B.V.L.G.

Mijn Initialen - Bedenkingen van en over mezelf, over business, over het webgebeuren, over social media, over alles rondom mij

06 juni 2016

Twitter Bel200

Omdat Twitter geen info verstrekte over het aantal accounts in België, heb ik een jaar terug de Twitter Bel200 gelanceerd. De Twitter Bel200 is een lijst van 200 Twitter-accounts, telkens 10 accounts in 20 categorieën (van leden van de regering over politiezones en cultuurhuizen tot een selectie van de social media incrowd). De mate waarin het aantal followers van deze 200 accounts evolueren zou een indicatie kunnen zijn van de activiteitsgraad van Twitter in België. De volledige lijst van de Twitter Bel 200 kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200/members

De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts is in mei 2016 stabiel gebleven. Van juni 2015 tot februari 2016 schommelde de maandelijkse toename rond de 2% per maand. In november 2015 vonden de aanslagen in Parijs plaats, in maart 2016 was Brussel spijtig genoeg de locatie waar er terreuraanslagen waren. In beide maanden was er sterkere stijging van de Twitter Bel200 (3,1%). De toename van het aantal followers van de Twitter Bel200-accounts in mei (1,8%) is dezelfde als in april, iets lager dan het niveau van de voorbije maanden.

De categorie met de grootste absolute toename in mei 2016 was "Radio en TV", gevolgd door "Kranten en Tijdschriften". De accounts van de media slagen er blijkbaar nog steeds in om veel followers aan te trekken. De grootste procentuele toename was voor "Musea" (+3,2%), gevolgd door de voetbalploegen uit de eerste klasse (+2,8%). Club Brugge, de landskampioen, kende een toename van 2.354 followers of +3,6%. De minst sterk groeiende categorie is de "VRT Journalisten" met +0,6%, zelfs de categorie "Social Media Incrowd" kende in mei 2016 een iets grotere toename van het aantal followers (+0,7%). Ook deze maand is Studio Brussel de account met de grootste toename, de account kende in mei netto 7.410 extra followers.

De Twitter Bel200 non-profit bestaat uit 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-non-profit/members

De globale toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van non-profit organisaties bedroeg in mei 2016 2,8%, iets hoger dan de toename van 2,6% in april 2016.


De sterkst groeiende categorie is "Openbaar Vervoer en Mobiliteit", zowel in absolute aantallen als relatief bekeken (toename van 7,3%). De categorie "Jeugdhuizen" lijkt een abonnement op de laatste plaats te hebben, in mei 2016 was er sprake is van een toename van 0,2%, nog lager dan de maand voordien. De sterkte individuele groeier is net als vorige maand de Twitter-account STIB-MIVB met een netto toename van 4.884 followers (of +13,9%).
De Twitter Bel200 bedrijven bestaat uit 200 Twitter-accounts van bedrijven. De volledige lijst kan u raadplegen op Twitter : twitter.com/BVLG/lists/twitter-bel200-bedrijven/members

Als je de trend bekijkt op de onderstaande grafiek lijkt er van januari 2015 een dalende trend te zijn, met twee uitschieters (juli 2015 en maart 2016). In april mei 2016 bedroeg de toename van het aantal followers van de 200 Twitter-accounts van bedrijven slechts 1,2%, iets lager dan de maand voordien. Zou deze trend er op wijzen dat de Twitter-gebruikers minder en minder geneigd zijn om Twitter-accounts van bedrijven te volgen - zelfs indien deze bedrijven gebruik maken van de advertentiemogelijkheden die Twitter aanbiedt?

De categorie met de grootste procentuele toename van het aantal followers in mei 2016 was "Fashion" (+2,6%), weliswaar lager ten opzichte van de maand voordien (toen was het nog 2,8%). De categorie "Travel" kende de twee voorbije maanden de grootste stijging, nu is de toename teruggevallen tot 2,2%. De categorie met de minst sterke toename van het aantal followers is "Food & Drinks" met slechts 0,3%. De grootste individuele toename was voor de account van Tomorrowland (net als vorige maand overigens), met netto 7.783 extra followers in mei 2016.


Na de speciale gebeurtenissen in maart 2016 is de toename van het aantal followers van de drie groepen van telkens 200 Twitter-accounts in mei 2016 opnieuw gedaald tot het niveau van de maanden darvoor. Tijdens crisismomenten lijkt Twitter een belangrijke rol te spelen, wat met zich meebrengt dat het aantal followers dan sterker stijgt. In "gewone" maanden lijkt de toename van het aantal followers teruggevallen te zijn. Zeker voor bedrijfsaccounts daalt de toename maand na maand (behoudens bijzondere omstandigheden). Uit al deze cijfers is niet uit te maken of de toename van het aantal followers van de 3 groepen van 200 accounts te maken heeft met nieuwe Twitter-gebruikers of bestaande Twitter-gebruikers die de weg naar de opgevolgde accounts gevonden hebben..

Vorige week kon u in dit bericht kennis maken met de top 10 van Belgische politici op Twitter.  De rangschikking wordt aangevoerd door @eliodirupo die nog steeds een ruime voorsprong heeft op @charlesmichel.

Related Posts with Thumbnails