...). België staat achter Oostenrijk (score 1,6) en voor Denemarken (score 1,5)

Zoomsphere geeft een overzicht van de meest populaire Google Plus profielen, maar geen totaal aantal gebruikers : Zoomsphere - Top pages for Googleplus for Belgium.

Blogs
- skynetblogs : 201.322 blogs begin juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven
- seniorennet : 22.248 blogs, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 4% ten opzichte van vorig jaar
- bloggen.be : 162.928 blogs, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar
- Skyrock : 29.643.784 blogs, een zeer lichte stijging ten opzichte van vorige maand, een daling van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Canalblog : 1.199.448 blogs, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 11% ten opzichte van vorig jaar


Tumblr
Tumblr is een microblogging-systeem dat al actief is sinds februari 2007. Op de about-pagina  geven ze info vrij over de bedrijvigheid op hun site.
- 169,5 miljoen blogs, een stijging van 3% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging 84% ten opzichte van vorig jaar
- 75,4 miljard posts, een stijging van 5% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 79% ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Tumblr vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Tumblr blijft bijgevolg ongekend. De info van Quantcast wordt niet meer vrijgegeven.
Wordpress.com
Wordpress is een volwaardig content management systeem dat in mei 2007 gestart is als een blogging systeem. Op de stats-pagina geven ze info vrij over het aantal Wordpress sites in de wereld.
- 75.128.801  blogs, een stijging van 2% percent ten opzichte van vorige maand, een stijging van 24% percent ten opzichte van vorig jaar

De cijfers die Wordpress.com vrijgeeft worden niet opgesplitst per land. Het aandeel van Belgische gebruikers op Wordpress.com blijft bijgevolg ongekend. Op de stats-pagina worden wel de 10 belangrijkste talen aangegeven, Nederlands staat niet in de top 10 en zal dus een aandeel hebben van minder dan 1,0%.
Drupal
Drupal is een open source content management systeem, overigens met Belgische roots. Drupal wordt ondersteund door een wereldwijde community van Drupal-gebruikers. Op drupal.org wordt het totaal aantal geregistreerde Drupal-gebruikers aangegeven. Je kan er ook het aantal gebruikers per land vinden, dus ook voor België. Het aantal gebruikers van Drupal is natuurlijk geen indicator van het aantal websites waar gebruik gemaakt worden van Drupal. De groei van het aantal gebruikers is wel een indicator van de populariteit van Drupal bij developers.
- 1.028.751 members on Drupal.org, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
- 12.308 members on Drupal.org who live in Belgium, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand
Netlog
Netlog, een Belgisch initiatief, was belangrijk enkele jaren terug. Ondertussen is dit platform veel minder belangrijk geworden.
- Netlog : 3.969.840 NL leden, net als de afgelopen maanden een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een daling van 1% ten opzichte van vorig jaar
Badoo
Badoo is een social networking site, met een focus op dating. Op de Corporate-info page staat een teller van het aantal geregistreerde leden. Badoo heeft al vaak beschuldigingen over zich gekregen over fake leden. Deze zullen dus ook inbegrepen zijn in dit aantal.
- 200.441.443 leden, een zeer lichte daling ten opzichte van vorige maand, een stijging van 17% ten opzichte van vorig jaar
Twoo
Twoo is een Belgisch initiatief, eveneens met een focus op dating. Op de hoofdpagina staat een teller van het aantal geregistreerde leden.
- 41.622.997 leden, een stijging van 23% percent ten opzichte van vorige maand, de groei versnelt plots
Flickr
- Belgium group : 5.611 members, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar
- Tag "Belgium" : info is niet meer beschikbaar sinds de nieuwe interface van Flickr
- Geotag "Belgium" : 1.990.995 items, een daling van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar

Deze cijfers geven op zichzelf niet aan hoeveel personen uit België Flickr gebruiken. Door dezelfde zoekopdrachten telkens te herhalen, zijn ze wel indicatoren van de groei van het gebruik van Flickr in België. De opgevolgde indicatoren geven sinds april 2011 een stabiele evolutie aan. In december 2012 was er heel wat te doen rond de nieuwe gebruiksvoorwaarden van Instagram, wat sommige er toe bracht opnieuw over te stappen naar Flickr, althans naar eigen zeggen. In de bovenstaande cijfers is dit echter nog niet terug te vinden. De vernieuwde aanpak van Flickr heeft evenmin al impact op de opgevolgde indicatoren.
Picasa
Picasa liet toe het aantal foto's voor een zoekopdracht op te vragen. Sinds oktober 2013 zijn er geen cijfers meer. De URL picasaweb.google.com/lh/view?q=belgie verwijst door naar Google+ plus.google.com/u/0/s/belgie/photos. Op die pagina worden geen aantallen meer getoond.

500px
Door het vermeende gebrek van visie bij Flickr door het Yahoo-management hebben een aantal Flickr-gebruikers de overstap gemaakt naar 500px. Die site biedt gelukkig ook info aan over het aantal foto's voor zoektermen. De cijfers tonen aan dat 500px duidelijk nog het (zeer) kleine broertje blijft naast Flickr.
- België : 1.217 foto's, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 80% ten opzichte van vorig jaar
- Belgique : 2.778 foto's, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 134% ten opzichte van vorig jaar
- Belgium : 46.925 foto's, een stevige stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 330% ten opzichte van vorig jaar

De grafiek toont een mooie regelmatige groei.
Instagram
Instagram is één van de populairste fotosharing diensten van dit ogenblik. Instagram geeft nog geen info per land, maar op de Instagram site is er wel globale info terug te vinden. Spijtig genoeg is de info opnieuw niet geactualiseerd ten opzichte van vorige maand.
- 150 million monthly active users
- 16 billion photos shared
- 55 million average photos per day
Via Webstagram kan je nagaan hoeveel vaak een zoekterm gebruikt wordt als tag van Instagram-foto's. De evolutie van het de tags #belgie, #belgique, #belgium geeft een idee van de populariteit van Instagram in België.
- Instagram photos with tag #belgie : 36.599 photos, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgique : 119.183 photos, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand
- Instagram photos with tag #belgium : 1.099.892 photos, een stijging van 7% ten opzichte van vorige maand
Youtube
- Youtube videos for Belgie : 351.000, een daling van 25% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 194% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgique : 793.000, een daling van 12% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 368% ten opzichte van vorig jaar
- Youtube videos for Belgium : 4.060.000, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 387% ten opzichte van vorig jaar

Het beeld dat YouTube geeft over de afgelopen maanden blijft wispelturig. Na de stijging van de laatste maanden is er nu al twee maanden sprake van een lichte daling.
Vimeo
- Vimeo videos for Belgie : 2.027, een stijging van 6% ten opzichte van vorige maand, een daling van 16% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgique : 5.372, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar
- Vimeo videos for Belgium : 17.300, een stijging van 5% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar

Bij Vimeo was er een consistente opwaartse trend te zien tot enkele maanden. Na de plotse daling gaan de lijnen weer omhoog.
Dailymotion
- Dailymotion videos for Belgie : 1.974, een stijging van 63% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 53% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgique : 36.249, een stijging van 51% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar
- Dailymotion videos for Belgium : 18.552, een stijging van 31% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 69% ten opzichte van vorig jaar

Opnieuw toont Dailymotion een wispelturig beeld, de drie lijnen gaan fluks omhoog zonder een evidente verklaring.
Slideshare
- Slideshare slideshows for Belgie : 10.556, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 80% ten opzichte van vorig jaar- Slideshare slideshows Belgique : 9.596, een stijging van 3% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 37% ten opzichte van vorig jaar
- Slideshare slideshows for Belgium : 59.957, een stijging van 2% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar

Het aantal slideshows in Slideshare dook voor het eerst op in de Belgian Social Media Monitor in november 2010. Maar Slideshare gaf een tijdje geen cijfers meer. Ondertussen zijn er terug cijfers en ze leken min of meer stabiel te zijn tot vorige maand. Sinds januari 2013 is er echter een plotse stijging, voornamelijk van de slideshows voor "Belgium".
Pinterest
Begin december 2012 waren er volgens Zoomsphere 22.383.173 "registered users on Pinterest", nu geeft de link geen resultaat meer op. Hoeveel Belgen er daar bij toen waren is niet duidelijk. Volgens AppApeal genereren de Belgische gebruikers van Pinterest 0,8% van de pageviews op Pinterest. Maar vermits deze cijfers afkomstig lijken te zijn van Alexa moeten ze met een grote korrel zout genomen worden. In een vorig bericht op dit blog kwam ik uit op een schatting van 15.000 tot 25.000 geregistreerde Pinterest gebruikers in België. Enkele Pinterest accounts van Belgische bedrijven en organisaties kan u alvast bekijken op het board From Belgium. Enkele infografieken over Pinterest-gebruikers in België kan u ook nog terugvinden in deze berichten : Pinterst infografiek, Pinterest-gebruikers per provincie en Pinterest profielen.

Nederlandstalige Wikipedia
Wikipedia is een open omgeving, die ook statistieken vrijgeeft over enkele interessante indicatoren.
- artikels : 1.722.252, zo goed als status quo ten opzichte van vorige maand, een stijging van 51% ten opzichte van vorig jaar
- geregistreerde gebruikers : 578.491, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 14% ten opzichte van vorig jaar
- actieve gebruikers : 4.628, een stijging van 13% ten opzichte van vorige maand, een daling van 9% ten opzichte van vorig jaar
Geregistreerde .be domeinen
dns.be stelt op haar website informatie ter beschikking over het aantal geregistreerde .be domeinen. Deze cijfers worden hier ook overgenomen, als vergelijkingspunt met de informatie over de sociaalnetwerksites.

Voor januari 2014 waren er 1.441.608 geregistreerde .be domeinen, een stijging van 1% ten opzichte van vorige maand, een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de omvang van enkele van de opgevolgde platformen over de laatste 12 maanden. Waarde 100 werd bijgevolg toegekend aan de cijfers van februari 2013.
De onderstaande grafiek geeft de relatieve evolutie van de verschillende opgevolgde platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009. U kan op de grafiek de bokkesprongen van sommige indicatoren op terugvinden, evenals de platformen waarvoor er geen betrouwbare cijfers meer zijn.
Reacties op de bovenstaande verzameling cijfers en grafiekjes zijn altijd welkom. Als u deze grafieken in uw presentaties gebruikt, gelieve dan ook steeds de bron te vermelden.

Indien u nog op de hoogte bent van interessante bronnen over social media, met een focus op België, dan mag u mij dit steeds laten weten.

Related Posts with Thumbnails