B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

18 mei 2014

Programmas14

Kris Peeters, niet de Vlaamse minster-president maar toevallig een naamgenoot, heeft de leuke site programmas14.be opgezet waar je kan nagaan welke woorden hoe vaak voorkomen in de partijprogramma's. Het was een leuke test om na te gaan hoe vaak de sociaalnetwerksites vermeld worden in de programma's.

Facebook en YouTube worden enkel vermeld bij sp.a en N-VA. Linkedin en Twitter worden spijtig genoeg niet opgevolgd door het tool. Kris Peeters heeft me laten weten dat niet alle woorden opgevolgd worden (zeker niet die woorden die niet vaak vermeld worden). Het lijkt er dus op dat de sociaalnetwerksites niet hoog op de prioriteitenlijstjes van de partijen staan. Er zijn inderdaad belangrijker thema's waar de partijen aandacht aan zouden moeten schenken.


Related Posts with Thumbnails